Codul penal al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

Codul penal al Republicii Moldova

nr. 985-XV  din  18.04.2002

 (în vigoare 12.06.2003) 

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74 art.195 din 14.04.2009

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.128-129 art.1012 din 13.09.2002

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 9 din 02.02.2023, in vigoare 18.03.2023

C U P R I N S

PARTEA GENERALĂ

Capitolul I

CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI

Articolul 1. Legea penală a Republicii Moldova

Articolul 2. Scopul legii penale

Articolul 3. Principiul legalităţii

Articolul 4. Principiul umanismului

Articolul 5. Principiul democratismului

Articolul 6. Principiul caracterului personal al răspunderii penale

Articolul 7. Principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale

Articolul 8. Acţiunea legii penale în timp

Articolul 9. Timpul săvîrşirii faptei

Articolul 10. Efectul retroactiv al legii penale

Articolul 101. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

Articolul 11. Aplicarea legii penale în spaţiu

Articolul 12. Locul săvîrşirii faptei

Articolul 13. Extrădarea

Capitolul II

INFRACŢIUNEA

Articolul 14. Noţiunea de infracţiune

Articolul 15. Gradul prejudiciabil al infracţiunii

Articolul 16. Clasificarea infracţiunilor

Articolul 17. Infracţiunea săvîrşită cu intenţie

Articolul 18. Infracţiunea săvîrşită din imprudenţă

Articolul 19. Infracţiunea săvîrşită cu două forme de vinovăţie

Articolul 20. Fapta săvîrşită fără vinovăţie (cazul fortuit)

Articolul 21. Subiectul infracţiunii

Articolul 22. Responsabilitatea

Articolul 23. Iresponsabilitatea

Articolul 231. Responsabilitatea redusă

Articolul 24. Răspunderea pentru infracţiunea săvîrşită în stare de ebrietate

Articolul 25. Etapele activităţii infracţionale

Articolul 26. Pregătirea de infracţiune

Articolul 27. Tentativa de infracţiune

Articolul 28. Infracţiunea unică

Articolul 29. Infracţiunea continuă

Articolul 30. Infracţiunea prelungită

Articolul 31.Exclus

Articolul 32. Pluralitatea de infracţiuni

Articolul 33. Concursul de infracţiuni

Articolul 34. Recidiva

Capitolul III

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Articolul 35. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Articolul 36. Legitima apărare

Articolul 37. Reţinerea infractorului

Articolul 38. Starea de extremă necesitate

Articolul 39. Constrîngerea fizică sau psihică

Articolul 40. Riscul întemeiat

Articolul 401. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului

Capitolul IV

PARTICIPAŢIA

Articolul 41. Participaţia

Articolul 42. Participanţii

Articolul 43. Formele participaţiei

Articolul 44. Participaţia simplă

Articolul 45. Participaţia complexă

Articolul 46. Grupul criminal organizat

Articolul 47. Organizaţia (asociaţia) criminală

Articolul 48. Exces de autor

Articolul 49. Favorizarea

Capitolul V

RĂSPUNDEREA PENALĂ

Articolul 50. Răspunderea penală

Articolul 51. Temeiul răspunderii penale

Articolul 52. Componenţa infracţiunii

Capitolul VI

LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ

Articolul 53. Liberarea de răspundere penală

Articolul 54. Liberarea de răspundere penală a minorilor

Articolul 55. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională

Articolul 56. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvîrşirea infracţiunii

Articolul 57. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă

Articolul 58. Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei

Articolul 59. Liberarea condiţionată de răspundere penală

Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală

Capitolul VII

PEDEAPSA PENALĂ

Articolul 61. Noţiunea şi scopul pedepsei penale

Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice

Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice

Articolul 64. Amenda

Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate

Articolul 651. Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept

Articolul 66. Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat

Articolul 67. Munca neremunerată în folosul comunităţii

Articolul 68.Exclus

Articolul 69.Exclus

Articolul 70. Închisoarea

Articolul 71. Detenţiunea pe viaţă

Articolul 72. Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare

Articolul 73. Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate

Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice

Capitolul VIII

INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Articolul 75. Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Articolul 76. Circumstanţele atenuante

Articolul 77. Circumstanţele agravante

Articolul 78. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante

Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege

Articolul 80. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Articolul 81. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată

Articolul 82. Aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni

Articolul 83. Aplicarea pedepsei pentru participaţie

Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni

Articolul 85. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe

Articolul 86. Aplicarea pedepsei în cazul executării hotărîrii unui stat străin

Articolul 87. Modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul cumulării diferitelor pedepse

Articolul 88. Calcularea termenelor pedepsei şi computarea arestului preventiv

Capitolul IX

LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ

Articolul 89. Noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală

Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Articolul 901. Condamnarea cu suspendarea parţială a executării pedepsei cu închisoare

Articolul 91. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen

Articolul 911. Liberarea de pedeapsă penală în cazul săvîrşirii infracţiunii pentru prima oară şi al reparării prejudiciului

Articolul 92. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă

Articolul 93. Liberarea de pedeapsă a minorilor

Articolul 94. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei

Articolul 95. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave

Articolul 96. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani

Articolul 961. Dispunerea internării forţate într-o instituţie ftiziopneumologică

Articolul 97. Prescripţia executării sentinţei de condamnare

Capitolul X

MĂSURILE DE SIGURANŢĂ

Articolul 98. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă

Articolul 99. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical

Articolul 100. Internarea într-o instituţie psihiatrică

Articolul 101. Stabilirea, schimbarea, prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaţilor

Articolul 102. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical

Articolul 103. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical persoanelor care suferă de dependenţă de alcool sau de dependenţă de droguri şi instituirea unei măsuri de ocrotire judiciară

Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ

Articolul 1041.Abrogat

Articolul 105. Expulzarea

Articolul 106. Confiscarea specială

Articolul 1061. Confiscarea extinsă

Capitolul XI

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII

Articolul 107. Amnistia

Articolul 108. Graţierea

Articolul 109. Împăcarea

Articolul 110. Noţiunea de antecedente penale

Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale

Articolul 112. Reabilitarea judecătorească

Capitolul XII

CALIFICAREA INFRACŢIUNII

Articolul 113. Noţiunea de calificare a infracţiunii

Articolul 114. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni

Articolul 115. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale

Articolul 116. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele generale şi cele speciale

Articolul 117. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale

Articolul 118. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg

Capitolul XIII

ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD

Articolul 119. Dispoziţii generale

Articolul 120. Teritoriul

Articolul 121. Secretul de stat

Articolul 122. Persoana care se bucură de protecţie internaţională

Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspundere, persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică

Articolul 1231. Persoana publică străină şi funcţionarul internaţional

Articolul 124. Persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală

Articolul 125. Abrogat

Articolul 126. Proporţii deosebit de mari, proporţii mari, daune considerabile şi daune esenţiale

Articolul 1261. Mijloace din fonduri externe

Articolul 127. Timpul de război

Articolul 1271. Persoana protejată de dreptul internaţional umanitar

Articolul 128. Infracţiuni militare

Articolul 129. Armele

Articolul 130. Mercenar

Articolul 131. Fapta săvîrşită în public

Articolul 132. Mijloacele de transport

Articolul 1321. Bunuri

Articolul 1322. Acte sexuale sau acţiuni cu caracter sexual neconsimţite

Articolul 133. Valori culturale

Articolul 1331. Membru de familie

Articolul 134. Rudenia

Articolul 1341. Droguri, precursori, etnobotanice şi analogii acestora

Articolul 1342. Aeronavă aflată în zbor şi aeronavă aflată în exploatare

Articolul 1343. Platformă fixă

Articolul 1344. Dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal

Articolul 1345. Obiect de stat sau guvernamental

Articolul 1346. Obiect de infrastructură

Articolul 1347. Loc de utilizare publică

Articolul 1348. Material nuclear

Articolul 1349. Instalaţie nucleară

Articolul 13410. Dispozitiv radioactiv

Articolul 13411. Infracţiune cu caracter terorist

Articolul 13412. Starea de ebrietate

Articolul 13413. Administrator al băncii

Articolul 13414. Medic

Articolul 13415. Lucrător medical

Articolul 13416. Substanţe toxice

Articolul 13417. Mărfuri strategice

Articolul 13418. Organizaţie şi simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob

Articolul 13419. Holocaust

Articolul 13420. Neglijenţa în serviciu în domeniul bancar

Articolul 13421. Motive de prejudecată

Articolul 13422. Persoană cu dizabilităţi

Articolul 13423. Entitate anticonstituţională

Articolul 13424. Structură informativă ilegală

PARTEA SPECIALĂ

Capitolul I

INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI SECURITĂŢII OMENIRII,

INFRACŢIUNI DE RĂZBOI

Articolul 135. Genocidul

Articolul 1351. Infracţiuni împotriva umanităţii

Articolul 1352. Propaganda genocidului sau a infracţiunilor împotriva umanităţii

Articolul 136. Ecocidul

Articolul 137. Infracţiuni de război împotriva persoanelor

Articolul 1371. Infracţiuni de război împotriva proprietăţii şi altor drepturi

Articolul 1372. Utilizarea de mijloace interzise de purtare a războiului

Articolul 1373. Utilizarea de metode interzise de purtare a războiului

Articolul 1374. Utilizarea fără drept a semnelor distinctive de drept internaţional umanitar

Articolul 138. Darea sau executarea unui ordin vădit ilegal. Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului cuvenit

Articolul 139. Planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului

Articolul 140. Propaganda războiului

Articolul 1401. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă

Articolul 141. Activitatea mercenarilor

Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională

Articolul 143.Abrogat

Articolul 144. Clonarea

Capitolul II

INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII PERSOANEI

Articolul 145. Omorul intenţionat

Articolul 146. Omorul săvîrşit în stare de afect

Articolul 147. Pruncuciderea

Articolul 148. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia)

Articolul 149. Lipsirea de viaţă din imprudenţă

Articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Articolul 1501. Justificarea publică a sinuciderii

Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii

Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii

Articolul 153.Exclus

Articolul 154.Exclus

Articolul 155. Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii

Articolul 156. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect

Articolul 157. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă

Articolul 158. Traficul de organe, ţesuturi şi celule umane

Articolul 159. Provocarea ilegală a avortului

Articolul 160. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale

Articolul 161. Efectuarea fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimţămîntul pacientei

Articolul 162. Neacordarea de ajutor unui bolnav

Articolul 163. Lăsarea în primejdie

Capitolul III

INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII, CINSTEI ŞI DEMNITĂŢII PERSOANEI

Articolul 164. Răpirea unei persoane

Articolul 1641. Răpirea minorului de către rudele apropiate

Articolul 165. Traficul de fiinţe umane

Articolul 1651. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de fiinţe umane

Articolul 166. Privaţiunea ilegală de libertate

Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant

Articolul 167. Sclavia şi condiţiile similare sclaviei

Articolul 168. Munca forţată

Articolul 169. Internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică

Articolul 170.Exclus

Capitolul IV

INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ

Articolul 171. Violul

Articolul 172. Acţiuni cu caracter sexual neconsimţite

Articolul 173. Hărţuirea sexuală

Articolul 174. Actul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani

Articolul 175. Acţiuni cu caracter sexual săvârşite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani

Articolul 1751. Ademenirea minorului în scopuri sexuale

Capitolul V

INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE, DE MUNCĂ

ŞI ALTOR DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE CETĂŢENILOR

Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor

Articolul 1761. Încălcarea drepturilor cetăţenilor prin propagarea fascismului, a rasismului şi a xenofobiei şi prin negarea Holocaustului

Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale

Articolul 178. Violarea dreptului la secretul corespondenţei

Articolul 179. Violarea de domiciliu

Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie

Articolul 1801. Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau intimidarea pentru critică

Articolul 1802. Cenzura

Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale

Articolul 1811. Coruperea alegătorilor

Articolul 1812. Încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale

Articolul 1813. Finanţarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă, a concurenţilor electorali sau a participanţilor la referendum

Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării

Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii

Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor

Articolul 185. Atentarea la persoană şi la drepturile cetăţenilor sub formă de propovăduire a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase

Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială

Articolul 1853. Declaraţiile intenţionat false în documentele de înregistrare ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale

Capitolul VI

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Articolul 186. Furtul

Articolul 187. Jaful

Articolul 188. Tîlhăria

Articolul 189. Şantajul

Articolul 190. Escrocheria

Articolul 191. Delapidarea averii străine

Articolul 192. Pungăşia

Articolul 1921. Răpirea mijlocului de transport

Articolul 1922. Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune

Articolul 193. Tulburarea de posesie

Articolul 194. Însuşirea sau utilizarea ilicită a energiei electrice, termice sau a gazelor naturale

Articolul 195.Exclus

Articolul 196. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere

Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor

Articolul 198.Exclus

Articolul 199. Dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală

Articolul 1991. Deteriorarea sau distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural

Articolul 1992. Efectuarea lucrărilor neautorizate în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic

Articolul 1993. Tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile

Articolul 1994. Comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile şi a bunurilor culturale mobile clasate

Articolul 1995. Accesul neautorizat cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecţie şi utilizarea lor în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic

Articolul 200.Exclus

Capitolul VII

INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR

Articolul 201. Incestul

Articolul 2011. Violenţa în familie

Articolul 2012. Exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor părinteşti

Articolul 202.Exclus

Articolul 203.Exclus

Articolul 204. Divulgarea secretului adopţiei

Articolul 205. Abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţia copiilor

Articolul 206. Traficul de copii

Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară

Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale

Articolul 2081. Pornografia infantilă

Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată de un copil

Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare

Articolul 210.Exclus

Capitolul VIII

INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI CONVIEŢUIRII SOCIALE

Articolul 211. Transmiterea unei boli venerice

Articolul 212. Contaminarea cu virusul HIV

Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale

Articolul 2131. Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi celule umane sau privind donarea ilicită a acestora

Articolul 214. Practicarea ilegală a medicinei sau a activităţii farmaceutice

Articolul 2141. Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute

Articolul 215. Răspîndirea bolilor epidemice

Articolul 216. Producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor

Articolul 217. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de înstrăinare

Articolul 2171. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare

Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora

Articolul 2173. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora

Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor

Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora

Articolul 2176. Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora

Articolul 218. Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a drogurilor

Articolul 219. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor

Articolul 220. Proxenetismul

Articolul 2201. Îndemnul, determinarea sau înlesnirea la prestarea serviciilor sexuale online

Articolul 221. Abrogat

Articolul 222. Profanarea mormintelor şi a monumentelor

Articolul 2221. Cruzimea faţă de animale

Capitolul IX

INFRACŢIUNI ECOLOGICE

Articolul 223. Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice

Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice

Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului

Articolul 226. Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice

Articolul 227. Poluarea solului

Articolul 228. Încălcarea cerinţelor de protecţie a subsolului

Articolul 229. Poluarea apei

Articolul 230. Poluarea aerului

Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere

Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere

Articolul 233. Vînatul ilegal

Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor

Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat

Capitolul X

INFRACŢIUNI ECONOMICE

Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false

Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false

Articolul 238. Dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune

Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare

Articolul 2391. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societăţii de investiţii, a societăţii de asigurări

Articolul 2392. Obstrucţionarea supravegherii bancare

Articolul 240. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe

Articolul 2401. Abrogat

Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător

Articolul 2411. Practicarea ilegală a activităţii financiare

Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător

Articolul 2421. Manipularea unui eveniment

Articolul 2422. Pariurile aranjate

Articolul 2423. Încălcarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat

Articolul 243. Spălarea banilor

Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor

Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

Articolul 2442. Manipularea pe piaţa gazelor naturale

Articolul 2443. Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa gazelor naturale

Articolul 245. Abuzurile la emiterea instrumentelor financiare

Articolul 2451. Manipularea pe piaţa de capital

Articolul 2452. Încălcarea legislaţiei la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond

Articolul 2453. Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa de capital

Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale

Articolul 2455. Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia privind piaţa financiară nebancară sau bancară

Articolul 2456. Practicarea de activităţi pe piaţa financiară nebancară cu încălcarea condiţiilor de licenţiere (autorizare)

Articolul 2457. Abrogat

Articolul 2458. Încălcarea legislaţiei la desfăşurarea activităţii de evaluare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele

Articolul 2459. Împiedicarea realizării drepturilor asociaţilor (acţionarilor) societăţii comerciale şi privarea nelegitimă de aceste drepturi

Articolul 24510. Obţinerea ilegală şi/sau divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar

Articolul 24511. Încălcarea legislaţiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii

Articolul 24512. Încălcarea legislaţiei privind activitatea birourilor istoriilor de credit

Articolul 246. Limitarea concurenţei libere

Articolul 2461. Concurenţa neloială

Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor

Articolul 247. Constrîngerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei

Articolul 248. Contrabanda

Articolul 2481. Contrabanda cu mărfuri accizate

Articolul 2482. Colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor introduse prin contrabandă

Articolul 249. Eschivarea de la achitarea drepturilor de import

Articolul 250. Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz

Articolul 2501. Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora

Articolul 251. Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, îngheţate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate

Articolul 252. Insolvabilitatea intenţionată

Articolul 253. Insolvabilitatea fictivă

Articolul 254.Exclus

Articolul 255. Înşelarea clienţilor

Articolul 256. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei

Articolul 257. Executarea necalitativă a construcţiilor

Articolul 258. Încălcarea regulilor de exploatare, reparaţii şi modificare a locuinţelor dintr-un bloc de locuit

Capitolul XI

INFRACŢIUNI INFORMATICE ŞI INFRACŢIUNI

ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR

Articolul 259. Accesul ilegal la informaţia computerizată

Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program

Articolul 2601. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Articolul 2602. Alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem informatic

Articolul 2603. Perturbarea funcţionării sistemului informatic

Articolul 2604. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare

Articolul 2605. Falsul informatic

Articolul 2606. Frauda informatică

Articolul 261. Încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic

Articolul 2611. Accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii

Capitolul XII

INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Articolul 262. Încălcarea regulilor de zbor

Articolul 263. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian

Articolul 264. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport

Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe

Articolul 2642. Desfăşurarea curselor ilegale

Articolul 265. Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite

Articolul 266. Părăsirea locului accidentului rutier

Articolul 267. Repararea necalitativă a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian ori punerea lor în exploatare cu defecte tehnice

Articolul 268. Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport

Articolul 269. Încălcarea regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei

Articolul 270. Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului

Articolul 271. Blocarea intenţionată a arterelor de transport

Articolul 272. Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-şi îndeplini obligaţiile de serviciu

Articolul 273.Exclus

Articolul 274.Exclus

Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale

Articolul 276. Falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor

Articolul 277.Exclus

Capitolul XIII

INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII PUBLICE ŞI A ORDINII PUBLICE

Articolul 278. Actul terorist

Articolul 2781. Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal

Articolul 279. Finanţarea terorismului

Articolul 2791. Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire sau acordarea de alt suport în scop terorist

Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului

Articolul 2793. Călătoria în străinătate în scop terorist

Articolul 280. Luarea de ostatici

Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre actul de terorism

Articolul 282. Organizarea unei formaţiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea

Articolul 283. Banditismul

Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale

Articolul 285. Dezordini în masă

Articolul 286. Acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor

Articolul 287. Huliganismul

Articolul 288. Vandalismul

Articolul 289. Pirateria

Articolul 2891. Infracţiuni contra securităţii aeronautice şi contra securităţii aeroporturilor

Articolul 2892. Infracţiuni contra securităţii transportului naval

Articolul 2893. Infracţiuni contra securităţii platformelor fixe

Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor

Articolul 291. Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor

Articolul 292. Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive ori a materialelor radioactive

Articolul 293. Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a substanţelor uşor inflamabile sau corozive

Articolul 294.Exclus

Articolul 295. Sustragerea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare, ameninţarea de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaţii

Articolul 2951. Deţinerea, confecţionarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare

Articolul 2952. Atacul asupra unei instalaţii nucleare

Articolul 296. Încălcarea regulilor de protecţie contra incendiilor

Articolul 297. Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile

Articolul 298. Încălcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice

Articolul 299.Exclus

Articolul 300. Încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere

Articolul 301. Încălcarea regulilor de securitate în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului exploziei

Articolul 3011. Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, săvîrşite ilegal

Articolul 302. Organizarea cerşetoriei

Capitolul XIV

INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIŢIEI

Articolul 303. Amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală

Articolul 304.Exclus

Articolul 305.Exclus

Articolul 306. Tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate

Articolul 307. Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii

Articolul 308. Reţinerea sau arestarea ilegală

Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţii

Articolul 3091.Exclus

Articolul 310. Falsificarea probelor

Articolul 311. Denunţarea falsă sau plîngerea falsă

Articolul 312. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă

Articolul 313. Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii

Articolul 314. Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte

Articolul 315. Divulgarea datelor urmăririi penale

Articolul 316. Divulgarea datelor privind măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat cu protecţia martorilor

Articolul 317. Evadarea din locurile de deţinere

Articolul 318. Înlesnirea evadării

Articolul 319. Eschivarea de la executarea pedepsei cu închisoare

Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată

Articolul 3201. Neexecutarea măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie

Articolul 321. Nesupunerea prin violenţă cerinţelor administraţiei penitenciarului

Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte sau substanţe interzise persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare

Articolul 323. Favorizarea infracţiunii

Capitolul XV

INFRACŢIUNI CONTRA BUNEI DESFĂŞURĂRI

A ACTIVITĂŢII ÎN SFERA PUBLICĂ

Articolul 324. Corupere pasivă

Articolul 325. Coruperea activă

Articolul 326. Traficul de influenţă

Articolul 3261. Exercitarea atribuţiilor în sectorul public în situaţie de conflict de interese

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu

Articolul 329. Neglijenţa în serviciu

Articolul 330.Exclus

Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenţialitate a informaţiilor din declaraţiile de avere şi interese personale

Articolul 3302. Îmbogăţirea ilicită

Articolul 331.Exclus

Articolul 332. Falsul în acte publice

Articolul 3321. Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe

Articolul 3322. Delapidarea mijloacelor din fondurile externe

Capitolul XVI

INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT

Articolul 333. Luarea de mită

Articolul 334. Darea de mită

Articolul 335. Abuzul de serviciu

Articolul 3351. Falsul în documente contabile

Articolul 336.Exclus

Capitolul XVII

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢILOR

PUBLICE ŞI A SECURITĂŢII DE STAT

Articolul 337. Trădarea de Patrie

Articolul 338. Spionajul

Articolul 3381. Constituirea unei structuri informative ilegale

Articolul 3382. Complotul împotriva Republicii Moldova

Articolul 3383. Culegerea neautorizată de informaţii

Articolul 339. Uzurparea puterii de stat

Articolul 340. Rebeliunea armată

Articolul 3401. Separatismul

Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova

Articolul 342. Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului

Articolul 343. Diversiunea

Articolul 344. Divulgarea secretului de stat

Articolul 345. Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat

Articolul 346. Instigarea la acţiuni violente pe motive de prejudecată

Articolul 347. Profanarea simbolurilor de stat

Articolul 348.Exclus

Articolul 349. Ameninţarea sau violenţa săvîrşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească

Articolul 350.Exclus

Articolul 351. Uzurparea de calităţi oficiale

Articolul 352. Samavolnicia

Articolul 3521. Falsul în declaraţii

Articolul 3522. Nedenunţarea infracţiunilor contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat

Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi

Articolul 354. Eschivarea de la mobilizare

Articolul 355. Eschivarea sau refuzul de a îndeplini obligaţiile serviciului de alternativă

Articolul 356. Eschivarea pe timp de război de la îndeplinirea prestaţiilor

Articolul 357. Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi împiedicarea activităţii întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă, de asediu şi de război

Articolul 358.Exclus

Articolul 359. Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale

Articolul 360. Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor

Articolul 361. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false

Articolul 362. Trecerea ilegală a frontierei de stat

Articolul 3621. Organizarea migraţiei ilegale

Articolul 363. Folosirea ilegală a însemnelor Crucii Roşii

Capitolul XVIII

INFRACŢIUNI MILITARE

Articolul 364. Neexecutarea intenţionată a ordinului

Articolul 365. Opunerea de rezistenţă şefului sau constrîngerea acestuia la încălcarea obligaţiilor de serviciu

Articolul 366. Insultarea militarului

Articolul 367. Ameninţarea militarului

Articolul 368. Acte de violenţă săvîrşite asupra militarului

Articolul 369. Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari dacă între ei nu există raporturi de subordonare

Articolul 370. Abuzul de putere, excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii

Articolul 371. Dezertarea

Articolul 372. Eschivarea de la serviciul militar

Articolul 373. Încălcarea regulilor de mînuire a armei, de manipulare a substanţelor şi obiectelor ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur

Articolul 374. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă

Articolul 375. Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă (de luptă) al trupelor militare

Articolul 376. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern

Articolul 377. Încălcarea regulilor cu privire la menţinerea ordinii publice şi la asigurarea securităţii publice

Articolul 378. Atitudinea neglijentă faţă de serviciul militar

Articolul 379. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a patrimoniului militar

Articolul 380. Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a patrimoniului militar

Articolul 381. Risipirea sau pierderea patrimoniului militar

Articolul 382. Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor

Articolul 383. Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor

Articolul 384. Încălcarea regulilor de navigaţie

Articolul 385. Predarea sau lăsarea mijloacelor de război inamicului

Articolul 386. Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă sau refuzul de a acţiona cu arma

Articolul 387. Predarea de bună voie în prizonierat

Articolul 388. Acţiunile criminale ale militarilor aflaţi în prizonierat

Articolul 389.Abrogat

Articolul 390.Abrogat

Articolul 391.Abrogat

Articolul 392.Abrogat

Articolul 393.Abrogat

Notă: În cuprinsul codului, cuvintele „handicapului fizic sau psihic” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii” conform Legii nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016

Notă: În cuprinsul codului, sintagmele „răspundere administrativă” şi „sancţiune administrativă” se substituie, respectiv, prin sintagmele „răspundere contravenţională” şi „sancţiune contravenţională” conform Legii nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010

Parlamentul adoptă prezentul cod.

PARTEA GENERALĂ

Capitolul I

CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI

Articolul 1. Legea penală a Republicii Moldova

(1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova.

(2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor.

(3) Prezentul cod se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale.

 

Articolul 2. Scopul legii penale

(1) Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept.

(2) Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.

 

Articolul 3. Principiul legalităţii

(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni nici supus unei pedepse penale, decît în baza unei hotărîri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală.

(2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale sînt interzise.

 

Articolul 4. Principiul umanismului

(1) Întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia.

(2) Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

 

Articolul 5. Principiul democratismului

(1) Persoanele care au săvîrşit infracţiuni sînt egale în faţa legii şi sînt supuse răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.

(2) Apărarea drepturilor şi intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea drepturilor şi intereselor altei persoane sau a unei colectivităţi.

 

Articolul 6. Principiul caracterului personal al răspunderii penale

(1) Persoana este supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie.

(2) Răspunderii penale şi pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală.

 

Articolul 7. Principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale

(1) La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

(2) Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă.

 

Articolul 8. Acţiunea legii penale în timp

Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

 

Articolul 9. Timpul săvîrşirii faptei

Timpul săvîrşirii faptei se consideră timpul cînd a fost săvîrşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.

 

Articolul 10. Efectul retroactiv al legii penale

(1) Legea penală care înlătură caracterul infracţional al faptei, care uşurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvîrşit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

(2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv.

 

Articolul 101. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

(1) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare şi pînă la executarea completă a pedepsei privative de libertate, a muncii neremunerate în folosul comunităţii sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede unul din aceste tipuri de pedeapsă, dar cu un maxim mai mic, sancţiunea aplicată se reduce la acest maxim dacă depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvîrşită.

(2) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi pînă la executarea ei, a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul pedepsei închisorii, prevăzută de legea nouă pentru acea infracţiune.

(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii sau a amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu munca neremunerată în folosul comunităţii, dacă nu sînt interdicţii pentru aplicarea acesteia, fără a se putea depăşi maximul prevăzut de legea nouă. Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amendă, fără a se depăşi maximul prevăzut în legea nouă. Ţinîndu-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii sau, după caz, a amenzii poate fi înlăturată în întregime sau în parte.

(4) Pedepsele complementare, măsurile de siguranţă neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă mai favorabilă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de această lege.

(5) Dacă o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate pînă la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alin.(1)–(4).

(6) Dacă fapta pentru care persoana execută pedeapsa nu se mai consideră infracţiune în conformitate cu prevederile legii noi, ci constituie o contravenţie, sancţiunea contravenţională nu se mai aplică, indiferent de categoria şi mărimea sancţiunii prevăzute.

(7) În cazul în care, în temeiul efectului retroactiv al legii penale, se impune recalificarea faptei stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, instanţa de judecată, soluţionînd chestiunea privind executarea hotărîrii respective, va recalifica fapta şi va aplica pedeapsa prin fixarea maximului sancţiunii prevăzute de legea penală mai favorabilă condamnatului, dacă pedeapsa stabilită prin hotărîrea irevocabilă este mai mare decît maximul prevăzut de legea penală nouă, sau va menţine pedeapsa stabilită prin hotărîrea irevocabilă.

[Art.101 completat prin Legea nr.82 din 07.05.2010, în vigoare 04.06.2010]

 

Articolul 11. Aplicarea legii penale în spaţiu

(1) Toate persoanele care au săvîrşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvîrşit infracţiuni în afara teritoriului ţării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod.

(3) Cetăţenii străini şi apatrizii care au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului ţării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod şi sunt traşi la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracţiunile săvârşite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului Republicii Moldova, împotriva drepturilor şi libertăţilor apatridului cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova, împotriva persoanei juridice înregistrate în Republica Moldova, împotriva păcii şi securităţii omenirii sau dacă acestea constituie infracţiuni de război, de asemenea pentru infracţiunile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi dacă în statul străin în privinţa lor nu a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sunt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod cetăţenii străini şi apatrizii care au comis infracţiuni pe teritoriul unui alt stat, însă extrădarea acestora nu este posibilă.

(4) Sub incidenţa legii penale nu cad infracţiunile săvîrşite de reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale, nu sînt supuse jurisdicţiei penale a Republicii Moldova.

(5) Infracţiunile comise în apele teritoriale şi în spaţiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvîrşite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a săvîrşit o infracţiune pe o navă maritimă sau aeriană, înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova şi aflată în afara spaţiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel.

(6) În baza prezentului cod sînt supuse răspunderii penale şi persoanele care au săvîrşit infracţiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare.

(7) Pedepsele şi antecedentele penale pentru infracţiunile comise în afara teritoriului Republicii Moldova sînt luate în considerare, conform prezentului cod, la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracţiune săvîrşită de aceeaşi persoană pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la soluţionarea chestiunilor privind amnistia în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.

[Art.11 alin.(3) în redacţia Legii nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

 

Articolul 12. Locul săvîrşirii faptei

(1) Locul săvîrşirii faptei se consideră locul unde a fost săvîrşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.

(2) Locul săvîrşirii infracţiunii transnaţionale se consideră atare dacă:

a) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul a încă, cel puţin, unui alt stat;

b) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova, dar o parte substanţială a organizării şi controlului acesteia a avut loc într-un alt stat, şi invers;

c) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova, cu implicarea unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale care desfăşoară activitate infracţională în mai mult de un stat, şi invers;

d) infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova, dar are consecinţe grave într-un alt stat, şi invers.

 

Articolul 13. Extrădarea

(1) Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele cărora li s-a acordat azil politic în Republica Moldova, în caz de săvîrşire a unei infracţiuni în străinătate, nu pot fi extrădaţi şi sînt supuşi răspunderii penale conform prezentului cod.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii care au săvîrşit infracţiuni în afara teritoriului Republicii Moldova, dar se află pe teritoriul ţării pot fi extrădaţi numai în baza unui tratat internaţional la care Republica Moldova este parte sau în condiţii de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, doar dacă nu există motive serioase de a crede că aceştia riscă să fie supuşi pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente inumane sau degradante.

[Art.13 completat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Capitolul II

INFRACŢIUNEA

Articolul 14. Noţiunea de infracţiune

(1) Infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvîrşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală.

(2) Nu constituie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal, conţine semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni.

 

Articolul 15. Gradul prejudiciabil al infracţiunii

Gradul prejudiciabil al infracţiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracţiunii: obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura subiectivă.

 

Articolul 16. Clasificarea infracţiunilor

(1) În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave.

(2) Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv.

(3) Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.

(4) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv.

(5) Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani.

(6) Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.

 

Articolul 17. Infracţiunea săvîrşită cu intenţie

Se consideră că infracţiunea a fost săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor urmări.

 

Articolul 18. Infracţiunea săvîrşită din imprudenţă

Se consideră că infracţiunea a fost săvîrşită din imprudenţă dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate ori nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă.

 

Articolul 19. Infracţiunea săvîrşită cu două forme de vinovăţie

Dacă, drept rezultat al săvîrşirii cu intenţie a infracţiunii, se produc urmări mai grave care, conform legii, atrag înăsprirea pedepsei penale şi care nu erau cuprinse de intenţia făptuitorului, răspunderea penală pentru atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări, deşi trebuia şi putea să le prevadă. În consecinţă, infracţiunea se consideră intenţionată.

 

Articolul 20. Fapta săvîrşită fără vinovăţie (cazul fortuit)

Fapta se consideră săvîrşită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile şi, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă.

 

Articolul 21. Subiectul infracţiunii

(1) Sînt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvîrşirii infracţiunii, au împlinit vîrsta de 16 ani.

(2) Persoanele fizice care au vîrsta între 14 şi 16 ani sînt pasibile de răspundere penală numai pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art.145, 147, 151, 152 alin.(2), art.164, 166 alin.(2) şi (3), art.171, 172, 175, 186-188, 189 alin.(2)–(6), art.190 alin.(2)–(5), art.192 alin.(2)–(4), art.1921 alin.(2) şi (3), 196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3), art.217 alin.(4) lit.b), art.2171 alin.(3) şi alin.(4) lit.b) şi d), art.2173 alin.(3) lit.a) şi b), art.2174, art.2176 alin.(2), art.260, 268, 270, 271, art.275, 280, 281, 283-286, 287 alin.(2) şi (3), art.288 alin.(2), art.290 alin.(2), art.292 alin.(2), 317 alin.(2), art.342.

(3) O persoană juridică, cu excepţia autorităţilor publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispoziţiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii privind efectuarea unei anumite activităţi şi se constată cel puţin una din următoarele circumstanţe:

a) fapta a fost săvîrşită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcţii de conducere, care a acţionat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;

b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcţii de conducere;

c) fapta a fost săvîrşită datorită lipsei de supraveghere şi control din partea persoanei împuternicite cu funcţii de conducere.

(31) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcţii de conducere dacă are cel puţin una din următoarele funcţii:

a) de reprezentare a persoanei juridice;

b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;

c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.

(4) Persoanele juridice, cu excepţia autorităţilor publice, răspund penal pentru infracţiunile pentru săvîrşirea cărora este prevăzută sancţiune pentru persoanele juridice în partea specială din prezentul cod.

(5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracţiunea săvîrşită.

[Art.21 modificat prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

[Art.21 modificat prin Legea nr.134 din 14.06.2012, în vigoare 06.07.2012]

 

Articolul 22. Responsabilitatea

Responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile.

 

Articolul 23. Iresponsabilitatea

(1) Nu este pasibilă de răspundere penală persoana care, în timpul săvîrşirii unei fapte prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adică nu putea să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. Faţă de o asemenea persoană, în baza hotărîrii instanţei de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, prevăzute de prezentul cod.

(2) Nu este pasibilă de pedeapsă persoana care, deşi a săvîrşit infracţiunea în stare de responsabilitate, înainte de pronunţarea sentinţei de către instanţa de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a lipsit-o de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau de a le dirija. Faţă de o asemenea persoană, în baza hotărîrii instanţei de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, iar după însănătoşire – ea poate fi supusă pedepsei.

 

Articolul 231. Responsabilitatea redusă

(1) Persoana care a săvîrşit o infracţiune ca urmare a unei tulburări psihice, constatată prin expertiza medicală efectuată în modul stabilit, din cauza căreia nu-şi putea da seama pe deplin de caracterul şi legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin este pasibilă de responsabilitate penală redusă.

(2) Instanţa de judecată, la stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranţă, ţine cont de tulburarea psihică existentă, care însă nu exclude răspunderea penală.

 

Articolul 24. Răspunderea pentru infracţiunea săvîrşită în stare de ebrietate

Persoana care a săvîrşit o infracţiune în stare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanţe, nu este liberată de răspundere penală. Cauzele ebrietăţii, gradul şi influenţa ei asupra săvîrşirii infracţiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei.

 

Articolul 25. Etapele activităţii infracţionale

(1) Infracţiunea se consideră consumată dacă fapta săvîrşită întruneşte toate semnele constitutive ale componenţei de infracţiune.

(2) Se consideră infracţiune neconsumată pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune.

(3) Răspunderea pentru pregătirea de infracţiune şi pentru tentativă de infracţiune se stabileşte, conform articolului corespunzător din Partea specială a prezentului cod, ca şi pentru infracţiunea consumată, cu trimitere la art.26 şi 27, respectîndu-se prevederile art.81.

 

Articolul 26. Pregătirea de infracţiune

(1) Se consideră pregătire de infracţiune înţelegerea prealabilă de a săvîrşi o infracţiune, procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor, sau crearea intenţionată, pe altă cale, de condiţii pentru săvîrşirea ei dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, infracţiunea nu şi-a produs efectul.

(2) Răspunderii penale şi pedepsei penale sînt supuse numai persoanele care au săvîrşit pregătirea unei infracţiuni mai puţin grave, grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.

 

Articolul 27. Tentativa de infracţiune

Se consideră tentativă de infracţiune acţiunea sau inacţiunea intenţionată îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei infracţiuni dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, aceasta nu şi-a produs efectul.

 

Articolul 28. Infracţiunea unică

Infracţiunea unică reprezintă o acţiune (inacţiune) sau un sistem de acţiuni (inacţiuni) care se califică conform dispoziţiei unei singure norme a legii penale.

 

Articolul 29. Infracţiunea continuă

(1) Se consideră infracţiune continuă fapta care se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activităţii infracţionale. În cazul infracţiunii continue nu există pluralitate de infracţiuni.

(2) Infracţiunea continuă se consumă din momentul încetării activităţii infracţionale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.

 

Articolul 30. Infracţiunea prelungită

(1) Se consideră infracţiune prelungită fapta săvîrşită cu intenţie unică, caracterizată prin două sau mai multe acţiuni infracţionale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracţiune.

(2) Infracţiunea prelungită se consumă din momentul săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni infracţionale.

 

Articolul 31. Repetare a infracţiunii

[Art.31 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 32. Pluralitatea de infracţiuni

Pluralitatea de infracţiuni constituie, după caz, concurs de infracţiuni sau recidivă.

 

Articolul 33. Concursul de infracţiuni

(1) Se consideră concurs de infracţiuni săvîrşirea de către o persoană a două sau mai multor infracţiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală, cu excepţia cazurilor cînd săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni este prevăzută în articolele părţii speciale a prezentului cod în calitate de circumstanţă care agravează pedeapsa.

(2) Concursul de infracţiuni poate fi real şi ideal.

(3) Concursul real există atunci cînd persoana, prin două sau mai multe acţiuni (inacţiuni), săvîrşeşte două sau mai multe infracţiuni.

(4) Concursul ideal există atunci cînd persoana săvîrşeşte o acţiune (inacţiune) care întruneşte elemente a mai multor infracţiuni.

 

Articolul 34. Recidiva

(1) Se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvîrşită cu intenţie.

(2) Recidiva se consideră periculoasă:

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune intenţionată gravă sau deosebit de gravă a săvîrşit din nou cu intenţie o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă.

(3) Recidiva se consideră deosebit de periculoasă:

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracţiune excepţional de gravă a săvîrşit din nou o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă.

(4) La stabilirea stării de recidivă în cazurile prevăzute la alin.(1)-(3) se ţine cont şi de hotărîrile definitive de condamnare pronunţate în străinătate, recunoscute de instanţa de judecată a Republicii Moldova.

(5) La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de antecedentele penale:

a) pentru infracţiunile săvîrşite în timpul minoratului;

b) pentru infracţiunile săvîrşite din imprudenţă;

b1) pentru infracţiunile pentru care condamnarea a fost cu amînarea executării pedepsei şi dacă aceasta nu a fost anulată şi persoana nu a fost trimisă să execute pedeapsa în închisoare;

c) pentru faptele care nu constituie infracţiuni conform prezentului cod;

d) stinse sau în caz de reabilitare, în conformitate cu prevederile art.111 şi 112;

e) dacă persoana a fost condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

[Art.34 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Capitolul III

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Articolul 35. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei:

a) legitima apărare;

b) reţinerea infractorului;

c) starea de extremă necesitate;

d) constrîngerea fizică sau psihică;

e) riscul întemeiat;

f) executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului.

 

Articolul 36. Legitima apărare

(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită în stare de legitimă apărare.

(2) Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public.

(3) Este în legitimă apărare şi persoana care săvîrşeşte fapta, prevăzută la alin.(2), pentru a împiedica pătrunderea, însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, într-un spaţiu de locuit sau într-o altă încăpere.

 

Articolul 37. Reţinerea infractorului

Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită în scopul reţinerii persoanei care a comis o infracţiune şi al predării ei organelor de drept.

 

Articolul 38. Starea de extremă necesitate

(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită în stare de extremă necesitate.

(2) Este în stare de extremă necesitate persoana care săvîrşeşte fapta pentru a salva viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel.

(3) Nu este în stare de extremă necesitate persoana care, în momentul săvîrşirii faptei, îşi dă seama că provoacă urmări vădit mai grave decît cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.

 

Articolul 39. Constrîngerea fizică sau psihică

(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, dacă în urma acestei constrîngeri persoana nu putea să-şi dirijeze acţiunile.

(2) Răspunderea penală pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrîngere psihică sau fizică, în urma căreia persoana menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile, se stabileşte în condiţiile art.38.

 

Articolul 40. Riscul întemeiat

(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile.

(2) Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc şi dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege.

(3) Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă era cu bună-ştiinţă îmbinat cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.

 

Articolul 401. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului

(1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziţii a superiorului, care sînt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziţia nu sînt vădit ilegale şi dacă persoana care le-a executat nu a ştiut că ordinul sau dispoziţia sînt ilegale. Răspunderii penale pentru fapta săvîrşită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziţia ilegală.

(2) Persoana care a comis intenţionat infracţiune în vederea executării ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale ale superiorului răspunde penal în temeiuri generale. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale exclude răspunderea penală.

(3) În scopurile prezentului articol, ordinul sau dispoziţia superiorului de a comite genocid sau o infracţiune împotriva umanităţii sînt vădit ilegale.

 

Capitolul IV

PARTICIPAŢIA

Articolul 41. Participaţia

Se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două sau mai multor persoane la săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate.

 

Articolul 42. Participanţii

(1) Participanţii sînt persoanele care contribuie la săvîrşirea unei infracţiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.

(2) Se consideră autor persoana care săvîrşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum şi persoana care a săvîrşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sînt pasibile de răspundere penală din cauza vîrstei, iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod.

(3) Se consideră organizator persoana care a organizat săvîrşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei, precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora.

(4) Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvîrşească o infracţiune.

(5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvîrşirea infracţiunii prin sfaturi, indicaţii, prestare de informaţii, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrşire a infracţiunii, urmele acesteia sau obiectele dobîndite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

(6) Participanţii trebuie să întrunească semnele subiectului infracţiunii.

 

Articolul 43. Formele participaţiei

În funcţie de gradul de coordonare a acţiunilor participanţilor se deosebesc următoarele forme de participaţie:

a) participaţie simplă;

b) participaţie complexă;

c) grup criminal organizat;

d) organizaţie (asociaţie) criminală.

 

Articolul 44. Participaţia simplă

Infracţiunea se consideră săvîrşită cu participaţie simplă dacă la săvîrşirea ei au participat în comun, în calitate de coautori, două sau mai multe persoane, fiecare realizînd latura obiectivă a infracţiunii.

 

Articolul 45. Participaţia complexă

(1) Infracţiunea se consideră săvîrşită cu participaţie complexă dacă la săvîrşirea ei participanţii au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.

(2) Latura obiectivă a infracţiunii cu participaţie complexă poate fi realizată:

a) de un singur autor;

b) de doi sau mai mulţi autori.

 

Articolul 46. Grupul criminal organizat

Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni.

 

Articolul 47. Organizaţia (asociaţia) criminală

(1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau politice.

(2) Infracţiunea se consideră săvîrşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia.

(3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează.

(4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvîrşite de această organizaţie.

(5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvîrşire a participat.

(6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvîrşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective.

 

Articolul 48. Exces de autor

Se consideră exces de autor săvîrşirea de către autor a unor acţiuni infracţionale care nu au fost cuprinse de intenţia celorlalţi participanţi. Pentru excesul de autor, ceilalţi participanţi nu sînt pasibili de răspundere penală.

 

Articolul 49. Favorizarea

Favorizarea infractorului, precum şi tăinuirea mijloacelor sau instrumentelor de săvîrşire a infracţiunii, a urmelor acesteia sau a obiectelor dobîndite pe cale criminală atrag răspunderea penală, în condiţiile art.323, numai în cazul în care nu au fost promise din timp.

 

Capitolul V

RĂSPUNDEREA PENALĂ

Articolul 50. Răspunderea penală

Se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvîrşit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrîngere prevăzute de lege.

 

Articolul 51. Temeiul răspunderii penale

(1) Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvîrşită, iar componenţa infracţiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

(2) Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de legea penală.

 

Articolul 52. Componenţa infracţiunii

(1) Se consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă.

(2) Componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

 

Capitolul VI

LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ

Articolul 53. Liberarea de răspundere penală

Persoana care a săvîrşit o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăriri penale şi de către instanţa de judecată la judecarea cauzei în cazurile:

a) minorilor;

b) tragerii la răspundere contravenţională;

c) renunţării de bună voie la săvîrşirea infracţiunii;

d) căinţei active;

e) schimbării situaţiei;

f) liberării condiţionate;

g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.

 

Articolul 54. Liberarea de răspundere penală a minorilor

(1) Persoana în vîrstă de pînă la 18 ani care a săvîrşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

(2) Persoanelor liberate de răspundere penală, în conformitate cu alin.(1), li se aplică măsurile de constrîngere cu caracter educativ, prevăzute la art.104.

[Art.54 modificat prin Legea nr.123 din 02.06.2016, în vigoare 29.07.2016]

 

Articolul 55. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională

(1) Persoana care a săvîrşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art.1811, 256, art.264 alin.(2), art.2641, 303, 314, art.326 alin.(11), art.328 alin.(1), art.332 alin.(1), art.333 alin.(1), art.334 alin.(1) şi (2), art.335 alin.(1) şi art.3351 alin.(1), poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere contravenţională în cazurile în care şi-a recunoscut vina, a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

(2) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.(1) li se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale:

a) amendă în mărime de pînă la 150 de unităţi convenţionale;

b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an;

c) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la un an;

d) privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 3 ani;

e) privarea de dreptul special de a deţine armă şi de portarmă pe un termen de la 3 luni la un an;

f) muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 10 la 60 de ore;

g) arest contravenţional de pînă la 30 de zile.

(3) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii, privarea de dreptul special pot fi aplicate şi ca sancţiuni complementare.

[Art.55 alin.(1) modificat prin Legea nr.165 din 10.09.2020, în vigoare 09.11.2020]

[Art.55 completat prin Legea nr.138 din 19.07.2018, în vigoare 14.12.2018]

[Art.55 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.55 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.55 modificat prin Legea nr.93 din 13.05.2016, în vigoare 17.06.2016]

[Art.55 completat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.55 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 56. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvîrşirea infracţiunii

(1) Se consideră renunţare de bună voie la săvîrşirea infracţiunii încetarea de către persoană a pregătirii infracţiunii sau încetarea acţiunilor (inacţiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvîrşirea infracţiunii, dacă persoana era conştientă de posibilitatea consumării infracţiunii.

(2) Persoana nu poate fi supusă răspunderii penale pentru infracţiune dacă ea, benevol şi definitiv, a renunţat la ducerea pînă la capăt a acesteia.

(3) Persoana care a renunţat de bună voie la ducerea infracţiunii pînă la capăt este supusă răspunderii penale numai în cazul în care fapta săvîrşită conţine o altă infracţiune consumată.

(4) Organizatorul şi instigatorul infracţiunii nu se supun răspunderii penale dacă aceste persoane, printr-o înştiinţare la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse, au preîntîmpinat ducerea de către autor a infracţiunii pînă la capăt. Complicele infracţiunii nu se supune răspunderii penale dacă a întreprins toate măsurile ce depindeau de el pentru a preîntîmpina comiterea infracţiunii.

 

Articolul 57. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă

(1) Persoana care pentru prima oară a săvîrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă ea, după săvîrşirea infracţiunii, s-a autodenunţat de bună voie, a contribuit activ la descoperirea acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de infracţiune.

(2) Persoana care, în condiţiile alin.(1), a săvîrşit o infracţiune de altă categorie poate fi liberată de răspundere penală numai în cazurile prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod.

 

Articolul 58. Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei

Persoana care pentru prima oară a săvîrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă, datorită schimbării situaţiei, se va stabili că persoana sau fapta săvîrşită nu mai prezintă pericol social.

 

Articolul 59. Liberarea condiţionată de răspundere penală

În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, care îşi recunoaşte vinovăţia şi nu prezintă pericol social, urmărirea penală poate fi suspendată condiţionat, cu liberarea ulterioară de răspundere penală în conformitate cu procedura penală, dacă corectarea acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.

 

Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală

(1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat următoarele termene:

a) 2 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni uşoare;

b) 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave;

c) 15 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni grave;

d) 20 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave;

e) 25 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave.

(2) Prescripţia curge din ziua săvîrşirii infracţiunii şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de judecată.

(3) În cazul săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat.

(4) Prescripţia se va întrerupe dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrşi o infracţiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi.

(5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvîrşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi infracţiuni.

(6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvîrşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală, detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani.

(7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii infracţiunii erau minori.

(8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indiferent de data la care au fost săvîrşite.

[Art.60 completat prin Legea nr.56 din 04.04.2014, în vigoare 05.04.2014]

[Art.60 completat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Capitolul VII

PEDEAPSA PENALĂ

Articolul 61. Noţiunea şi scopul pedepsei penale

(1) Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.

(2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea şi resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

[Art.61 completat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice

(1) Persoanelor fizice care au săvîrşit infracţiuni li se pot aplica următoarele pedepse:

a) amendă;

b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;

b1) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept;

c) retragere a gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat;

d) munca neremunerată în folosul comunităţii;

[Lit.e) exclusă prin Legea nr.53-XVI din 13.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

f) închisoare;

g) detenţiune pe viaţă.

(2) Închisoarea şi detenţiunea pe viaţă se aplică numai în calitate de pedepse principale.

(3) Muncă neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată ca pedeapsă principală sau în cazul condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei – în calitate de obligaţie pentru perioada de probaţiune sau, după caz, pentru termenul de probă.

(4) Amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică atît ca pedepse principale, cît şi ca pedepse complementare.

(5) Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară.

(6) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept poate fi aplicată numai în calitate de pedeapsă complementară.

[Art.62 completat prin Legea nr.138 din 19.07.2018, în vigoare 14.12.2018]

[Art.62 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.62 completat prin Legea nr.65 din 07.04.2011, în vigoare 08.07.2011]

 

Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice

(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse:

a) amendă;

b) privare de dreptul de a exercita o anumită activitate;

c) lichidare.

(2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.

(3) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate şi lichidarea acesteia se aplică atît ca pedepse principale, cît şi ca pedepse complementare.

 

Articolul 64. Amenda

(1) Amenda este o sancţiune pecuniară ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod.

(2) Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 50 de lei.

(3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 500 la 3000 unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvîrşite din interes material – pînă la 20000 unităţi convenţionale, luîndu-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvîrşirii infracţiunii. Mărimea amenzii se stabileşte în funcţie de gravitatea infracţiunii săvîrşite şi de situaţia materială a celui vinovat şi a familiei sale. Luînd în considerare circumstanţele cauzei, instanţa de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.

(31) În cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

(4) În cazurile prevăzute la art.21 alin.(3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 1500 la 60000 unităţi convenţionale, în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvîrşite, de mărimea daunei cauzate, luîndu-se în considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voinţă a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.

(5) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maximale, prevăzute de articolul respectiv al Părţii speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuieşte cu închisoare, calculîndu-se o lună de închisoare pentru 100 unităţi convenţionale.

(6) Amenda în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracţiunea corespunzătoare.

(7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate, potrivit prevederilor art.67, să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 100 unităţi convenţionale de amendă.

[Art.64 modificat prin Legea nr.207 din 12.10.2018, în vigoare 02.12.2018]

[Art.64 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.64 completat prin Legea nr.82 din 29.05.2014, în vigoare 24.10.2014]

[Art.64 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

 

Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate

(1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvîrşirea infracţiunii.

(2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani, iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani.

(3) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile cînd nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ţinînd cont de caracterul infracţiunii săvîrşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activităţi, instanţa de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

(4) La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul ei se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii, iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale.

[Art.65 completat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 651. Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept

(1) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept constă în interzicerea conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice.

(2) Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Anularea dreptului de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanţa de judecată, cu redobîndirea ulterioară a permisului de conducere, în modul stabilit de lege.

[Art.651 introdus prin Legea nr.138 din 19.07.2018, în vigoare 14.12.2018]

 

Articolul 66. Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat

În caz de condamnare pentru o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă, instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele săvîrşirii infracţiunii, poate retrage condamnatului gradul militar sau special, titlul special, gradul de calificare (clasificare) şi distincţiile de stat.

[Art.66 completat prin Legea nr.65 din 07.04.2011, în vigoare 08.07.2011]

 

Articolul 67. Munca neremunerată în folosul comunităţii

(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autorităţile administraţiei publice locale.

(11) În cazul militarilor în termen şi militarilor cu termen redus, munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnaţilor în timpul liber de şedinţe, stabilite în conformitate cu cerinţele regulamentelor militare, la muncă, determinată de comandantul unităţii militare.

(2) Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 de ore şi este executată de la 2 la 4 ore pe zi, iar în cazul condamnatului care nu este antrenat în activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau la acordul acestuia – pînă la 8 ore pe zi.

(21) După pronunţarea hotărîrii judecătoreşti, preşedintele şedinţei de judecată explică esenţa pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată.

(22) Persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunităţii semnează în instanţa de judecată un angajament prin care se obligă să se prezinte, în termen de 5 zile de la momentul rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti, la organul de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, la comandantul unităţii militare.

(3) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunităţii, ea se înlocuieşte cu închisoare, calculîndu-se o zi de închisoare pentru 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. În acest caz, termenul închisorii poate fi mai mic de 3 luni.

(4) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată militarilor prin contract şi persoanelor care nu au atins vîrsta de 16 ani.

(5) Munca neremunerată în folosul comunităţii va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.

(6) Militarii în termen şi militarii cu termen redus condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii execută această pedeapsă în unitatea militară.

[Art.67 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.67 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.67 completat prin Legea nr.138 din 03.12.2015, în vigoare 31.12.2015]

 

Articolul 68. Arestul

[Art.68 exclus prin Legea nr.184-XVI din 29.06.2006, în vigoare 11.08.2006]

 

Articolul 69. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară

[Art.69 exclus prin Legea nr.53-XVI din 13.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

 

Articolul 70. Închisoarea

(1) Închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viaţă şi plasarea ei, în baza hotărîrii instanţei de judecată, pe un anumit termen, într-un penitenciar.

(2) Închisoarea se stabileşte pe un termen de la 3 luni la 20 de ani.

(3) La stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la data săvîrşirii infracţiunii, nu a atins vîrsta de 18 ani, termenul închisorii se stabileşte din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracţiunea săvîrşită, reduse la jumătate.

(31) La aplicarea pedepsei persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care au săvîrşit infracţiune la vîrsta de la 18 pînă la 21 de ani, maximul pedepsei se reduce cu o treime. În cazul în care instanţa, ţinînd cont de personalitatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge scopul pedepsei penale, aceasta poate dispune o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală pentru infracţiunea săvîrşită. Necesitatea aplicării pedepsei în limitele generale urmează a fi argumentată de către instanţa de judecată.

(4) La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăşi 25 de ani pentru adulţi, 20 de ani pentru persoanele care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, şi 12 ani şi 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul de sentinţe – de 30 ani pentru adulţi, 25 de ani pentru persoanele care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, şi 15 ani pentru minori.

(5) În cazul înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu o pedeapsă mai blîndă, cu titlu de graţiere, se aplică închisoarea pe un termen de 30 de ani.

[Art.70 completat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 71. Detenţiunea pe viaţă

(1) Detenţiunea pe viaţă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieţii.

(2) Detenţiunea pe viaţă se stabileşte numai pentru infracţiunile excepţional de grave.

(3) Detenţiunea pe viaţă nu poate fi aplicată femeilor şi minorilor.

 

Articolul 72. Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare

(1) Pedeapsa cu închisoare se execută în următoarele penitenciare:

a) de tip deschis;

b) de tip semiînchis;

c) de tip închis.

(2) În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni săvîrşite din imprudenţă.

(3) În penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi grave, săvîrşite cu intenţie.

(4) În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave.

(5) Persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în centrele de detenţie pentru minori şi tineri, ţinîndu-se cont de personalitatea condamnatului, antecedentele penale şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite.

(6) Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

(7) Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanţa de judecată în corespundere cu legislaţia.

[Art.72 modificat prin Legea nr.245 din 15.11.2018, în vigoare 12.01.2019]

[Art.72 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 73. Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate

(1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activităţi.

(2) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pe un termen de pînă la 5 ani sau pe un termen nelimitat.

 

Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice

(1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecinţelor prevăzute de legislaţia civilă.

(2) Lichidarea persoanei juridice se stabileşte în cazul în care instanţa de judecată constată că gravitatea infracţiunii săvîrşite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice şi prelungirea activităţii ei.

 

Capitolul VIII

INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Articolul 75. Criteriile generale de individualizare a pedepsei

(1) Persoanei recunoscute vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

(2) În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea săvîrşită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepţional şi se aplică atunci cînd gravitatea infracţiunii şi personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă şi nu şi-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrşirea infracţiunii, se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menţionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepţional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanţa de judecată.

(3) Pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, pedeapsa se aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului.

[Art.75 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 76. Circumstanţele atenuante

(1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante:

a) săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;

b) săvîrşirea infracţiunii de către un minor sau de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani, dar nu a atins vîrsta de 21 de ani;

c) săvîrşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial;

d) săvîrşirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă;

e) prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvîrşite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;

f) autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoaşterea vinovăţiei;

g) ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;

h) săvîrşirea infracţiunii ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul penal al faptei, sau dată fiind dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură;

i) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea involuntară sau forţată a substanţelor menţionate la art.24 sau de consumarea de aceste substanţe fără a fi conştientă de efectul lor;

j) săvîrşirea infracţiunii cu depăşirea limitelor legale ale legitimei apărări, reţinerii infractorului, stării de extremă necesitate, riscului întemeiat sau ca rezultat al executării ordinului sau dispoziţiei superiorului;

k) afectarea gravă, prin infracţiunea săvîrşită, a făptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vîrstei înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe;

l) expirarea, de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracţiune, sau depăşirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ţinîndu-se cont de natura faptei, dacă tergiversarea nu a fost provocată de făptuitor.

(2) Instanţa de judecată poate considera drept circumstanţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin.(1).

(3) La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii.

[Art.76 completat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 77. Circumstanţele agravante

(1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe agravante:

a) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracţiune similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză;

b) provocarea prin infracţiune a unor urmări grave;

c) săvîrşirea infracţiunii prin orice formă de participaţie;

d) săvîrşirea infracţiunii din motive de prejudecată;

e) săvîrşirea infracţiunii cu bună ştiinţă împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

f) săvîrşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;

g) săvîrşirea infracţiunii prin intermediul sau în prezenţa minorilor, persoanelor aflate în dificultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de făptuitor;

h) săvîrşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei;

i) săvîrşirea infracţiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit;

j) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea substanţelor menţionate la art.24. Instanţa de judecată este în drept, în funcţie de caracterul infracţiunii, să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă;

k) săvîrşirea infracţiunii cu folosirea armei, a muniţiilor, a substanţelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a substanţelor nocive şi radioactive, a preparatelor medicamentoase şi a altor preparate chimico-farmacologice, precum şi cu aplicarea constrîngerii fizice sau psihice;

[Lit.l) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

m) săvîrşirea infracţiunii profitînd de starea excepţională, de calamităţile naturale, precum şi de dezordini de masă;

n) săvîrşirea infracţiunii cu folosirea încrederii acordate.

(2) Dacă circumstanţele menţionate la alin.(1) sînt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componenţe de infracţiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanţe agravante.

[Art.77 alin.(1) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.77 completat prin Legea nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

 

Articolul 78. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante

(1) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvîrşirea infracţiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează:

a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă pînă la acest minim;

b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî pînă la limita de jos;

c) dacă pentru infracţiunea săvîrşită se prevede detenţiune pe viaţă, aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani.

(2) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvîrşirea infracţiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvîrşită, poate fi înlăturată.

(3) În cazul în care există circumstanţe agravante se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.

(4) În caz de concurs al circumstanţelor agravante şi celor atenuante, coborîrea pedepsei pînă la minimul sau ridicarea ei pînă la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod nu este obligatorie.

(5) Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79.

 

Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege

(1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în săvîrşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvîrşite în grup la descoperirea acesteia, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blîndă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvîrşit infracţiunea se consideră circumstanţă excepţională. Săvîrşirea infracţiunii de către persoanele care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani poate fi apreciată de către instanţa de judecată drept circumstanţă excepţională.

(11) Poate fi considerată excepţională atît o circumstanţă atenuantă, cît şi un cumul de asemenea circumstanţe legate de situaţiile menţionate la alin.(1).

[Alin.(2) art.79 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

(3) În cazul condamnării persoanelor adulte pentru comiterea infracţiunilor deosebit de grave, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală, dar constituind cel puţin două treimi din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracţiunea săvîrşită.

(4) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă, în cazul recidivei de infracţiuni sau al săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin.(2)–(4).

[Art.79 completat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.79 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 80. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei, iar instanţa de judecată acceptă acest acord, pedeapsa pentru infracţiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracţiune.

 

Articolul 81. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată

(1) La aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se ţine cont de circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă pînă la capăt.

(2) Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată.

(3) Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată.

(4) Pentru pregătirea de infracţiune şi tentativa de infracţiune detenţiunea pe viaţă nu se aplică.

 

Articolul 82. Aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni

(1) La aplicarea pedepsei pentru recidivă periculoasă şi recidivă deosebit de periculoasă de infracţiuni se ţine cont de numărul, caracterul, gravitatea şi urmările infracţiunilor săvîrşite anterior, de circumstanţele în virtutea cărora pedeapsa anterioară a fost insuficientă pentru corectarea vinovatului, precum şi de caracterul, gravitatea şi urmările infracţiunii noi.

(2) Mărimea pedepsei pentru recidiva periculoasă şi deosebit de periculoasă nu poate fi mai mică de o treime din maximul pedepsei prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod. În cazul în care sînt stabilite numai circumstanţe atenuante, instanţa poate stabili pedeapsa în limitele prevăzute pentru infracţiune în Partea specială a prezentului cod.

[Art.82 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 83. Aplicarea pedepsei pentru participaţie

Organizatorul, instigatorul şi complicele la o infracţiune, prevăzută de legea penală, săvîrşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine cont de contribuţia fiecăruia la săvîrşirea infracţiunii, precum şi de prevederile art.75.

 

Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni

(1) Dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanţa de judecată, pronunţînd pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte, stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin cumul, total sau parţial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani şi a persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani şi 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră.

(2) La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de a căror săvîrşire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parţial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.

(3) Dacă pentru infracţiunile care intră în concurs sînt stabilite pedepse principale de diferite categorii, a căror cumulare nu este prevăzută de art.87, şi instanţa de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta, ele se execută de sine stătător.

(4) Conform prevederilor alin.(1)–(3) se stabileşte pedeapsa şi în cazul în care, după pronunţarea sentinţei, se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvîrşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau parţial, în baza primei sentinţe.

(5) În cazul unui concurs de infracţiuni, cînd s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse, se aplică ca pedeapsă definitivă detenţiunea pe viaţă.

[Art.84 completat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.84 modificat prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

 

Articolul 85. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe

(1) Dacă, după pronunţarea sentinţei, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvîrşit o nouă infracţiune, instanţa de judecată adaugă, în întregime sau parţial, la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. În acest caz, pedeapsa definitivă nu poate depăşi termenul de 30 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani şi a persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – termenul de 15 ani.

(2) Cumularea pedepselor complementare în cazul unui cumul de sentinţe se efectuează în condiţiile art.84 alin.(2).

(3) Pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentinţe trebuie să fie mai mare decît pedeapsa stabilită pentru săvîrşirea unei noi infracţiuni şi decît partea neexecutată a pedepsei pronunţate prin sentinţa anterioară a instanţei de judecată.

(4) La cumularea pedepselor, dacă prin una din sentinţe este stabilită pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pedeapsa definitivă va fi detenţiunea pe viaţă.

[Art.85 completat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 86. Aplicarea pedepsei în cazul executării hotărîrii unui stat străin

(1) La executarea hotărîrii unui stat străin, instanţa de judecată înlocuieşte sancţiunea privativă de libertate pronunţată în statul străin cu o sancţiune prevăzută de propria lege penală pentru aceeaşi faptă, fără a agrava situaţia penală a condamnatului stabilită prin hotărîrea statului străin. Dacă legea statului străin prevede o sancţiune mai mică decît minimul prevăzut în legea internă, instanţa de judecată nu va fi legată de acest minim şi va aplica o sancţiune corespunzătoare sancţiunii pronunţate în statul străin.

(2) Orice parte a sancţiunii pronunţate în statul străin şi orice perioadă de detenţie provizorie executate de condamnat se deduc integral prin hotărîrea instanţei de judecată privind recunoaşterea hotărîrii statului străin.

(3) La executarea hotărîrii statului străin privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume de bani, instanţa de judecată va stabili cuantumul acesteia în monedă naţională, aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc valabil la momentul pronunţării hotărîrii privind recunoaşterea hotărîrii statului străin, fără a depăşi maximul sancţiunii fixat de către statul străin pentru o astfel de faptă.

(4) Amenzile şi confiscările de bunuri rezultate din executarea hotărîrilor unui stat străin revin Republicii Moldova, fără a fi prejudiciate drepturile statelor terţe.

[Art.86 modificat prin Legea nr.33 din 06.03.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 87. Modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul cumulării diferitelor pedepse

(1) La cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe, unei zile de închisoare îi corespund 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

(2) Celelalte pedepse cumulate cu închisoarea se execută de sine stătător.

[Art.87 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 88. Calcularea termenelor pedepsei şi computarea arestului preventiv

(1) Termenele de privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate şi de închisoare se calculează în luni şi ani, iar cele de muncă neremunerată în folosul comunităţii – în ore.

(2) La computarea sau cumularea pedepselor menţionate la alin.(1), cu excepţia muncii neremunerate în folosul comunităţii, precum şi la înlocuirea pedepsei, se admite calcularea acestora în zile.

(3) Timpul aflării persoanei sub arest preventiv pînă la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculîndu-se o zi pentru o zi, iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunităţii – calculîndu-se o zi de arest preventiv pentru 4 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

(4) Durata arestului preventiv şi cea a executării pedepsei cu închisoare, aplicate prin hotărîre a instanţei de judecată, pentru infracţiunea săvîrşită în străinătate se includ în termenul pedepsei, în cazul extrădării persoanei în condiţiile legii, calculîndu-se o zi pentru o zi.

(5) Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, instanţa de judecată, ţinînd cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.

(6) Timpul în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, urmează un tratament spitalicesc se include în durata executării pedepsei, cu excepţia cazului în care şi-a provocat singur boala, fapt ce s-a constatat în cursul executării pedepsei. În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include timpul în care condamnatul lipseşte de la locul de muncă.

[Art.88 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Capitolul IX

LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ

Articolul 89. Noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală

(1) Prin liberare de pedeapsa penală se înţelege eliberarea persoanei care a săvîrşit o infracţiune de la executarea reală, parţială sau totală, a pedepsei penale pronunţate prin hotărîre a instanţei de judecată.

(2) Liberarea de pedeapsa penală se efectuează prin:

a) condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei;

b) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;

b1) liberarea de pedeapsă în cazul săvîrşirii infracţiunii pentru prima oară şi al reparării prejudiciului;

c) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă;

d) liberarea de pedeapsă a minorilor;

e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei;

f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave;

g) amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani.

(3) Persoanelor liberate de pedeapsa penală li se aplică probaţiunea, iar militarilor – termenul de probă.

[Art.89 completat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.89 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.89 completat prin Legea nr.138 din 03.12.2015, în vigoare 31.12.2015]

 

Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei

(1) Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvîrşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvîrşite din imprudenţă, instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd numaidecît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiţionată a executării pedepsei şi perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanţa de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrşi o nouă infracţiune şi, prin respectarea condiţiilor probaţiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.

(2) Perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă se stabileşte de instanţa de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani.

[Alin.(3) art.90 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

(4) Persoanelor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi în cazul recidivei periculoase sau deosebit de periculoase, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică.

(5) În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare.

(6) Aplicînd condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat:

a) să nu-şi schimbe domiciliul şi/sau reşedinţa fără consimţămîntul organului competent;

b) să nu frecventeze anumite locuri;

c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;

c1) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent;

d) să acorde o susţinere materială familiei victimei;

e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă;

f) să participe la programe probaţionale;

g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii;

h) să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni.

(7) În decursul perioadei de probaţiune sau, după caz, termenului de probă, instanţa de judecată, la demersul organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, poate anula, în întregime sau parţial, obligaţiile stabilite anterior condamnatului ori adăuga altele noi.

(8) Dacă, după expirarea a cel puţin jumătate din perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, condamnatul cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a avut o comportare corectă şi exemplară, a reparat integral dauna, instanţa de judecată, la demersul organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării şi stingerea antecedentelor penale.

(81) În cazul în care persoana condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei are stabilită şi pedeapsă complementară, prevederile alin.(8) nu se aplică pînă la executarea integrală a pedepsei complementare.

(9) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în decursul perioadei de probaţiune sau, după caz, termenului de probă, încalcă în mod sistematic obligaţiile stabilite sau, pînă la expirarea perioadei de probaţiune sau, după caz, termenului de probă, nu a executat cu rea-voinţă obligaţia de a repara dauna cauzată instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la trimiterea condamnatului pentru a executa, deplin sau parţial, dar nu mai puţin de 1/3 din pedeapsa stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată.

(10) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată, instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art.85, dacă, după caz, nu sînt aplicabile prevederile alin.(11) din prezentul articol.

(11) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată mai puţin gravă, problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei se soluţionează de către instanţa de judecată, la propunerea organului care exercită supravegherea asupra comportamentului celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei.

[Art.90 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.90 modificat prin Legea nr.138 din 03.12.2015, în vigoare 31.12.2015]

[Art.90 completat prin Legea nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 901. Condamnarea cu suspendarea parţială a executării pedepsei cu închisoare

(1) În cazul în care instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele cauzei şi de personalitatea vinovatului, ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în penitenciar, aceasta poate dispune suspendarea parţială a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd în hotărîre perioada de executare a pedepsei în închisoare şi perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, precum şi motivele condamnării cu suspendarea parţială a executării pedepsei. Prima parte a pedepsei se execută în penitenciar, iar restul pedepsei se suspendă.

(2) În cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, partea de pedeapsă ce trebuie executată în penitenciar poate fi coborîtă pînă la minimul prevăzut de prezentul cod.

(3) În cazul infracţiunilor grave, partea de pedeapsă ce trebuie executată în penitenciar nu trebuie să fie mai mică decît jumătate din pedeapsa stabilită de instanţa de judecată.

(4) Prezentul articol nu se aplică în cazul infracţiunilor deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi al infracţiunilor prevăzute la art.165, art.1661 alin.(2)–(4), art.171–1751, 2011, 206, 208, 2081 şi 2082.

(5) La liberarea persoanei pentru executarea părţii de pedeapsă suspendată condiţionat pot fi aplicate obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6).

(6) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea parţială a executării pedepsei cu închisoare săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, în termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată sau încalcă în mod sistematic obligaţiile stabilite, instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art.85 dacă, după caz, nu sînt aplicabile prevederile alin.(7) din prezentul articol.

(7) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea parţială a executării pedepsei cu închisoare săvîrşeşte în perioada de probaţiune sau, după caz, în termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o infracţiune intenţionată uşoară sau mai puţin gravă, problema anulării sau menţinerii condamnării cu suspendarea parţială a executării pedepsei cu închisoare se soluţionează de către instanţa de judecată, la demersul organului care exercită supravegherea asupra comportamentului celor condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei.

[Art.901 introdus prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

 

Articolul 91. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen

(1) Persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul individual de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracţiunea pentru care a fost condamnată, cu excepţia cazului cînd dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, şi dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeapsa complementară.

(2) Aplicînd liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat.

(3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza demersului instituţiei care pune în executare pedeapsa, la cererea condamnatului sau a apărătorului acestuia în condiţiile prevăzute la art.266 şi 267 din Codul de executare şi numai după respectarea procedurii extrajudiciare stabilite.

(4) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvîrşirii infracţiunii a atins vîrsta de 21 ani, a executat efectiv:

a) cel puţin jumătate, dar nu mai puţin de 90 de zile de închisoare, din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;

b) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave, infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.(8).

(5) Persoana care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei şi dacă această persoană a executat efectiv cel puţin 30 de ani de închisoare, fără a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă.

(6) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor, persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani şi persoanelor care au împlinit vîrsta de 60 de ani, dacă aceştia au executat efectiv:

a) cel puţin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;

b) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave;

c) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave.

[Alin.(61),(62) art.91 abrogate prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

(7) Controlul asupra comportării celor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele de probaţiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.

(8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat:

a) condamnatul se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat;

b) condamnatul săvîrşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune, anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanţa de judecată;

c) condamnatul săvîrşeşte cu intenţie o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa în condiţiile art.85. În acelaşi mod se aplică pedeapsa şi în cazul săvîrşirii unei noi infracţiuni din imprudenţă dacă instanţa de judecată anulează liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen.

[Art.91 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.91 completat prin Legea nr.138 din 03.12.2015, în vigoare 31.12.2015]

[Art.91 modificat prin Legea nr.82 din 29.05.2014, în vigoare 24.10.2014]

 

Articolul 911. Liberarea de pedeapsă penală în cazul săvîrşirii infracţiunii pentru prima oară şi al reparării prejudiciului

(1) Persoana este liberată de pedeapsă penală în cazul săvîrşirii unei infracţiuni prevăzute la art.241, 242, 244, 2441, 246, 2461, 250, 257, 258 şi 262 din Partea specială a prezentului cod dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu a fost liberată anterior de pedeapsă penală pentru comiterea aceleiaşi fapte;

b) a înlăturat încălcările şi a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune;

c) a achitat la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică decît dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancţiunea articolului corespunzător din Partea specială a codului.

(2) Persoana este liberată de pedeapsă penală în condiţiile alin.(1) doar dacă fapta nu a fost săvîrşită prin aplicarea constrîngerii fizice sau psihice, nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei sau nu a fost săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală.

[Art.911 introdus prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

Articolul 92. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă

(1) În privinţa persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave şi grave, instanţa de judecată, ţinînd cont de comportarea lor în timpul executării pedepsei, poate pronunţa o încheiere cu privire la înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, de la pedeapsa complementară.

[Alin.(11),(12) art.92 abrogate prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

(2) Înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă şi jumătate din termenul de pedeapsă pentru o infracţiune gravă.

(3) La înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă, instanţa de judecată poate alege orice pedeapsă mai blîndă, din cele specificate la art.62, în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de pedepse.

(4) La înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă, la care a fost condamnat, rămas neexecutat.

[Art.92 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.92 modificat prin Legea nr.82 din 29.05.2014, în vigoare 24.10.2014]

 

Articolul 93. Liberarea de pedeapsă a minorilor

Minorii condamnaţi pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare, mai puţin grave sau grave sînt liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată dacă se constată că scopurile pedepsei pot fi atinse prin aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ prevăzute la art.104.

[Art.93 în redacţia Legii nr.123 din 02.06.2016, în vigoare 29.07.2016]

 

Articolul 94. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei

Persoana care a săvîrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de pedeapsă dacă se va constata că, la data judecării cauzei, datorită schimbării situaţiei, fapta săvîrşită şi-a pierdut caracterul prejudiciabil şi, în virtutea comportării ireproşabile după săvîrşirea infracţiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei.

 

Articolul 95. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave

(1) Persoana care, în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, ce o lipseşte de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija, este liberată de executarea pedepsei. Acestei persoane instanţa de judecată îi poate aplica măsuri de constrîngere cu caracter medical.

(2) Persoana care, pînă la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală gravă, alta decît cea specificată la alin.(1), ce împiedică executarea pedepsei, poate fi liberată de executarea pedepsei de către instanţa de judecată.

[Alin.(3) art.95 exclus prin Legea nr.53-XVI din 13.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

(4) Persoanele menţionate la alin.(1) şi (2), în cazul însănătoşirii lor, pot fi supuse pedepsei dacă nu au expirat termenele prescripţiei prevăzute la art.60 şi 97. Schimbarea liberării condiţionate a persoanelor menţionate la alin.(1) şi (2) cu executarea pedepsei în penitenciar se efectuează la demersul reprezentantului organului care pune în executare sentinţa, în baza unui control efectuat cel puţin o dată la 12 luni.

[Art.95 completat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.95 completat prin Legea nr.213 din 12.10.2012, în vigoare 09.11.2012]

 

Articolul 96. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani

(1) Femeilor condamnate gravide şi persoanelor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, cu excepţia celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, infracţiuni prevăzute la cap. I, II, III, VII, VIII, XIII şi XVI, instanţa de judecată le poate amîna executarea pedepsei pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani.

(11) La amînarea executării pedepsei în condiţiile alin.(1) din prezentul articol, instanţa de judecată poate obliga persoana condamnată să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6).

(2) În cazul în care vreuna din persoanele condamnate, menţionate la alin.(1), refuză să-şi exercite drepturile şi obligaţiile părinteşti sau încalcă condiţiile probaţiunii după avertismentul făcut de organul care exercită controlul asupra comportamentului persoanei condamnate faţă de care executarea pedepsei a fost amînată, instanţa de judecată, la propunerea organului nominalizat, poate să anuleze amînarea executării pedepsei şi să trimită persoana condamnată pentru executarea pedepsei la locul stabilit în hotărîrea judecătorească.

(3) La atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani, instanţa de judecată, la demersul organului de probaţiune:

a) liberează persoana condamnată de executarea părţii neexecutate a pedepsei;

b) înlocuieşte partea neexecutată a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă;

c) trimite persoana condamnată în instituţia corespunzătoare pentru executarea părţii neexecutate a pedepsei.

(4) Dacă în perioada amînării executării pedepsei persoana condamnată săvîrşeşte o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte o pedeapsă în condiţiile art.85.

[Art.96 modificat prin Legea nr.163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017]

[Art.96 modificat prin Legea nr.138 din 03.12.2015, în vigoare 31.12.2015]

 

Articolul 961. Dispunerea internării forţate într-o instituţie ftiziopneumologică

Dacă persoana în privinţa căreia se examinează chestiunea privind liberarea de pedeapsă conform art.91–96 este bolnavă de tuberculoză, instanţa de judecată poate dispune, în baza demersului administraţiei instituţiei penitenciare, internarea ei forţată într-o instituţie ftiziopneumologică.

 

Articolul 97. Prescripţia executării sentinţei de condamnare

(1) Sentinţa de condamnare nu se pune în executare dacă acest lucru nu a fost făcut în următoarele termene, calculate din ziua în care aceasta a rămas definitivă:

a) 2 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune uşoară;

b) 6 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune mai puţin gravă;

c) 10 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune gravă;

d) 15 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune deosebit de gravă;

e) 20 de ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune excepţional de gravă.

(2) Termenele de prescripţie a executării pedepsei se reduc pe jumătate pentru persoanele care, la data săvîrşirii infracţiunii, erau minori.

(3) Curgerea prescripţiei se întrerupe dacă persoana se sustrage de la executarea pedepsei sau dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1) şi (2), săvîrşeşte cu intenţie o nouă infracţiune. În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripţie începe din momentul prezentării persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul reţinerii acesteia, iar în caz de comitere a unei noi infracţiuni – din momentul săvîrşirii ei.

(4) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale stabilite pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii sau pentru infracţiunile de război, prevăzute la art.135-137, 139 şi 143.

 

Capitolul X

MĂSURILE DE SIGURANŢĂ

Articolul 98. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă

(1) Măsurile de siguranţă au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntîmpinarea săvîrşirii faptelor prevăzute de legea penală.

(2) Măsuri de siguranţă sînt:

a) măsurile de constrîngere cu caracter medical;

b) măsurile de constrîngere cu caracter educativ;

[Lit.b1) abrogată prin Legea nr.315 din 20.12.2013, în vigoare 24.01.2014]

Notă: Se declară neconstituţional art.98 alin.(2) lit.b1) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.18 din 04.07.2013, în vigoare 04.07.2013

c) expulzarea;

d) confiscarea specială;

e) confiscarea extinsă.

[Art.98 completat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.98 completat prin Legea nr.34 din 24.05.2012, în vigoare 01.07.2012]

 

Articolul 99. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical

Persoanelor care au săvîrşit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate sau care au săvîrşit asemenea fapte în stare de responsabilitate, de responsabilitate redusă, dar, pînă la pronunţarea sentinţei sau în timpul executării pedepsei, s-au îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză ele sînt incapabile să-şi dea seama de acţiunile lor sau să le dirijeze, instanţa de judecată poate să le aplice următoarele măsuri de constrîngere cu caracter medical, care se înfăptuiesc de către instituţiile curative ale organelor de ocrotire a sănătăţii:

a) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită;

b) internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă.

 

Articolul 100. Internarea într-o instituţie psihiatrică

(1) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvîrşite, are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere obişnuită.

(2) Internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă poate fi aplicată de către instanţa de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice şi a caracterului faptei prejudiciabile săvîrşite, prezintă un pericol deosebit pentru societate şi are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere riguroasă.

(3) Persoanele internate în instituţii psihiatrice cu supraveghere riguroasă sînt deţinute în condiţii ce exclud posibilitatea săvîrşirii de către ele a unei noi fapte prejudiciabile.

 

Articolul 101. Stabilirea, schimbarea, prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical alienaţilor

(1) Instanţa de judecată, considerînd că este necesar de a aplica o măsură de constrîngere cu caracter medical, alege forma acesteia în funcţie de boala mintală a persoanei, de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvîrşite. Persoana supusă tratamentului forţat sau reprezentantul acesteia are dreptul de a cere unei instituţii medicale independente avizul asupra stării de sănătate a persoanei căreia i se aplică măsuri de constrîngere cu caracter medical.

(2) Instanţa de judecată, în temeiul avizului instituţiei medicale, dispune încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical în cazul însănătoşirii persoanei sau al unei astfel de schimbări a caracterului bolii care exclude necesitatea aplicării acestor măsuri.

(3) Schimbarea măsurii de constrîngere cu caracter medical sau prelungirea termenului de aplicare a ei se face, de asemenea, de instanţa de judecată, atît din oficiu, cît şi la cererea persoanei respective sau a reprezentantului acesteia, în baza unui control, efectuat cel puţin o dată la 6 luni, privind necesitatea aplicării acestei măsuri.

(4) Dacă instanţa de judecată nu va găsi necesară aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical unui alienat, precum şi în cazul încetării aplicării unor astfel de măsuri, ea îl poate încredinţa spre îngrijire rudelor sau tutorilor, dar sub o supraveghere medicală obligatorie.

 

Articolul 102. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical

(1) Persoanei care, după săvîrşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză ea este incapabilă să-şi dea seama de acţiunile sale sau să le dirijeze, instanţa de judecată îi poate aplica pedeapsa după însănătoşire dacă nu a expirat termenul de prescripţie sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală şi de pedeapsă.

(2) În caz de aplicare a pedepsei după însănătoşire, durata de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical se deduce din termenul pedepsei.

 

Articolul 103. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical persoanelor care suferă de dependenţă de alcool sau de dependenţă de droguri şi instituirea unei măsuri de ocrotire judiciară

(1) În caz de săvîrşire a infracţiunii de către o persoană care suferă de dependenţă de alcool sau de dependenţă de droguri, dacă există avizul medical corespunzător, instanţa de judecată, din oficiu ori la cererea procurorului sau a organului de ocrotire a sănătăţii, concomitent cu pedeapsa pentru infracţiunea săvîrşită, poate să aplice acestei persoane tratamentul medical forţat.

(2) Persoanele menţionate la alin.(1), condamnate la pedepse neprivative de libertate, vor fi supuse unui tratament forţat în instituţiile medicale cu regim special.

(3) Dacă persoanele menţionate la alin.(1) au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare, în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament medical forţat, iar după eliberare din locurile de deţinere, dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament, ele vor fi tratate în instituţii medicale cu regim special.

(4) Încetarea tratamentului medical forţat este dispusă de către instanţa de judecată, la propunerea instituţiei medicale în care se tratează persoana respectivă.

(5) Dacă infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană care abuzează de alcool şi prin aceasta îşi pune familia într-o situaţie materială grea, instanţa de judecată, concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracţiunea săvîrşită, este în drept, la cererea procurorului sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză, să instituie o măsură de ocrotire judiciară.

[Art.103 denumirea în redacţie nouă, alin.(1),(5) modificate prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

 

Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ

(1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art.54 sau de pedeapsă penală în conformitate cu art.93 li se aplică următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ:

a) avertismentul;

b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;

c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;

d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare psihologică;

e) obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obligatoriu;

f) obligarea minorului de a participa la un program probaţional.

(2) Enumerarea de la alin.(1) are un caracter exhaustiv.

(3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.

(4) În cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ, la propunerea organului de stat specializat, procurorul anulează măsurile aplicate şi trimite cauza în instanţa de judecată, iar în cazul în care măsurile respective au fost stabilite de către instanţa de judecată, aceasta le anulează şi dispune trimiterea cauzei penale la procuror sau, după caz, stabileşte o pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta săvîrşită.

(5) Măsurile de constrîngere cu caracter educativ se aplică minorilor pînă la atingerea majoratului, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvîrşite.

[Art.104 modificat prin Legea nr.123 din 02.06.2016, în vigoare 29.07.2016]

 

Articolul 1041. Castrarea chimică

[Art.1041 abrogat prin Legea nr.315 din 20.12.2013, în vigoare 24.01.2014]

Notă: Se declară neconstituţional art.1041 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.18 din 04.07.2013, în vigoare 04.07.2013

[Art.1041 introdus prin Legea nr.34 din 24.05.2012, în vigoare 01.07.2012]

 

Articolul 105. Expulzarea

(1) Cetăţenilor străini şi apatrizilor care au fost condamnaţi pentru săvîrşirea unor infracţiuni li se poate interzice rămînerea pe teritoriul ţării.

(2) În cazul în care expulzarea însoţeşte pedeapsa cu închisoare, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei.

(3) La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la alin.(1) se va ţine cont de dreptul la respectarea vieţii private a acestora.

 

Articolul 106. Confiscarea specială

(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

(2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei infracţiuni;

b) rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri;

c) date pentru a determina săvîrşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;

[Lit.d) abrogată prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

e) deţinute contrar dispoziţiilor legale;

f) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri;

g) care constituie obiectul infracţiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

(21) Dacă bunurile rezultate din infracţiuni şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracţiuni şi a veniturilor de la aceste bunuri.

(3) Dacă bunurile menţionate la alin.(2) lit.a) şi b) aparţin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.

(4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală.

(5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvîrşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

[Art.106 modificat prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

[Art.106 completat prin Legea nr.33 din 06.03.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 1061. Confiscarea extinsă

(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele indicate la art.106, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la art.158, 165, 168, 186–189, 191, 192, 206, 2081, 2082, 2141, 217–2174, 218–220, 236–240, 2421, 2422, 243, 248–253, 256, 2603, 2604, 2606, 279, 280, 283, 284, 289, 290, 292, 302, 324–328, 3302, 332–3351, 3521 şi 361, dacă fapta a fost comisă din interes material.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată în ultimii 5 ani înainte de săvârşirea infracţiunii depăşeşte cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracţiune continuă, este luată în considerare şi perioada până la sfârşitul activităţii infracţionale;

b) instanţa de judecată îşi formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activităţi ilicite. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe diferenţa dintre veniturile dobândite licit şi valoarea bunurilor dobândite în aceeaşi perioadă;

c) au fost săvârşite infracţiunile indicate la alin.(1) pentru care legea prevede o pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen mai mare de 4 ani.

(21) Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate fictiv către terţi, dobânditori de rea-credinţă, precum şi în cazul terţilor care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului a fost evitarea confiscării.

(3) La aplicarea prevederilor alin.(2) se va lua în considerare şi valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de o persoană terţă unui membru de familie, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deţine controlul sau altor persoane care ştiau ori trebuiau să ştie despre dobîndirea ilicită a bunurilor.

(4) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobîndite se va ţine cont de valoarea bunurilor la data dobîndirii lor şi de cheltuielile făcute de persoana condamnată, inclusiv de persoanele prevăzute la alin.(3).

(5) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobîndite licit, în locul lor se confiscă bani şi bunuri care acoperă valoarea acestora.

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activităţile infracţionale, precum şi veniturile sau foloasele obţinute din aceste bunuri.

(61) Dacă persoana condamnată deţine bani, aceştia vor fi confiscaţi în mod prioritar. Dacă banii deţinuţi nu sunt suficienţi, se confiscă celelalte bunuri.

(7) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobîndite în perioada prevăzută la alin.(2) lit.a), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

[Art.1061 alin.(1),(2) în redacţie nouă, alin.(21),(61) introduse prin Legea nr.190 din 21.07.2022, în vigoare 05.08.2022]

[Art.1061 introdus prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

 

Capitolul XI

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII

Articolul 107. Amnistia

(1) Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.

(3) Amnistia nu se aplică în cazul săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin.(2)–(4), precum şi persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art.171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.

[Art.107 completat prin Legea nr.43 din 22.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

[Art.107 completat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 108. Graţierea

(1) Graţierea este actul prin care persoana condamnată este liberată, în tot sau în parte, de pedeapsa stabilită ori pedeapsa stabilită este comutată.

(2) Graţierea se acordă de către Preşedintele Republicii Moldova în mod individual.

(3) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin actul de graţiere.

(4) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.

(5) Graţierea nu se aplică persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art.171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.

[Art.108 completat prin Legea nr.43 din 22.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

 

Articolul 109. Împăcarea

(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, prevăzute la capitolele II–III, V–VI şi la art.264 alin.(1) din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa ei nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca urmare a împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenţie în ultimii cinci ani. În cazul minorilor, împăcarea părţilor poate fi aplicată şi pentru infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, prevăzute la capitolul IV din Partea specială, precum şi pentru infracţiuni grave, prevăzute la capitolele II–III şi V–VI din Partea specială.

(2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare.

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.

(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvârşit asupra minorilor infracţiunile prevăzute la art.171–1751, cu excepţia infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, dacă acestea au fost săvârşite de către minori, sau în cazul infracţiunilor săvârşite asupra minorilor prevăzute la art.201, 206, 208, 2081 şi 208

[Art.109 alin.(1),(4) în redacţia Legii nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.109 completat prin Legea nr.233 din 08.11.2018, în vigoare 07.01.2019]

[Art.109 completat prin Legea nr.130 din 09.06.2016, în vigoare 15.07.2016]

[Art.109 completat prin Legea nr.43 din 22.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

 

Articolul 110. Noţiunea de antecedente penale

Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămînerii definitive a sentinţei de condamnare, generînd consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.

 

Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale

(1) Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele:

a) liberate de pedeapsă penală;

b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;

c) liberate, potrivit actului de amnistie sau graţiere, de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare;

d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată;

e) condamnate la o pedeapsă mai blîndă decît închisoarea – după executarea pedepsei;

[Lit.f) exclusă prin Legea nr.53-XVI din 13.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

g) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;

h) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;

i) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;

j) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.

(2) Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blîndă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi complementare.

(3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.

 

Articolul 112. Reabilitarea judecătorească

(1) Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o comportare ireproşabilă, la cererea sa, instanţa de judecată poate anula antecedentele penale pînă la expirarea termenelor de stingere a acestora. Drept condiţii pentru primirea cererii de reabilitare judecătorească pot fi:

a) condamnatul nu a comis o nouă infracţiune;

b) a expirat cel puţin jumătate din termenul prevăzut la art.111 alin.(1) şi (2);

c) condamnatul a avut o comportare ireproşabilă;

d) condamnatul a achitat integral despăgubirile civile, la plata cărora a fost obligat prin hotărîre judecătorească, precum şi cheltuielile de judecată;

e) condamnatul îşi are asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste, a atins vîrstă de pensionare sau este incapabil de muncă.

(2) Reabilitarea anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.

(3) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere decît după un an.

(4) Anularea reabilitării judecătoreşti se efectuează în cazul în care, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care, dacă ar fi fost cunoscută, conducea la respingerea cererii de reabilitare.

 

Capitolul XII

CALIFICAREA INFRACŢIUNII

Articolul 113. Noţiunea de calificare a infracţiunii

(1) Se consideră calificare a infracţiunii determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvîrşite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală.

(2) Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători.

 

Articolul 114. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni

Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni, determinat la art.33, se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile săvîrşite.

 

Articolul 115. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale

(1) Concurenţa normelor penale presupune săvîrşirea de către o persoană sau de către un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile, cuprinse în întregime de dispoziţiile a două sau mai multor norme penale şi constituind o singură infracţiune.

(2) Alegerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condiţiile art.116–118.

 

Articolul 116. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele generale şi cele speciale

(1) Normă generală se consideră norma penală care prevede două sau mai multe fapte prejudiciabile, iar normă specială – norma penală care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte.

(2) În cazul concurenţei dintre norma generală şi cea specială, se aplică numai norma specială.

 

Articolul 117. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale

Concurenţa dintre două norme speciale are următoarele varietăţi:

a) dintre componenţa de infracţiune cu circumstanţe atenuante şi alta cu circumstanţe agravante – infracţiunea se califică în baza celei cu circumstanţe atenuante;

b) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe atenuante – infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede pedeapsa mai blîndă;

c) dintre două componenţe de infracţiuni cu circumstanţe agravante – infracţiunea se califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă mai aspră.

 

Articolul 118. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg

(1) Concurenţa dintre o parte şi un întreg reprezintă existenţa a două sau mai multor norme penale, una din ele cuprinzînd fapta prejudiciabilă în întregime, iar celelalte – numai unele părţi ale ei.

(2) Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg se efectuează în baza normei care cuprinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvîrşite.

 

Capitolul XIII

ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD

Articolul 119. Dispoziţii generale

Ori de cîte ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele definite în prezentul capitol, înţelesul lor este cel prevăzut la articolele ce urmează.

 

Articolul 120. Teritoriul

Prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul ţării se înţelege întinderea de pămînt şi apele cuprinse între frontierele Republicii Moldova, cu subsolul şi spaţiul ei aerian.

 

Articolul 121. Secretul de stat

Prin secret de stat se înţeleg informaţiile definite astfel prin Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.

[Art.121 în redacţia Legii nr.66 din 07.04.2011, în vigoare 08.07.2011]

 

Articolul 122. Persoana care se bucură de protecţie internaţională

Prin persoană care se bucură de protecţie internaţională se înţelege:

a) şeful statului străin, inclusiv fiecare membru al organului colegial care exercită funcţiile şefului de stat conform constituţiei statului respectiv, fie şeful guvernului, fie ministrul de externe al statului străin, precum şi membrii familiilor lor care îi însoţesc;

b) oricare reprezentant ori persoană cu funcţie de răspundere a statului străin sau oricare persoană cu funcţie de răspundere ori alt agent al organizaţiei internaţionale interguvernamentale care, conform dreptului internaţional, are dreptul la protecţie specială contra oricărui atac asupra persoanei, libertăţii şi demnităţii sale, precum şi membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei.

 

Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspundere, persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică

(1) Prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege persoana căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.

(2) Prin persoană publică se înţelege: funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine grade speciale sau militare); angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activităţi de interes public.

(3) Prin persoană cu funcţie de demnitate publică se înţelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege; persoana căreia persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.

[Art.123 modificat prin Legea nr.152 din 01.07.2016, în vigoare 01.08.2016]

[Art.123 modificat prin Legea nr.318 din 20.12.2013, în vigoare 24.01.2014]

[Art.123 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 1231. Persoana publică străină şi funcţionarul internaţional

(1) Prin persoană publică străină se înţelege: orice persoană, numită sau aleasă, care deţine un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.

(2) Prin funcţionar internaţional se înţelege: funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale ori supranaţionale sau orice persoană autorizată de o astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă.

[Art.1231 introdus prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 124. Persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală

Prin persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală se înţelege persoana căreia, în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.

 

Articolul 125. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător

[Art.125 abrogat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

Articolul 126. Proporţii deosebit de mari, proporţii mari, daune considerabile şi daune esenţiale

(1) Se consideră proporţii mari valoarea bunurilor dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

(11) Se consideră proporţii deosebit de mari valoarea bunurilor dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.

(2) Caracterul considerabil sau esenţial al daunei cauzate se stabileşte luîndu-se în considerare valoarea, cantitatea şi însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială şi venitul acesteia, existenţa persoanelor întreţinute, alte circumstanţe care influenţează esenţial asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudicierii drepturilor şi intereselor ocrotite de lege – gradul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

[Art.126 alin.(1),(11) modificate prin Legea nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.126 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 1261. Mijloace din fonduri externe

Prin mijloace din fonduri externe se înţeleg resursele financiare şi materiale alocate în calitate de granturi, subvenţii, credite, donaţii, împrumuturi, ajutor umanitar de către alte state, Comunitatea Europeană sau instituţii, organizaţii şi asociaţii internaţionale, persoane fizice sau juridice străine, garantate sau contractate de către stat, precum şi cele nerambursabile.

[Art.1261 introdus prin Legea nr.105 din 26.05.2016, în vigoare 01.07.2016]

 

Articolul 127. Timpul de război

Prin timp de război se înţelege intervalul de la data declarării mobilizării sau a începerii operaţiilor de război pînă la data trecerii armatei la starea de pace.

 

Articolul 1271. Persoana protejată de dreptul internaţional umanitar

Prin persoană protejată de dreptul internaţional umanitar se înţelege:

a) într-un conflict armat cu caracter internaţional: orice persoană protejată în sensul Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor de război şi al Protocolului adiţional I din 8 iunie 1977 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, în special bolnavii, răniţii, naufragiaţii, prizonierii de război şi persoanele civile;

b) într-un conflict armat fără caracter internaţional: orice persoană protejată în sensul art.3 comun al Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 şi în sensul Protocolului adiţional II din 8 iunie 1977 privind protecţia victimelor conflictelor armate fără caracter internaţional (bolnavii, răniţii, naufragiaţii, persoanele care nu participă direct la operaţiunile militare şi care se găsesc sub puterea părţii inamice);

c) întru-un conflict armat cu sau fără caracter internaţional: membrii forţelor armate şi combatanţii părţii inamice care au depus armele sau care, din orice altă cauză, nu se mai pot apăra şi care nu se află sub puterea părţii inamice.

[Art.1271 introdus prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 128. Infracţiuni militare

(1) Prin infracţiuni militare se înţeleg infracţiunile, prevăzute de prezentul cod, contra modului stabilit de îndeplinire a serviciului militar, săvîrşite de persoanele care îndeplinesc serviciul militar prin contract, în termen, cu termen redus sau ca rezervişti concentraţi ori mobilizaţi.

(2) Militarii care au săvîrşit infracţiuni sînt traşi la răspundere penală în conformitate cu prevederile părţilor generală şi specială ale prezentului cod.

 

Articolul 129. Armele

(1) Prin arme se înţeleg instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţii legale.

(2) Sînt asimilate armelor orice alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme sau care au fost întrebuinţate pentru atac.

 

Articolul 130. Mercenar

Prin mercenar se înţelege persoana special recrutată, în ţară sau în străinătate, pentru a lupta într-un conflict armat, care ia parte la operaţiunile militare în vederea obţinerii unui avantaj personal sau a unei remunerări promise de către o parte la conflict sau în numele acesteia, care nu este nici cetăţean al părţii la conflict, nici rezident pe teritoriul controlat de o parte la conflict, nu este membru al forţelor armate ale unei părţi la conflict şi nu a fost trimisă de către un stat, altul decît partea la conflict, în misiune oficială ca membru al forţelor armate ale statului respectiv.

[Art.130 în redacţia Legii nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 131. Fapta săvîrşită în public

Prin faptă săvîrşită în public se înţelege fapta comisă:

a) într-un loc care, prin natura sau destinaţia lui, este întotdeauna accesibil publicului, chiar dacă în momentul săvîrşirii faptei în acel loc nu era prezentă nici o persoană, dar făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului;

b) în orice alt loc accesibil publicului dacă în momentul săvîrşirii faptei erau de faţă două sau mai multe persoane;

c) într-un loc inaccesibil publicului, cu intenţia însă ca fapta să fie auzită sau văzută, dacă aceasta s-a produs faţă de două sau mai multe persoane;

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate cu caracter familial, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante;

e) prin orice mijloace recurgînd la care făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului.

 

Articolul 132. Mijloacele de transport

Prin mijloace de transport se înţeleg toate tipurile de automobile, tractoare şi alte tipuri de maşini autopropulsate, tramvaiele şi troleibuzele, precum şi motocicletele şi alte mijloace de transport mecanice.

 

Articolul 1321. Bunuri

Prin bunuri, în sensul art.106, 1061, 243 şi 279, se înţeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

[Art.1321 completat prin Legea nr.190 din 21.07.2022, în vigoare 05.08.2022]

[Art.1321 introdus prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

 

Articolul 1322. Acte sexuale sau acţiuni cu caracter sexual neconsimţite

(1) Prin act sexual se înţelege acţiunea de penetrare vaginală, anală sau orală de natură sexuală cu orice parte corporală sau obiect.

(2) Prin acţiuni cu caracter sexual se înţelege orice alte modalităţi de obţinere a unei satisfacţii sexuale decât cele indicate la alin.(1), precum şi alte acţiuni decât cele care intră sub incidenţa art.173 şi 287 din prezentul cod sau a art.354 din Codul contravenţional.

(3) Se consideră neconsimţit actul sexual sau acţiunea cu caracter sexual care este însoţită de o constrângere fizică sau psihică, aplicată victimei ori altei persoane, sau în care se profită de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa.

[Art.1322 introdus prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

 

Articolul 133. Valori culturale

Prin valori culturale cu caracter religios sau laic se înţeleg valorile indicate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din 14 noiembrie 1970 privind măsurile îndreptate spre interzicerea şi prevenirea introducerii, scoaterii şi transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale.

 

Articolul 1331. Membru de familie

Prin membru de familie se înţelege:

a) în condiţia de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, persoanele în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, rudele, afinii lor, soţii rudelor, persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj) sau dintre părinţi şi copii;

b) în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, persoanele care se află ori s-au aflat în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj).

[Art.1331 modificat prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.1331 în redacţia Legii nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.1331 introdus prin Legea nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 134. Rudenia

(1) Prin rudenie se înţelege legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea caz – în linie colaterală.

(2) Gradul de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri.

(3) Rudele unuia dintre soţi sînt afinii celuilalt soţ. Linia şi gradul de afinitate sînt asimilate liniei şi gradului de rudenie.

(4) Rude apropiate sînt părinţii, copiii, înfietorii, copiii înfiaţi, fraţii şi surorile, bunicii şi nepoţii lor.

 

Articolul 1341. Droguri, precursori, etnobotanice şi analogii acestora

(1) Prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern.

(2) Prin stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.

(3) Prin substanţe psihotrope se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.

(4) Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanţe stupefiante sau psihotrope.

(5) Prin produse etnobotanice (etnobotanice) se înţeleg amestecurile de prafuri şi/sau plante sau amestecurile de ierburi şi diverse părţi de plante stropite cu substanţe chimice, care produc schimbări ce induc efecte fiziologice şi/sau mentale, halucinogene şi/sau acţiuni psihoactive.

(6) Prin analog al substanţei stupefiante sau psihotrope se înţelege orice substanţă sau asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părţi ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional şi/sau internaţional.

(7) Listele de substanţe stupefiante, psihotrope şi de precursori se aprobă, se modifică şi se completează de către Guvern.

(8) În cazul sustragerii, însuşirii, extorcării sau al altor acţiuni ilegale cu droguri, precursori, etnobotanice sau analogi ai acestora, proporţiile acestora – mici, mari sau deosebit de mari – se determină conform cantităţilor mici, mari sau deosebit de mari stabilite de Guvern.

(9) Prin circulaţia drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora se înţeleg orice operaţiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deţinerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activităţi conexe.

[Art.1341 în redacţia Legii nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 1342. Aeronavă aflată în zbor şi aeronavă aflată în exploatare

(1) O aeronavă se consideră a fi în zbor din momentul în care, fiind terminată îmbarcarea, toate uşile exterioare ale acelei nave au fost închise şi pînă în momentul în care una dintre aceste uşi este deschisă în vederea debarcării. În caz de aterizare forţată, se consideră că zborul continuă pînă în momentul cînd autorităţile competente iau în primire aeronava, precum şi persoanele şi bunurile de la bord.

(2) O aeronavă se consideră a fi în exploatare din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea efectuării unui anumit zbor şi pînă la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare. Perioada de exploatare cuprinde, în orice caz, întreaga durată de aflare a aeronavei în zbor.

 

Articolul 1343. Platformă fixă

Prin platformă fixă se înţelege o insulă artificială, o instalaţie sau o lucrare ataşată permanent de fundul mării în vederea explorării şi exploatării resurselor sau pentru alte scopuri economice.

 

Articolul 1344. Dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal

Prin dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal se înţelege:

a) arma sau dispozitivul exploziv sau incendiar destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale;

b) arma sau dispozitivul destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale prin eliberarea, diseminarea sau acţiunea substanţelor chimice toxice, a agenţilor biologici ori a toxinelor sau a altor substanţe analoage, a radiaţiei sau a substanţelor radioactive.

 

Articolul 1345. Obiect de stat sau guvernamental

Prin obiect de stat sau guvernamental se înţelege obiectul permanent ori temporar sau mijlocul de transport care este utilizat sau ocupat de reprezentanţii statului, membrii Guvernului, ai organului legislativ sau judiciar, fie de persoane cu funcţie de răspundere ori funcţionari ai unei autorităţi publice sau ai oricărui alt organ ori instituţii publice, fie de funcţionari sau persoane cu funcţie de răspundere ale unei organizaţii interguvernamentale, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 

Articolul 1346. Obiect de infrastructură

Prin obiect de infrastructură se înţelege orice obiect aflat în proprietate publică sau privată care oferă sau distribuie servicii populaţiei, cum ar fi: canalizare, asigurarea cu apă, cu energie, cu combustibil sau telecomunicaţii.

 

Articolul 1347. Loc de utilizare publică

Prin loc de utilizare publică se înţeleg părţile clădirii, ale terenului, ale străzii, ale canalului navigabil ori ale unui alt loc care sînt accesibile sau deschise publicului permanent, periodic sau ocazional şi care includ orice loc comercial, de afaceri, cultural, istoric, educaţional, religios, de stat, de divertisment, de recreaţie sau oricare alt loc similar accesibil sau deschis publicului.

 

Articolul 1348. Material nuclear

(1) Prin material nuclear se înţelege: plutoniu, cu excepţia plutoniului a cărui concentraţie izotopică în plutoniu 238 depăşeşte 80%; uraniu 233; uraniul îmbogăţit în uraniu 235 sau 233; uraniul care conţine amestecul de izotopi care se găsesc în natură altfel decît sub formă de minereu sau de reziduu de minereu; orice material conţinînd unu sau mai multe din elementele menţionate la prezentul alineat.

(2) Prin uraniu îmbogăţit în uraniu 235 sau uraniu 233 se înţelege uraniul care conţine fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie aceşti doi izotopi într-o astfel de cantitate încît raportul dintre suma acestor doi izotopi şi izotopul 238 să fie superior raportului dintre izotopul 235 şi izotopul 238 din uraniul natural.

 

Articolul 1349. Instalaţie nucleară

Prin instalaţie nucleară se înţelege:

a) instalaţia, incluzînd clădirile şi echipamentul aferente, în care se produce, se prelucrează, se utilizează, se manipulează, se stochează intermediar sau se depozitează definitiv material nuclear şi care, dacă este avariată ori dacă se produc intervenţii asupra acesteia, poate duce la eliberarea unor cantităţi semnificative de radiaţii sau material radioactiv;

b) orice reactor nuclear, inclusiv reactoarele instalate pe mijloace de transport aerian, maritim, auto sau feroviar ori pe obiecte spaţiale pentru a fi utilizate ca sursă de energie în scopul propulsiei unor astfel de mijloace de transport ori obiecte spaţiale sau pentru orice alte scopuri;

c) orice edificiu sau orice tip de transport utilizat pentru producerea, stocarea, prelucrarea sau transportarea materialului radioactiv.

 

Articolul 13410. Dispozitiv radioactiv

Prin dispozitiv radioactiv se înţelege:

a) orice dispozitiv exploziv nuclear;

b) orice dispozitiv de dispersie a materialului radioactiv sau de emitere a radiaţiei care, datorită proprietăţilor radiologice, poate cauza moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune esenţiale proprietăţii sau mediului.

 

Articolul 13411. Infracţiune cu caracter terorist

Prin infracţiune cu caracter terorist se înţelege una din infracţiunile prevăzute la art.1401, 142, 275, 278, 2781, 2791, 2792, 2793, 280, 284 alin.(2), art.2891, 292 alin.(11) şi alin.(2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin.(11), art.295, 2951, 2952, 342 şi 343.

[Art.13411 completat prin Legea nr.119 din 23.06.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.13411 modificat prin Legea nr.134 din 14.06.2012, în vigoare 06.07.2012]

 

Articolul 13412. Starea de ebrietate

(1) Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a organismului survenită în urma consumului de alcool, droguri şi/sau alte substanţe cu efecte similare.

(2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 0,5 g/l sau concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,3 mg/l.

(3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,5 g/l şi mai mult sau concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l şi mai mult.

[Art.13412 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.13412 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

[Art.13412 modificat prin Legea nr.145 din 14.06.2013, în vigoare 26.10.2013]

 

Articolul 13413. Administrator al băncii

Prin administrator al băncii, în sensul art.191 alin.(21), art.197 alin.(3), art.2391 alin.(2) şi art.2392, se înţelege persoana definită astfel prin Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

[Art.13413 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 13414. Medic

Prin medic, în sensul art.160, 161, 212, 213 şi 287 din prezentul cod, se înţelege persoana care întruneşte condiţiile stabilite la art.4 din Legea nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, inclusiv medicul rezident, în condiţiile art.41 din Legea nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic.

[Art.13414 introdus prin Legea nr.247 din 16.12.2020, în vigoare 25.12.2020]

 

Articolul 13415. Lucrător medical

Prin lucrător medical, în sensul art.212 alin.(4), art.213 şi 287 din prezentul cod, se înţelege orice altă persoană, cu excepţia medicului, care are studii medicale şi calitatea de angajat al unei instituţii medico-sanitare publice sau private şi care prestează populaţiei servicii de sănătate, astfel cum sunt definite prin Legea nr.263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului.”

[Art.13415 introdus prin Legea nr.247 din 16.12.2020, în vigoare 25.12.2020]

 

Articolul 13416. Substanţe toxice

Prin substanţe toxice se înţeleg substanţele cu acţiune drastică, care se află sub control naţional şi internaţional, în corespundere cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, şi care sunt înscrise în listele aprobate de către Guvern.

[Art.13416 introdus prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 13417. Mărfuri strategice

Prin mărfuri strategice se înţelege:

a) produse, tehnologii şi servicii care au utilizare dublă (civilă şi militară);

b) armament, muniţii, echipamente militare, tehnologii şi servicii aferente;

c) produse, tehnologii şi servicii care sunt utilizate la fabricarea şi folosirea de arme nucleare, chimice, biologice şi de rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;

d) alte produse, tehnologii şi servicii care necesită un control special în interesul securităţii naţionale sau al politicii externe, în conformitate cu acordurile şi aranjamentele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.13417 introdus prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 13418. Organizaţie şi simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob

(1) Prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane care îşi desfăşoară activitatea, temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, a concepţiilor sau a doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie şi extremismul. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care întrunesc condiţiile prezentului alineat.

(2) Prin simboluri fasciste, rasiste şi xenofobe se înţelege drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la alin.(1).

[Art.13418 introdus prin Legea nr.67 din 22.04.2021, în vigoare 14.06.2021]

 

Articolul 13419. Holocaust

Prin Holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat, anihilarea şi exterminarea unui număr mare de membri ai comunităţii evreieşti de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi, în perioada 1933–1945.”

[Art.13419 introdus prin Legea nr.67 din 22.04.2021, în vigoare 14.06.2021]

 

Articolul 13420. Neglijenţa în serviciu în domeniul bancar

În domeniul bancar, prin neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, în sensul art.329, se înţelege neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale a Moldovei sau de către personalul acesteia a obligaţiilor prevăzute de lege, care a condus la:

a) insolvabilitatea băncii;

b) aplicarea instrumentelor de rezoluţie bancară;

c) aplicarea instrumentelor publice de stabilizare financiară;

d) acordarea sprijinului financiar public extraordinar băncii.

[Art.13420 introdus prin prin Legea nr.178 din 11.11.2021, în vigoare 29.11.2021]

 

Articolul 13421. Motive de prejudecată

(1) Prin motive de prejudecată se înţeleg idei preconcepute ale făptuitorului bazate pe considerente de rasă, culoare, origine etnică, naţională sau socială, cetăţenie, sex, gen, limbă, religie sau convingeri religioase, opinii politice, dizabilitate, orientare sexuală, identitate de gen, stare de sănătate, vârstă, stare civilă, indiferent dacă fapta este comisă în privinţa persoanei care posedă astfel de caracteristici protejate, în privinţa bunurilor acesteia ori asociate cu aceasta sau în privinţa persoanei care acordă suport persoanelor ce posedă astfel de caracteristici protejate ori se asociază cu acestea, această asociere fiind una reală sau percepută ca fiind reală.

(2) Prezenţa în profilul victimei a anumitor caracteristici protejate nu va constitui în sine o bază suficientă pentru a conclude că s-a comis o infracţiune motivată de prejudecată.

(3) Se consideră că infracţiunea s-a comis din motive de prejudecată indiferent de faptul dacă făptuitorul s-a condus integral sau doar parţial de astfel de motive, fiind prezente şi alte motive.

[Art.13421 introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

 

Articolul 13422. Persoană cu dizabilităţi

Prin persoană cu dizabilităţi se înţelege persoana definită astfel în Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

[Art.13422 introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

 

Articolul 13423. Entitate anticonstituţională

Prin entitate anticonstituţională se înţelege o pretinsă autoritate creată pe teritoriul unui stat, în afara reglementărilor constituţionale ale statului respectiv şi care nu este recunoscută în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale.

[Art.13423 introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 13424. Structură informativă ilegală

Prin structură informativă ilegală se înţelege organizaţia creată în afara reglementărilor constituţionale şi legale ale statului, în scopul culegerii, prelucrării informaţiilor care conţin secret de stat, altor informaţii ce pot fi folosite pentru comiterea unor acţiuni în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova ori în scopul recrutării persoanelor în vederea acordării suportului în astfel de acţiuni.

[Art.13424 introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

PARTEA SPECIALĂ

 

Capitolul I

INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI SECURITĂŢII OMENIRII,

INFRACŢIUNI DE RĂZBOI

Articolul 135. Genocidul

Săvîrşirea, cu intenţia de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte:

a) omorul membrilor grupului;

b) vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii membrilor grupului;

c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parţială, a acestuia;

d) impunerea de măsuri vizînd împiedicarea naşterilor în cadrul grupului;

e) transferul forţat de copii aparţinînd unui grup în alt grup,

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.135 în redacţia Legii nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 1351. Infracţiuni împotriva umanităţii

(1) Săvîrşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic lansat împotriva unei populaţii civile şi în cunoştinţă de acest atac, a uneia dintre următoarele fapte:

a) supunerea sclaviei, traficului de persoane adulte sau traficului de copii;

b) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în mod legal pe teritoriul unde a fost lansat atacul;

c) arestarea sau altă formă de privare de libertate fizică cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional;

d) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzîndu-i vătămări grave integrităţii corporale sau sănătăţii, dureri sau suferinţe psihice, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor admise de dreptul internaţional;

e) violul, exploatarea sexuală, constrîngerea la prostituţie, detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii, sterilizarea forţată sau orice altă acţiune violentă cu caracter sexual;

f) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrîngerea exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;

g) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecţia legii, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul unui stat sau organizaţii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau permisiunea acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informaţii reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informaţii au fost solicitate;

h) aplicarea practicilor de apartheid;

i) alte fapte inumane cu caracter similar ce cauzează cu intenţie suferinţe fizice sau psihice grave ori vătămări grave integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei,

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani.

(2) Săvîrşirea, în condiţiile indicate la alin.(1), a uneia dintre următoarele fapte:

a) omorul uneia sau mai multor persoane;

b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică a acesteia,

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.1351 alin.(1) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.1351 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.1351 introdus prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 1352. Propaganda genocidului sau a infracţiunilor împotriva umanităţii

(1) Propaganda genocidului sau a infracţiunilor împotriva umanităţii, adică răspândirea publică a informaţiei, inclusiv prin intermediul unui sistem informatic, sau orice alte acţiuni publice orientate spre negarea totală sau parţială, încuviinţarea ori justificarea infracţiunilor de genocid sau a infracţiunilor împotriva umanităţii, recunoscute printr-o hotărâre a unui tribunal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale şi a cărui competenţă este recunoscută de către Republica Moldova, făcută într-o manieră care poate provoca comiterea unor infracţiuni cu aplicarea violenţei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani aplicată persoanei fizice, persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.

(2) Nu se consideră propagandă a genocidului ori a infracţiunilor împotriva umanităţii fapta săvârşită în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică obiectivă şi prezentarea argumentelor factuale în scopul dezbaterii ştiinţifice sau exprimării artistice.

[Art.1352 introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

 

Articolul 136. Ecocidul

Distrugerea intenţionată în masă a florei sau a faunei, intoxicarea atmosferei ori a resurselor acvatice, precum şi săvîrşirea altor acţiuni ce pot provoca sau au provocat o catastrofă ecologică,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

 

Articolul 137. Infracţiuni de război împotriva persoanelor

(1) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, a uneia dintre următoarele fapte:

a) constrîngerea, prin violenţă sau ameninţare, a uneia sau mai multor persoane prevăzute la art.1271 lit.a) la înrolare în forţele armate inamice;

b) constrîngerea cetăţenilor părţii inamice să ia parte la operaţiunile militare îndreptate împotriva ţării lor, chiar dacă ei erau înrolaţi în forţele armate ale acestei părţi inamice înainte de începerea conflictului armat;

c) menţinerea ilegală în detenţie sau întîrzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane prevăzute la art.1271 lit.a);

d) transferarea, în mod direct sau indirect, de către un agent al părţii ocupante, a unei părţi a populaţiei civile căreia el îi aparţine, în teritoriul ocupat, deportarea sau transferarea de către acesta în interiorul sau în afara teritoriului ocupat a întregii populaţii civile din acest teritoriu sau a unei părţi a acesteia,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Expunerea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unei persoane protejate de dreptul internaţional umanitar la un pericol de moarte sau de vătămare gravă a sănătăţii prin:

a) efectuarea experienţelor de orice fel, care nu sînt determinate de un tratament medical, terapeutic, spitalicesc, cu privire la care persoana nu a consimţit în mod voluntar, expres şi prealabil şi care nu sînt efectuate în interesul acesteia;

b) prelevarea de ţesuturi sau organe în scopul transplantului, cu excepţia prelevării de sînge sau piele efectuate în scop terapeutic în conformitate cu principiile medicale general recunoscute şi cu consimţămîntul voluntar, expres şi prealabil al persoanei;

c) supunerea la metode de tratament nerecunoscute medical, fără ca acestea să fie necesare pentru sănătatea persoanei şi fără ca ea să fi consimţit în mod voluntar, expres şi prealabil,

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

(3) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, împotriva uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional umanitar a uneia dintre următoarele fapte:

a) cauzarea cu intenţie de suferinţe fizice sau psihice grave ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) aplicarea torturii sau supunerea la tratamente inumane ori degradante, precum şi mutilarea;

c) violul, exploatarea sexuală, constrîngerea la prostituţie, detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a unei populaţii, sterilizarea forţată sau orice altă acţiune violentă cu caracter sexual;

d) luarea de ostatici;

e) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional, a unor persoane aflate în mod legal pe teritoriul unde are loc conflictul armat;

f) recrutarea şi încorporarea copiilor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani în forţele armate naţionale, precum şi determinarea acestora, prin orice mijloace, să participe activ la operaţiuni militare;

g) privarea de dreptul de a fi judecată de către o instanţă legal constituită şi imparţială, pronunţarea condamnării sau executarea acesteia fără respectarea unei proceduri legale şi imparţiale, care să ofere garanţiile impuse de dreptul internaţional,

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani.

(4) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a omorului uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional umanitar

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.137 în redacţia Legii nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 1371. Infracţiuni de război împotriva proprietăţii şi altor drepturi

(1) Săvîrşirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a uneia dintre următoarele fapte:

a) distrugerea, însuşirea sau confiscarea de bunuri ale părţii inamice, cu încălcarea dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţile militare;

b) jefuirea unei localităţi, inclusiv a celei luate cu asalt,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în justiţie drepturile şi acţiunile unuia sau mai multor cetăţeni ai părţii inamice

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(3) Jefuirea pe cîmpul de luptă a morţilor sau a răniţilor săvîrşită în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

[Art.1371 introdus prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 1372. Utilizarea de mijloace interzise de purtare a războiului

Utilizarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a:

a) otrăvii sau armelor otrăvitoare;

b) gazelor asfixiante, toxice sau asimilate şi a oricăror lichide, materii sau procedee similare;

c) armelor, proiectilelor, materialelor de natură să cauzeze suferinţe fizice inutile;

d) gloanţelor care se dilată sau se aplatizează cu uşurinţă în corpul uman, cum sînt gloanţele al căror înveliş dur nu acoperă în întregime mijlocul sau sînt perforate de tăieturi,

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.

[Art.1372 introdus prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 1373. Utilizarea de metode interzise de purtare a războiului

(1) Rănirea unei persoane prevăzute la art.1271 lit.c) sau rănirea prin recurgere la perfidie a unui membru al forţelor armate inamice sau a unui combatant al forţelor inamice, săvîrşită în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 8 ani.

(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, că nu va fi îndurare pentru învinşi

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.

(3) Declanşarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unui atac:

a) împotriva populaţiei civile sau a unor civili care nu participă direct la ostilităţi;

b) împotriva bunurilor cu caracter civil protejate de dreptul internaţional umanitar, în special clădiri consacrate cultului religios, învăţămîntului, artei, ştiinţei sau acţiunilor caritabile, împotriva monumentelor istorice, spitalelor şi locurilor unde bolnavii sau răniţii sînt adunaţi, precum şi împotriva localităţilor, locuinţelor sau construcţiilor care nu sînt apărate şi care nu sînt folosite ca obiective militare;

c) împotriva personalului misiunii de ajutor umanitar sau de menţinere a păcii, împotriva instalaţiilor, materialului, unităţilor sau vehiculelor folosite în cadrul acesteia conform Cartei Naţiunilor Unite, cu condiţia ca acestea să aibă dreptul la protecţia pe care dreptul internaţional umanitar o garantează civililor şi bunurilor cu caracter civil;

d) împotriva clădirilor, materialului, unităţilor şi mijloacelor de transport sanitar şi a personalului care utilizează semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949;

e) ştiind că acesta va cauza pierderi de vieţi omeneşti în rîndul populaţiei civile, răniri ale persoanelor civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau daune extinse, de durată şi grave, mediului înconjurător, care ar fi vădit disproporţionate în raport cu ansamblul avantajului militar concret şi direct aşteptat,

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

(4) Utilizarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a:

a) unor metode de luptă de natură să cauzeze suferinţe fizice inutile;

b) înfometării intenţionate a civililor prin privarea acestora de bunurile indispensabile supravieţuirii sau a împiedicării intenţionate a acestora de a primi ajutoare, contrar dreptului internaţional umanitar;

c) unei persoane protejate de dreptul internaţional umanitar pentru a evita ca anumite puncte, zone sau forţe militare să devină ţintă a operaţiunilor militare ale părţii inamice

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

(5) Omorul uneia sau mai multor persoane prevăzute la art.1271 lit.c), săvîrşit prin recurgere la perfidie în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.1373 introdus prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 1374. Utilizarea fără drept a semnelor distinctive de drept internaţional umanitar

Utilizarea fără drept a semnelor distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, a pavilionului parlamentar, a drapelului, a insignelor militare sau a uniformei inamicului sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca mijloc de protecţie în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, dacă aceasta a provocat:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane;

b) decesul uneia sau mai multor persoane,

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.

[Art.1374 introdus prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 138. Darea sau executarea unui ordin vădit ilegal. Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului cuvenit

(1) Executarea unui ordin vădit ilegal orientat spre săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art.135–1374

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Darea, de către superiorul ierarhic sau de către persoana care deţine comandamentul forţelor armate, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, a unui ordin vădit ilegal orientat spre săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art.135–1374

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

(3) Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului cuvenit de către un şef militar sau de persoana care deţine comandamentul forţelor armate, care a condus la săvîrşirea infracţiunilor prevăzute la art.135–1374

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani.

[Art.138 în redacţia Legii nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 139. Planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului

(1) Planificarea, pregătirea sau declanşarea războiului

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

(2) Ducerea războiului

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

 

Articolul 140. Propaganda războiului

(1) Propaganda războiului, răspîndirea de informaţii tendenţioase ori inventate, instigatoare la război sau orice alte acţiuni orientate spre declanşarea unui război, săvîrşite verbal, în scris, prin intermediul radioului, televiziunii, cinematografului sau prin alte mijloace,

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Săvîrşirea acţiunilor prevăzute la alin.(1) de o persoană cu funcţie de demnitate publică

se pedepseşte cu amendă de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.140 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.140 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 1401. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă

(1) Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor chimice, armelor biologice, armelor nucleare, dispozitivelor explozive nucleare ori a altor arme de distrugere în masă cu încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale sau ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 8 la 12 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea acesteia.

(2) Aceleaşi acţiuni:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

d) soldate cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari;

e) soldate cu decesul persoanei

se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.

(3) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea echipamentului, a materialului, a softului sau a tehnologiei aferente care contribuie esenţial la proiectarea, producerea sau livrarea armelor de distrugere în masă cunoscînd că acest echipament, material, soft sau tehnologie sînt destinate acestui scop

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea materiei prime, a materialului fisionabil special, a echipamentului sau a materialului proiectat sau preparat pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea materialului fisionabil special cunoscînd că această materie, acest material sau echipament este destinat pentru a fi utilizat în activitatea de explozii nucleare sau în altă activitate nucleară care contravine tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

 

Articolul 141. Activitatea mercenarilor

(1) Participarea mercenarului într-un conflict armat, la acţiuni militare sau la alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orînduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Angajarea, instruirea, finanţarea sau altă asigurare a mercenarilor, precum şi folosirea lor într-un conflict armat, în acţiuni militare sau în alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orînduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

[Art.141 modificat prin Legea nr.98 din 11.06.2020, în vigoare 26.06.2020]

 

Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională

(1) Săvîrşirea unui act de violenţă asupra oficiului, locuinţei sau mijlocului de transport al persoanei care beneficiază de protecţie internaţională, dacă acest act poate periclita viaţa, sănătatea sau libertatea persoanei în cauză,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Răpirea sau săvîrşirea unui alt atac asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională sau asupra libertăţii acesteia

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.

(3) Omorul persoanei care beneficiază de protecţie internaţională

se pedepseşte cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite în scopul provocării războiului sau conflictului internaţional,

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(5) Ameninţarea cu săvîrşirea unei acţiuni prevăzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

 

Articolul 143. Aplicarea mijloacelor şi metodelor interzise de ducere a războiului

[Art.143 abrogat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 144. Clonarea

Crearea fiinţelor umane prin clonare

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.

 

Capitolul II

INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII PERSOANEI

Articolul 145. Omorul intenţionat

(1) Omorul unei persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani.

(2) Omorul săvîrşit:

a) cu premeditare;

b) din interes material;

[Lit.c) exclusă  prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

d) în legătură cu îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;

e) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

e1) asupra unui membru de familie;

f) cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic;

g) asupra a două sau mai multor persoane;

h) asupra unui reprezentant al autorităţii publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate ale acestora, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de serviciu;

i) de două sau mai multe persoane;

j) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;

k) cu scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvîrşirea ei;

l) din motive de prejudecată;

m) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;

n) cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei;

o) de către o persoană care anterior a săvîrşit un omor intenţionat prevăzut la alin.(1);

p) la comandă

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.145 alin.(2) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.145 completat prin Legea nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.145 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 146. Omorul săvîrşit în stare de afect

Omorul săvîrşit în stare de afect survenită în mod subit, provocată de acte de violenţă sau de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

 

Articolul 147. Pruncuciderea

Omorul copilului nou-născut, săvîrşit în timpul naşterii sau imediat după naştere de către mama care se afla într-o stare de tulburare fizică sau psihică, cu diminuarea discernămîntului, cauzată de naştere,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

 

Articolul 148. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia)

Lipsirea de viaţă a persoanei în legătură cu o maladie incurabilă sau cu caracterul insuportabil al suferinţelor fizice, dacă a existat dorinţa victimei sau, în cazul minorilor, a rudelor acestora,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani.

 

Articolul 149. Lipsirea de viaţă din imprudenţă

(1) Lipsirea de viaţă din imprudenţă

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Lipsirea de viaţă din imprudenţă a două sau mai multor persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani.

 

Articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

(1) Determinarea sau înlesnirea intenţionată a sinuciderii, inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, soldată cu sinuciderea

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvîrşite:

a) cu bună ştiinţă asupra unui minor;

b) asupra unei persoane care se află într-o dependenţă materială sau altă dependenţă faţă de făptuitor;

c) din motive de prejudecată,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 9 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvîrşite asupra:

a) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani;

b) două sau mai multor persoane,

se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 12 ani.

(4) Dacă acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3) s-au soldat cu încercarea de sinucidere, limita minimă a pedepsei se reduce pînă la jumătate.

[Art.150 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.150 în redacţia Legii nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.150 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 1501. Justificarea publică a sinuciderii

Justificarea publică a sinuciderii, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj privind recunoaşterea sinuciderii ca fiind justă, ca fiind demnă de urmat sau care necesită a fi susţinută,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani.

[Art.1501 introdus prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

 

Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii

(1) Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

c) asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;

d) de două sau mai multe persoane;

e) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;

f) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;

g) din interes material;

[Lit.h) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

i) din motive de prejudecată;

j) asupra a două sau a mai multor persoane;

k) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

l) cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei;

m) la comandă

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani.

[Alin.(3) exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat decesul victimei,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.

[Art.151 alin.(2) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.151 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

[Art.151 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii

(1) Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care nu este periculoasă pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151, dar care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii, fie de o pierdere considerabilă şi stabilă a mai puţin de o treime din capacitatea de muncă,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) asupra a două sau mai multor persoane;

[Lit.c) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

c1) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

d) asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;

e) de două sau mai multe persoane;

f) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;

g) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;

h) din interes material;

[Lit.i) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

j) din motive de prejudecată;

k) la comandă

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani.

[Art.152 alin.(2) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.152 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

[Art.152 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 153. Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii

[Art.153 exclus prin Legea nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare 08.02.2008]

 

Articolul 154. Maltratarea intenţionată sau alte acte de violenţă

[Art.154 exclus prin Legea nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare 08.02.2008]

 

Articolul 155. Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii

(1) Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvârşită inclusiv prin intermediul unui sistem informatic, dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 4 ani.

[Art.155 completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.155 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.155 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 156. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect

Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect, survenită în mod subit, provocată de acte de violenţă, de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.156 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 157. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă

Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.157 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 158. Traficul de organe, ţesuturi şi celule umane

(1) Prelevarea ilicită de ţesuturi şi/sau celule umane prin extragerea acestora din corpul persoanei vii sau decedate de către persoane neautorizate şi/sau în instituţii neautorizate în acest sens conform legislaţiei sau fără respectarea prevederilor legale ce se referă la consimţămîntul persoanei la donarea acestora, sau în scopul obţinerii unor venituri din aceasta, precum şi vinderea, procurarea, sustragerea, utilizarea, păstrarea, deţinerea, transmiterea, primirea, importarea, exportarea sau transportarea ilegală a acestora

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu organe umane sau părţi ale acestora

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de către o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1) sau (2);

b) prin constrîngere fizică sau psihică;

c) asupra a două sau mai multor persoane;

d) asupra unei femei gravide sau a unui copil;

e) de două sau mai multe persoane;

f) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional;

g) din motive de prejudecată,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3):

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cu decesul persoanei sau sinuciderea acesteia,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.158 alin.(3) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.158 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.158 în redacţia Legii nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

 

Articolul 159. Provocarea ilegală a avortului

(1) Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvîrşită:

a) în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;

b) de către o persoană care nu are studii medicale superioare speciale;

c) în cazul sarcinii ce depăşeşte 12 săptămîni, în lipsa indicaţiilor medicale, stabilite de Ministerul Sănătăţii;

d) în cazul contraindicaţiilor medicale pentru efectuarea unei asemenea operaţii;

e) în condiţii antisanitare

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

c) care a provocat din imprudenţă decesul victimei

se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.159 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.159 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.159 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 160. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale

(1) Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) în unităţi medico-sanitare nespecializate;

b) de către o persoană fără studii medicale superioare speciale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) au cauzat din imprudenţă o dereglare îndelungată a sănătăţii ori o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

c) au provocat din imprudenţă decesul pacientului;

d) au fost săvârşite din motive de prejudecată,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.160 alin.(3) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.160 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 161. Efectuarea fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimţămîntul pacientei

Efectuarea de către medic a fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimţămîntul scris al pacientei

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.161 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 162. Neacordarea de ajutor unui bolnav

(1) Neacordarea de ajutor, fără motive întemeiate, unui bolnav de către o persoană care, în virtutea legii sau a regulilor speciale, era obligată să îl acorde

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.

(11) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 900 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore.

(2) Aceeaşi faptă care a provocat din imprudenţă:

a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul bolnavului

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.162 alin.(11) introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.162 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 163. Lăsarea în primejdie

(1) Lăsarea, cu bună-ştiinţă, fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vîrstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, dacă cel vinovat ştia despre primejdie şi a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate, fie că el însuşi a pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(11) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) Aceeaşi faptă care a provocat din imprudenţă:

a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul victimei

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 4 ani.

[Art.163 alin.(11) introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.163 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Capitolul III

INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII, CINSTEI ŞI DEMNITĂŢII PERSOANEI

Articolul 164. Răpirea unei persoane

(1) Răpirea unei persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

[Lit.d) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

e) de două sau mai multe persoane;

f) din interes material;

g) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;

h) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:

a) au fost săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 13 ani.

[Art.164 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.164 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 1641. Răpirea minorului de către rudele apropiate

Răpirea minorului de către rudele apropiate

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni.

[Art.1641 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 165. Traficul de fiinţe umane

(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane adulte, cu sau fără consimţămîntul acesteia, în scopul exploatării sexuale comerciale sau necomerciale, al exploatării prin muncă sau servicii forţate, al practicării cerşetoriei, al însuşirii ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale, al folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori ştiinţifice, al exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, al folosirii în conflicte armate ori în activităţi criminale, al prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane, precum şi al folosirii femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere, săvîrşită prin:

a) aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării violenţei;

b) răpire;

c) sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor;

d) ţinerea în servitute, în scopul întoarcerii unei datorii;

e) ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane fizice sau juridice;

f) înşelăciune;

g) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare ori primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra altei persoane,

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) de către o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1);

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) asupra unei femei gravide;

d) de două sau mai multe persoane;

e) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional;

f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei;

g) cu deosebită cruzime pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, a armei;

h) din motive de prejudecată

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

a1) însoţite de contaminarea cu o boală venerică sau cu virusul HIV;

b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Victima traficului de fiinţe umane este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvîrşite de ea în legătură cu această calitate procesuală.

[Art.165 alin.(3) modificat prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.165 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.165 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.165 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.165 modificat prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

[Art.165 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

[Art.165 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 1651. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de fiinţe umane

(1) Utilizarea produselor şi/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării în infracţiunile de trafic de fiinţe umane sau trafic de copii, prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este victima acestor infracţiuni, dacă această faptă nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane sau ale traficului de copii,

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin.(1) este liberată de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre comiterea de către alte persoane a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane sau trafic de copii, a ajutat la descoperirea infracţiunilor respective sau a contribuit activ la cercetarea acestor cazuri.

[Art.1651 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1651 introdus prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

 

Articolul 166. Privaţiunea ilegală de libertate

(1) Privaţiunea ilegală de libertate a unei persoane, dacă acţiunea nu este legată cu răpirea acesteia,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

d) de două sau mai multe persoane;

d1) din motive de prejudecată;

e) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei;

f) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

[Art.166 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.166 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant

(1) Cauzarea intenţionată a unei dureri sau a suferinţei fizice ori psihice, care reprezintă tratament inuman ori degradant, de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţămîntul expres ori tacit al unei asemenea persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1):

a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;

c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;

d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop;

e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau medie integrităţii corporale sau sănătăţii;

g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia;

h) săvârşite din motive de prejudecată,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Tortura, adică orice faptă intenţionată prin care se provoacă unei persoane o durere sau suferinţe fizice sau psihice puternice cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a exercita presiune asupra ei sau asupra unei terţe persoane, sau din orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau suferinţă este provocată de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţămîntul expres sau tacit al unei asemenea persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 8 la 12 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(3):

a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;

c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;

d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop;

e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau medie integrităţii corporale sau sănătăţii;

g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.1661 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.1661 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.1661 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1661 introdus prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 167. Sclavia şi condiţiile similare sclaviei

(1) Punerea sau ţinerea unei persoane în condiţii în care o altă persoană exercită stăpînire asupra acesteia sau determinarea ei, prin utilizarea înşelăciunii, constrîngerii, violenţei sau ameninţării cu violenţă, să se angajeze sau să rămînă în raport de concubinaj sau căsătorie

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

[Art.167 alin.(2) introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

 

Articolul 168. Munca forţată

(1) Obţinerea muncii de la o persoană împotriva voinţei ei, prin constrîngere sau înşelăciune, dacă această acţiune nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane sau ale traficului de copii,

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) asupra a două sau mai multor persoane;

b) asupra unui copil cu capacitate de muncă sau a unei femei gravide;

c) de două sau mai multe persoane;

d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional;

e) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu decesul victimei,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2500 la 4000 de unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.168 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.168 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.168 în redacţia Legii nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

 

Articolul 169. Internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică

(1) Internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică a unei persoane vădit sănătoase din punct de vedere psihic

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) care a cauzat din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) care a cauzat din imprudenţă decesul victimei;

c) săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

[Art.169 alin.(2) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

 

Articolul 170. Calomnia

[Art.170 exclus prin Legea nr.111-XV din 22.04.2004, în vigoare 07.05.2004]

 

Capitolul IV

INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ

Articolul 171. Violul

(1) Violul, adică actul sexual neconsimţit,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(2) Violul:

a) săvârşit cu bună ştiinţă asupra unui minor;

b) săvârşit cu bună ştiinţă asupra unei femei gravide;

c) săvârşit asupra unui membru de familie;

d) săvârşit de două sau mai multe persoane;

e) însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;

f) săvârşit cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă;

g) săvârşit cu o deosebită cruzime, precum şi din motive sadice,

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.

(3) Violul:

a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, sub protecţia, în educarea sau în tratamentul făptuitorului;

b) săvârşit cu bună ştiinţă asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani;

c) însoţit de contaminarea intenţionată cu virusul HIV;

d) care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

e) care a provocat din imprudenţă decesul victimei,

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţie pe viaţă.

[Art.171 în redacţia Legii nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.171 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.171 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

[Art.171 completat prin Legea nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

[Art.171 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 172. Acţiuni cu caracter sexual neconsimţite

(1) Acţiunile cu caracter sexual neconsimţite

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvârşite cu bună ştiinţă asupra unui minor;

b) săvârşite cu bună ştiinţă asupra unei femei gravide;

c) săvârşite asupra unui membru de familie;

d) săvârşite de două sau mai multe persoane;

e) săvârşite cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă;

f) săvârşite cu o deosebită cruzime, precum şi din motive sadice,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:

a) au fost săvârşite cu bună ştiinţă asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani;

b) au fost săvârşite asupra unei persoane care se afla în grija, sub ocrotirea, sub protecţia, în educarea sau în tratamentul făptuitorului;

c) au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

d) au provocat din imprudenţă decesul victimei,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.

[Art.172 în redacţia Legii nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.172 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.172 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

[Art.172 completat prin Legea nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

[Art.172 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 173. Hărţuirea sexuală

(1) Hărţuirea sexuală, adică pretinderea unui act sexual sau a unei alte acţiuni cu caracter sexual prin comportamentul fizic, verbal sau nonverbal, dacă prin aceasta se creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare pentru victimă, săvârşită profitând de starea de dependenţă a victimei sau prin ameninţare, cu condiţia că fapta nu întruneşte elementele violului sau ale acţiunilor cu caracter sexual neconsimţite,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvârşită cu bună ştiinţă asupra unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.173 în redacţia Legii nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.173 alin.(2) introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.173 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.173 completat prin Legea nr.306 din 26.12.2012, în vigoare 08.02.2013]

[Art.173 în redacţia Legii nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 174. Actul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani

(1) Actul sexual consimţit, săvârşit cu bună ştiinţă cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani,

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(11) Aceeaşi acţiune:

a) săvârşită asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecţia, în educarea sau în tratamentul făptuitorului;

b) săvârşită de două sau mai multe persoane;

c) însoţită de contaminarea intenţionată cu virusul HIV,

se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani.

(2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vîrsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.

[Art.174 modificat prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.174 modificat prin Legea nr.73 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 175. Acţiuni cu caracter sexual săvârşite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani

(1) Acţiunile cu caracter sexual consimţite, săvârşite cu bună ştiinţă cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani,

se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite:

a) asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecţia, în educarea sau în tratamentul făptuitorului;

b) de două sau mai multe persoane;

c) asupra unui membru de familie

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani.

(3) Persoana care a săvârşit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la un nivel apropiat de cel al victimei în ceea ce priveşte vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.

[Art.175 în redacţia Legii nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.175 în redacţia Legii nr.73 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 1751. Ademenirea minorului în scopuri sexuale

(1) Propunerea, convingerea, manipularea, ameninţarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în vederea stabilirii unei întîlniri cu un minor, inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, cu scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni privind viaţa sexuală, dacă aceste acţiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de întîlnire,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) împotriva unui minor aflat într-o situaţie de neputinţă, care se datorează unei boli sau dizabilităţi;

b) de către un membru al familiei minorului, de către o persoană care locuia cu minorul sau de către persoana în a cărei îngrijire, sub a cărei protecţie sau la a cărei educare ori tratament se află minorul;

c) de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru o infracţiune cu caracter sexual sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.

[Art.1751 alin.(1) completat prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.1751 în redacţia Legii nr.121 din 02.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Art.1751 introdus prin Legea nr.73 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Capitolul V

INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR POLITICE, DE MUNCĂ

ŞI ALTOR DREPTURI CONSTITUŢIONALE ALE CETĂŢENILOR

Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor

(1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu:

a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;

b) care a cauzat daune în proporţii mari;

c) săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice;

d) săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii;

e) săvîrşită de două sau de mai multe persoane,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Promovarea ori susţinerea acţiunilor specificate la alin.(1), săvîrşită prin intermediul mijloacelor de informare în masă,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 950 la 1200 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.

(3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei ori sinuciderea acesteia

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.176 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.176 în redacţia Legii nr.306 din 26.12.2012, în vigoare 08.02.2013]

 

Articolul 1761. Încălcarea drepturilor cetăţenilor prin propagarea fascismului, a rasismului şi a xenofobiei şi prin negarea Holocaustului

(1) Constituirea, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Negarea sau contestarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

(3) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi utilizarea în public a acestora

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin.(3) dacă este săvârşită în interesul artei sau al ştiinţei, al cercetării sau al educaţiei.

(5) Promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe sau promovarea cultului persoanelor condamnate definitiv, de către o instanţă naţională sau internaţională, pentru comiterea infracţiunilor contra păcii şi securităţii omenirii sau pentru crime de război şi crime contra umanităţii, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.1761 introdus prin Legea nr.67 din 22.04.2021, în vigoare 14.06.2021]

 

Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale

(1) Culegerea ilegală sau răspîndirea cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege, despre viaţa personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimţămîntul ei

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(11) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate la alin.(1), fără consimţămîntul persoanei, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore.

(2) Răspîndirea informaţiilor menţionate la alin.(1):

a) într-un discurs public, prin mass-media;

b) prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu;

c) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 1 an, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale.

(3) Răspândirea informaţiei cu caracter sexual, incluzând imagini şi înregistrări cu conţinut sexual, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale, în scop de răzbunare, ură, înjosire sau lezare a onoarei şi demnităţii persoanei

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

[Art.177 alin.(3) introdus prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.177 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.177 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 178. Violarea dreptului la secretul corespondenţei

(1) Violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor şi altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi înştiinţărilor telegrafice, cu încălcarea legislaţiei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) cu folosirea situaţiei de serviciu;

b) prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei;

c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale;

d) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.178 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.178 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 179. Violarea de domiciliu

(1) Pătrunderea sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi percheziţiile şi cercetările ilegale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) cu folosirea situaţiei de serviciu;

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.179 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 180. Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie

Încălcarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a procedurii legale de asigurare şi de realizare a dreptului de acces la informaţie, încălcare ce a cauzat daune în proporţii considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat informaţii referitoare la ocrotirea sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la protecţia mediului,

se pedepseşte cu amendă de la 500 la 650 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.180 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 1801. Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau intimidarea pentru critică

(1) Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a jurnalistului, precum şi intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 650 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 4 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) şi (2):

a) săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) însoţite de sustragerea sau deteriorarea materialelor sau echipamentului jurnalistului în scopul împiedicării activităţii jurnalistice,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.1801 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1801 introdus prin Legea nr.40 din 21.03.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 1802. Cenzura

(1) Denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicţia nejustificată de a răspîndi anumite informaţii, impusă de către conducerea mass-media publice,

se pedepseşte cu amendă de la 650 la 850 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Indicaţia funcţionarului public sau a persoanei care exercită funcţie de demnitate publică cu privire la activitatea editorială dată mass-media sau angajaţilor mass-media, precum şi orice altă formă de împiedicare a tirajării sau răspîndirii informaţiei

se pedepsesc cu amendă de la 650 la 1350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.1802 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1802 introdus prin Legea nr.40 din 21.03.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale

(1) Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale:

a) săvîrşită prin blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi în orice formă;

b) săvîrşită prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;

c) săvîrşită cu periclitarea vieţii persoanei;

d) însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

e) soldată cu alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1050 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 4 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvârşită de concurenţi electorali, membri ai grupului de iniţiativă, observatori naţionali, reprezentanţi ai concurenţilor electorali, persoane de încredere ale concurenţilor electorali sau funcţionari electorali

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 5 ani.

[Art.181 alin.(1) modificat, alin.(2) introdus prin Legea nr.73 din 31.03.2022, în vigoare 20.04.2022]

[Art.181 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 1811. Coruperea alegătorilor

(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(11) Aceeaşi acţiune săvârşită de concurenţi electorali, membri ai grupului de iniţiativă, observatori naţionali, reprezentanţi ai concurenţilor electorali, persoane de încredere ale concurenţilor electorali sau funcţionari electorali

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) În categoria bunurilor prevăzute la alin.(1) sînt incluse şi băuturile alcoolice, produsele din tutun şi produsele alimentare.

(3) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin.(1) materiale şi obiecte de agitaţie electorală, achitate din fondul electoral, ce poartă numele şi prenumele candidatului, respectiv denumirea partidului politic, semne sau simboluri ale concurenţilor electorali, precum: afişe, pliante, cărţi poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, CD-uri, DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, steaguri, cărţi, pungi, tricouri, chipiuri, eşarfe, fulare, a căror valoare pentru o unitate nu depăşeşte două unităţi convenţionale.

[Art.1811 alin.(1) modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.1811 alin.(1) modificat, alin.(11) introdus prin Legea nr.73 din 31.03.2022, în vigoare 20.04.2022]

[Art.1811 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.1811 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1811 în redacţia Legii nr.53 din 29.03.2013, în vigoare 03.05.2013]

[Art.1811 introdus prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 1812. Încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale

(1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a grupurilor de iniţiativă şi a partidelor politice şi/sau a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale în intenţia de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate ori destinaţia sau volumul mijloacelor utilizate, precum şi utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate, săvârşite în proporţii mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Utilizarea de resurse administrative, inclusiv favorizarea sau consimţirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative în perioada electorală, dacă au fost cauzate daune în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Extorcarea sau obţinerea prin extorcare a donaţiilor pentru partidele politice, pentru fondurile electorale şi/sau fondurile destinate grupurilor de iniţiativă

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 1 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(5) Acceptarea cu bună ştiinţă a finanţării partidului politic, a grupului de iniţiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.1812 alin.(1) completat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.1811 în redacţia Legii nr.73 din 31.03.2022, în vigoare 20.04.2022]

[Art.1812 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1812 introdus prin Legea nr.36 din 09.04.2015, în vigoare 14.04.2015]

 

Articolul 1813. Finanţarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă, a concurenţilor electorali sau a participanţilor la referendum

Finanţarea partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă, a concurenţilor electorali sau a participanţilor la referendum din surse interzise de lege săvârşită în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.1813 în redacţia Legii nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.1813 introdus prin Legea nr.73 din 31.03.2022, în vigoare 20.04.2022]

 

Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării

(1) Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals, fie în locul unei alte persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1050 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

(2) Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 5 ani.

[Art.182 alin.(1) completat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.182 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.73 din 31.03.2022, în vigoare 20.04.2022]

[Art.182 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.182 în redacţia Legii nr.216 din 17.09.2010, în vigoare 01.10.2010]

 

Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii

(1) Încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă decesul unei persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.183 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea întrunirilor

(1) Violarea dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală a desfăşurării mitingului, demonstraţiei, manifestaţiei, procesiunii sau oricărei alte întruniri ori a participării cetăţenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la participare:

a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;

b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;

c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) săvîrşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept armă ori au fost special adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;

b1) săvârşită din motive de prejudecată;

c) soldată cu cauzarea de daune în proporţii mari;

d) soldată cu alte urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.184 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.184 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 185. Atentarea la persoană şi la drepturile cetăţenilor sub formă de propovăduire a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase

Organizarea, conducerea sau participarea activă la un grup a cărui activitate, desfăşurată sub formă de propovăduire a credinţelor religioase şi de îndeplinire a riturilor religioase, este însoţită fie de cauzarea de daune sănătăţii cetăţenilor, fie de alte atentate la persoană sau la drepturile acesteia, fie de instigarea cetăţenilor la refuzul de a îndeplini obligaţiile cetăţeneşti

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.185 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii mari, săvîrşită prin:

a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în scopurile menţionate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obţinerii profitului, fără acordul titularului de drepturi;

b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi;

c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;

d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate induce în eroare pe beneficiar;

e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decît cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi;

f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;

g) însuşirea paternităţii ori constrîngerea la copaternitate

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) şi (2), săvîrşite:

a) de două sau de mai multe persoane;

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

c) prin constrîngere fizică sau psihică;

d) în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 9000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3) este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau la contracararea infracţiunii prin autodenunţare, prin denunţarea şi facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvîrşit ori au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, prin predarea benevolă a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, marcajelor de control, echipamentelor tehnice ori componentelor acestora, prin indicarea sursei de procurare a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, prin indicarea mijloacelor băneşti şi/sau a bunurilor ori a veniturilor rezultate din infracţiune, dacă a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau a reparat, în alt mod, prejudiciul cauzat prin infracţiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea obiectelor respective.

[Art.1851 completat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.1851 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1851 în redacţia Legii nr.115 din 23.06.2011, în vigoare 05.08.2011]

[Art.1851 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială

(1) Răspîndirea informaţiilor privind invenţia, modelul de utilitate, desenul sau modelul industrial, soiul de plantă, topografia circuitului integrat fără consimţămîntul autorului (creatorului) sau al succesorului său în drepturi, pînă la publicarea oficială a datelor din cererea de înregistrare, de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, precum şi însuşirea frauduloasă de către un terţ a calităţii de autor al invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat sau constrîngerea la coautorat, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(2) Utilizarea fără consimţămîntul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi a identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă e la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(21) Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicaţii geografice înregistrate pentru produsele neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele înregistrate sub această denumire sau în măsura în care această utilizare permite de a profita de reputaţia denumirii protejate, precum şi uzurparea, imitarea sau evocarea asociaţiilor legate de o denumire de origine/indicaţie geografică înregistrată, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori este însoţită de o expresie, cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie” ori de alte expresii similare, indicarea falsă sau înşelătoare cu privire la provenienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum şi utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient de natură să creeze o impresie eronată în privinţa originii produsului, desfăşurarea unor practici susceptibile să-l inducă în eroare pe consumator în ceea ce priveşte originea adevărată a produsului, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(22) Orice practică susceptibilă să-l inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a specialităţii tradiţionale garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate şi rezervate conform legislaţiei cu privire la protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice folosire în comerţ a denumirilor de produse care ar putea fi confundate cu denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate cu rezervarea denumirii conform legislaţiei cu privire la protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, orice uzurpare abuzivă sau înşelătoare a menţiunii „Specialitate tradiţională garantată” şi a simbolului naţional asociat acesteia, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(23) Utilizarea ilegală în sensul alin.(21) a unei denumiri de origine/indicaţii geografice neînregistrate, protejate în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, ceea ce constituie invenţii sau modele de utilitate ori include obiectul invenţiei sau al modelului de utilitate protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului obţinut prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejate, dacă acest produs, integral sau într-o măsură substanţială, este o copie a desenului sau a modelului industrial protejate, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(5) Producerea, reproducerea, condiţionarea în scop de înmulţire, oferirea spre vînzare, vînzarea sau alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea în aceste scopuri a materialului soiului de plantă pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(6) Reproducerea topografiei circuitului integrat sau a unei părţi a acesteia, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea sau distribuirea în orice alt mod în scopuri comerciale a topografiei circuitului integrat pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(7) Acţiunile de la alin.(1), (2), (21), (22), (23), (3), (4), (5) şi (6) săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

d) prin constrîngere fizică sau psihică;

e) în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 8000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.

(8) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin.(1)–(7) este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau la contracararea infracţiunii prin autodenunţare, prin denunţarea şi facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvîrşit sau au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, prin predarea benevolă a obiectelor de proprietate industrială, prin indicarea mijloacelor băneşti şi/sau a bunurilor ori a veniturilor rezultate din infracţiune, dacă a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau a reparat, în alt mod, prejudiciul cauzat prin infracţiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a obiectelor de proprietate industrială ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea obiectelor respective.

[Art.1852 completat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.1852 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1852 modificat prin Legea nr.115 din 23.06.2011, în vigoare 05.08.2011]

 

Articolul 1853. Declaraţiile intenţionat false în documentele de înregistrare ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale

Declaraţiile intenţionat false, operarea intenţionată cu înscrieri false în documentele ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi falsificarea documentelor necesare eliberării titlului de protecţie, perfectarea intenţionată a documentelor falsificate sau prezentarea intenţionată de documente cu date care subminează autoritatea solicitantului de protecţie a obiectului de proprietate intelectuală

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.1853 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Capitolul VI

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Articolul 186. Furtul

(1) Furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane,

se pedepseşte cu amendă în mărime pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Furtul săvîrşit:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;

d) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani.

(21) Furtul bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(3) Furtul săvîrşit:

a) în timpul unei calamităţi;

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

[Art.186 alin.(4),(5) în redacţia Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.186 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.186 modificat prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 187. Jaful

(1) Jaful, adică sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(2) Jaful săvîrşit:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

d) prin pătrunderea în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;

e) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;

f) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;

g) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale.

(21) Jaful bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 8 ani cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale.

(3) Jaful săvîrşit:

a) în timpul unei calamităţi;

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 10 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.

[Art.187 alin.(4),(5) în redacţia Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.187 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.187 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.187 modificat prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

[Art.187 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 188. Tîlhăria

(1) Tîlhăria, adică atacul săvîrşit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi convenţionale.

(2) Tîlhăria săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

d) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;

e) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;

f) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile

g) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 10 ani.

(21) Tîlhăria în scopul sustragerii bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale.

(3) Tîlhăria săvîrşită:

a) în timpul unei calamităţi;

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

c) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

d) cu deosebită cruzime

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 11 la 14 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.

[Art.188 alin.(4),(5) în redacţia Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.188 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.188 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.188 modificat prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

[Art.188 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

[Art.188 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 189. Şantajul

(1) Şantajul, adică cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvîrşi alte acţiuni cu caracter patrimonial, ameninţînd cu violenţă persoana, rudele sau apropiaţii acesteia, cu răspîndirea unor ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

(2) Şantajul săvîrşit:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;

d) prin ameninţare cu moartea;

e) cu deteriorarea ori distrugerea bunurilor;

f) împotriva donatorilor partidelor politice sau ai concurenţilor electorali

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) săvîrşite cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă;

c) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;

d) săvîrşite cu deosebită cruzime;

e) urmate de dobîndirea bunurilor cerute;

f) soldate cu alte urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 unităţi convenţionale.

Notă: Se declară neconstituţional  textul „soldate cu alte urmări grave” din articolul 189 alin.(3) lit.f) din Codul penal conform Hot. Curţii Constituţionale nr.24 din 17.10.2019, în vigoare 17.10.2019

 

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), însoţite de răpirea proprietarului, posesorului sau deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora,

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 13 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 11 la 13 ani.

(6) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 13 la 15 ani.

[Art.189 alin.(5),(6) în redacţia Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.189 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.189 completat prin Legea nr.36 din 09.04.2015, în vigoare 14.04.2015]

[Art.189 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

[Art.189 modificat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 190. Escrocheria

(1) Escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menţinere în eroare,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

(2) Escrocheria săvârşită:

a) cu folosirea de documente false, înscrisuri false;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;

d) cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârşite în scopul dobândirii bunurilor de patrimoniu cultural naţional mobil din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin.(1)–(3), săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unităţi convenţionale.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(4), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

(6) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(4), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

[Art.190 în redacţia Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.190 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.190 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.190 modificat prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

[Art.190 modificat Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 191. Delapidarea averii străine

(1) Delapidarea averii străine, adică însuşirea, dispunerea sau folosirea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane de către cel căruia i-au fost încredinţate în baza unui titlu şi cu un anumit scop ori refuzul de a le restitui, care a produs daune considerabil,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Delapidarea averii străine, săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile;

d) cu folosirea situaţiei de serviciu,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(21) Delapidarea averii străine săvîrşită de administratorul unei bănci,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(22) Delapidarea bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1)-(22), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.

[Art.191 alin.(4),(5) în redacţia Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.191 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.191 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.191 modificat prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

[Art.191 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 192. Pungăşia

(1) Pungăşia, adică acţiunea în scopul sustragerii bunurilor altei persoane din buzunare, genţi sau din alte obiecte prezente la persoană,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Pungăşia săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 4 ani cu amendă în mărime de la 550 la 1350 unităţi convenţionale.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă valoarea bunurilor depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani.

[Art.192 alin.(3),(4) în redacţia Legii nr.247 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.192 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 1921. Răpirea mijlocului de transport

(1) Răpirea mijlocului de transport fără scop de însuşire

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) săvîrşită de două sau mai multe persoane;

b) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe;

c) săvîrşită prin pătrundere în garaj, în alte încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani.

[Art.1921 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1921 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 1922. Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune

Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune, fără scop de însuşire, urmată:

a) de distrugerea de bunuri;

b) de îmbolnăvirea gravă sau pieirea animalelor răpite,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

[Art.1922 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 193. Tulburarea de posesie

(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării violenţei ori prin distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 2 ani.

(2) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.

[Art.193 alin.(2) introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.193 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 194. Însuşirea sau utilizarea ilicită a energiei electrice, termice sau a gazelor naturale

(1) Însuşirea energiei electrice, termice sau a gazelor naturale ori utilizarea ilicită a acestora evitînd sistemele de evidenţă instalate în modul stabilit sau prin acestea, dar deteriorate de consumator, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1850 la 3350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore.

[Art.194 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 195. Însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari

[Art.195 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 196. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere

(1) Cauzarea de daune materiale în proporţii mari proprietarului prin înşelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală

[Lit.b) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(4) Cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.196 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor

(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite prin incendiere, explozie sau prin o altă modalitate periculoasă;

b) săvîrşite din motive de prejudecată;

c) săvîrşite asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către aceasta a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;

d) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei

se pedepsesc cu închisoare de pînă la 6 ani.

(3) Distrugerea sau risipirea bunurilor băncii de către administratorul acesteia în procesul de administrare,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 8 ani.

[Art.197 alin.(2) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.197 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.197 completat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 198. Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a bunurilor

[Art.198 exclus prin Legea nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare 08.02.2008]

 

Articolul 199. Dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală

(1) Dobîndirea sau comercializarea, fără o promisiune prealabilă, a bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) sub formă de îndeletnicire;

c) în proporţii mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau la alin.(2) lit.a) şi b), săvîrşite în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.199 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 1991. Deteriorarea sau distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural

(1) Deteriorarea bunurilor de patrimoniu cultural

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.

(2) Distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3350 la 6350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 6350 la 10350 de unităţi convenţionale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice.

[Art.1991 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1991 introdus prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 1992. Efectuarea lucrărilor neautorizate în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic

(1) Efectuarea săpăturilor neautorizate sau căutarea de comori în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic

se pedepsesc cu amendă de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an.

(2) Efectuarea lucrărilor de construcţie, precum şi a altor activităţi de intervenţie asupra solului în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic, fără certificat de descărcare de sarcină arheologică

se pedepseşte cu amendă de la 3350 la 4350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 7350 la 10350 de unităţi convenţionale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice.

[Art.1992 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1992 introdus prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 1993. Tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile

Tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile, inclusiv a comorilor, descoperite întîmplător sau în cadrul unor lucrări de intervenţie asupra solului ori cu ajutorul detectoarelor de metale sau al altor aparate de teledetecţie, precum şi neanunţarea la timp a autorităţilor publice privind descoperirea întîmplătoare a bunurilor arheologice mobile, inclusiv a comorilor,

se pedepsesc cu amendă de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.

[Art.1993 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1993 introdus prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 1994. Comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile şi a bunurilor culturale mobile clasate

(1) Comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile şi a bunurilor culturale mobile clasate

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 850 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) săvîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu;

c) care a cauzat daune în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6350 la 10350 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

[Art.1994 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1994 introdus prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 1995. Accesul neautorizat cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecţie şi utilizarea lor în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic

Accesul cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecţie şi utilizarea lor în siturile arheologice sau în zonele cu potenţial arheologic fără autorizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

se pedepseşte cu amendă de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an.

[Art.1995 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.1995 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.1995 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.1995 introdus prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 200. Neglijenţa criminală faţă de paza bunurilor proprietarului

[Art.200 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Capitolul VII

INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR

Articolul 201. Incestul

(1) Raportul sexual între rude pe linie dreaptă pînă la gradul trei inclusiv, precum şi între rude pe linie colaterală (fraţi, surori),

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sînt pasibile de răspundere penală dacă, la momentul săvîrşirii faptei, nu au împlinit vîrsta de 18 ani şi diferenţa de vîrstă între ei nu este mai mare de 2 ani.

 

Articolul 2011. Violenţa în familie

(1) Acţiunea sau inacţiunea intenţionată comisă de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin:

a) maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei;

c) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani.

(2) Faptele prevăzute la alin.(1):

a) săvîrşite asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei;

a1) săvârşite cu bună ştiinţă asupra unui minor ori asupra unei femei gravide sau profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori unui alt factor;

b) săvîrşite în legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecţie;

c) care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,

se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 1 la 6 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) şi (2) care:

a) au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) au determinat sinuciderea sau încercarea de sinucidere

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2) care au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii soldată cu decesul victimei

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.

[Art.2011 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.2011 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.2011 în redacţia Legii nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.2011 introdus prin Legea nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 2012. Exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor părinteşti

Eschivarea cu rea-voinţă a părinţilor de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, dacă aceasta a determinat plasamentul copilului în instituţii rezidenţiale sau servicii sociale de plasament,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 120 de ore.

[Art.2012 introdus prin Legea nr.83 din 25.05.2017, în vigoare 07.07.2017]

 

Articolul 202. Eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea copiilor

[Art.202 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 203. Eschivarea de la acordarea ajutorului material părinţilor sau soţului

[Art.203 exclus prin Legea nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare 08.02.2008]

 

Articolul 204. Divulgarea secretului adopţiei

Divulgarea secretului adopţiei contrar voinţei adoptatorului, săvîrşită de o persoană obligată să păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani.

[Art.204 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 205. Abuzul părinţilor şi altor persoane la adopţia copiilor

(1) Primirea de către părinte, tutore (curator) sau alt reprezentant legal al copilului, de către altă persoană a unei recompense sub orice formă pentru consimţămîntul la adopţie sau în alte scopuri legate de adopţie

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 750 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Intermedierea, facilitarea sau încurajarea adopţiei unui copil în scop de profit, beneficiu material sau alt beneficiu

se pedepseşte cu amendă de la 550 la 750 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Exercitarea sub orice formă a constrîngerii asupra părintelui, tutorelui (curatorului) copilului în scopul obţinerii consimţămîntului pentru adopţie sau prezentării de date neveridice pentru încuviinţarea adopţiei, instituirea tutelei (curatelei), plasamentul copilului într-o instituţie rezidenţială, într-o familie sau casă de copii de tip familial

se pedepseşte cu amendă de la 600 la 750 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(3), săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) în privinţa a doi sau mai mulţi copii;

c) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

d) de două sau mai multe persoane;

e) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.205 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.205 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 206. Traficul de copii

(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţămîntului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul:

a) exploatării sexuale comerciale sau necomerciale;

b) exploatării prin muncă sau servicii forţate;

b1) practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice;

b2 ) însuşirii ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale;

b3) folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori ştiinţifice;

c) exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei;

d) folosirii în conflicte armate;

e) folosirii în activitate criminală;

f) prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane;

[Lit.g) abrogat prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

h) vînzării sau cumpărării,

i) folosirii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;

j) adopţiei ilegale,

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:

a) de violenţă fizică şi/sau psihică, de aplicare a armei de foc sau de ameninţare cu aplicarea acesteia;

b) de abuz şi/sau violenţă sexuală;

c) de profitare de abuz de autoritate sau de situaţia de vulnerabilitate a copilului, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copilului sau altor persoane;

[Lit.d), e) excluse prin Legea nr.235-XVI din 08.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

f) de prelevare a organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane;

g) de motive de prejudecată

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de o persoană care anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni;

b) săvîrşite asupra a doi sau mai multor copii;

b1) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional;

d) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

d1) însoţite de contaminarea copilului cu o boală venerică sau cu virusul HIV;

e) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia;

e1) săvîrşite asupra copilului care se află în îngrijirea, sub ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau la tratamentul făptuitorului;

f) săvîrşite asupra unui copil în vîrstă de pînă la 14 ani

se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu detenţiune pe viaţă, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Victima traficului de copii este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvîrşite de ea în legătură cu această calitate procesuală.

[Art.206 alin.(3) modificat prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.206 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.206 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.206 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.206 modificat prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

[Art.206 completat prin Legea nr.73 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

[Art.206 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară

Scoaterea copilului din ţară în baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, precum şi abandonarea lui în străinătate în scopuri altele decît cele indicate la art.206,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.

 

Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale

(1) Atragerea minorilor la activitatea criminală sau instigarea lor la săvîrşirea infracţiunilor, precum şi determinarea minorilor la săvîrşirea unor fapte imorale (cerşetorie, jocuri de noroc, desfrîu), săvîrşite de o persoană care a atins vîrsta de 18 ani,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de părinţi sau de alţi ocrotitori legali ai copilului, precum şi de pedagogii acestuia

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;

b) prin atragerea minorilor într-un grup criminal organizat sau într-o organizaţie criminală;

c) prin atragerea minorului la săvîrşirea unei infracţiuni cu caracter terorist,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.208 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.208 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2081. Pornografia infantilă

Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,

se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.2081 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2081 completat prin Legea nr.73 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată de un copil

Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 18 ani

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.2082 introdus prin Legea nr.73 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare

(1) Atragerea de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani a minorilor la consumul ilegal de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

[Art.209 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.209 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 210. Antrenarea minorilor în acţiuni militare sau propaganda războiului în rîndurile lor

[Art.210 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Capitolul VIII

INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI CONVIEŢUIRII SOCIALE

Articolul 211. Transmiterea unei boli venerice

(1) Persoana care, ştiind că suferă de o boală venerică, o transmite altei persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) cu bună-ştiinţă asupra unui minor;

d) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.211 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.211 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 212. Contaminarea cu virusul HIV

(1) Punerea intenţionată a altei persoane în pericol de contaminare cu virusul HIV

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 1 an.

(2) Contaminarea cu virusul HIV de către o persoană care ştia că suferă de această boală

se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(3) Acţiunea prevăzută la alin.(2), săvîrşită:

a) asupra a două sau mai multor persoane;

b) cu bună-ştiinţă asupra unui minor;

c) din motive de prejudecată,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.

(4) Contaminarea cu virusul HIV ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către un medic sau un lucrător medical a obligaţiilor sale profesionale

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(5) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) nu este pasibilă de răspundere penală dacă a comunicat din timp persoanei puse în pericol de a fi contaminată despre existenţa la primul a virusului HIV sau dacă persoana pusă în pericol de a fi contaminată ştia despre existenţa acestui virus, dar benevol a săvîrşit acţiuni ce au constituit pericol de contaminare.

[Art.212 modificat prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.212 alin.(3) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.212 alin.(4) modificat prin Legea nr.247 din 16.12.2020, în vigoare 25.12.2020]

 

Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale

Încălcarea din neglijenţă de către medic sau de către un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale, dacă aceasta a cauzat:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul pacientului,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

 

Articolul 2131. Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi celule umane sau privind donarea ilicită a acestora

Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi/sau celule umane, precum şi publicitatea sau mediatizarea unor anunţuri privind donarea ilicită de organe, ţesuturi şi/sau celule umane

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 750 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1300 la 1600 de unităţi convenţionale.

[Art.2131 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2131 introdus prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

 

Articolul 214. Practicarea ilegală a medicinei sau a activităţii farmaceutice

(1) Practicarea medicinei ca profesie sau a activităţii farmaceutice de către o persoană care nu are licenţă sau altă autorizaţie, dacă aceasta a cauzat din imprudenţă o vătămare a sănătăţii,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat din imprudenţă decesul victimei

se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.214 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2141. Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute

(1) Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei

se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea întreprinderii.

[Art.2141 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 215. Răspîndirea bolilor epidemice

(1) Nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspîndirea unei asemenea boli,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 720 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi fapte soldate din imprudenţă cu vătămarea gravă sau medie a sănătăţii, cu decesul persoanei sau săvârşite din motive de prejudecată

se pedepsesc cu închisoare de pînă la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale cu lichidarea întreprinderii.

[Art.215 alin.(2) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.215 alin.(1),(2) modificat prin Legea nr.52 din 12.03.2020, în vigoare 14.03.2020]

[Art.215 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 216. Producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor

(1) Producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor, săvîrşite în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1150 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei;

c) săvîrşite în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 9000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

c) dacă au provocat decesul a două sau mai multe persoane,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.216 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.216 modificat prin Legea nr.115 din 23.06.2011, în vigoare 05.08.2011]

 

Articolul 217. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de înstrăinare

(1) Semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor care conţin droguri sau etnobotanice, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 100 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 150 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;

c) cu utilizarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;

d) cu folosirea situaţiei de serviciu;

e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,

se pedepsesc cu închisoare de pînă la 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(5) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la art.217 sau 2171 este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracţiunii ce ţine de circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, după caz, prin autodenunţare, predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, indicare a sursei de procurare a acestor substanţe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii, la indicarea mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora ridicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea lor.

[Art.217 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.217 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 2171. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare

(1) Semănatul ori cultivarea de plante ce conţin droguri, prelucrarea ori utilizarea unor astfel de plante fără autorizaţie sau semănatul ori cultivarea de plante pentru fabricarea produselor etnobotanice, săvîrşite în scop de înstrăinare,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1250 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operaţiuni ilegale cu droguri sau cu analogi ai acestora, săvîrşite în scop de înstrăinare, ori înstrăinarea ilegală a drogurilor sau analogilor acestora,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de o persoană care anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni;

b) de două sau mai multe persoane;

b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;

c) cu utilizarea drogurilor sau analogilor acestora, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă;

d) cu folosirea situaţiei de serviciu;

e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora;

f) în proporţii mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;

[Lit.c) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

d) în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea acesteia.

[Art.2171 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2171 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora

Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursori în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2172 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2172 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 2173. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora

(1) Producerea, fabricarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 650 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;

b) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,

[Lit.c) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2173 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2173 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor

(1) Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu folosirea situaţiei de serviciu;

d) prin pătrundere în încăpere, într-un alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;

e) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;

f) în proporţii mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;

b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe;

c) în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale.

[Art.2174 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2174 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

[Art.2174 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora

(1) Consumul ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora, săvîrşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(2) Organizarea consumului ilegal de droguri sau etnobotanice

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1050 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.2175 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2175 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 2176. Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora

(1) Introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 950 la 1150 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) faţă de două sau mai multe persoane;

c) cu bună ştiinţă faţă de un minor sau de o femeie gravidă ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

[Lit.d) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

e) cu droguri sau etnobotanice a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

[Art.2176 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2176 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 218. Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a drogurilor

(1) Prescrierea fără necesitate a drogurilor

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea drogurilor

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu scopul de a obţine droguri în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Încălcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, păstrare, evidenţă, eliberare, înstrăinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, export, nimicire a droguri ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, de cultivare a plantelor care conţin droguri, care a cauzat pierderea lor, săvîrşită de către persoana în obligaţiile căreia intră respectarea regulilor menţionate,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(4), săvîrşite din interes material sau care au cauzat din imprudenţă vătămarea sănătăţii persoanei sau au avut alte urmări grave,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.218 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.218 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 219. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor

(1) Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor, precum şi punerea la dispoziţie a localurilor în aceste scopuri,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.219 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.219 modificat prin Legea nr.193 din 28.07.2016, în vigoare 23.09.2016]

 

Articolul 220. Proxenetismul

(1) Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) asupra a două sau mai multor persoane;

b) asupra unei femei gravide;

c) de două sau mai multe persoane;

d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.

(3) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

[Art.220 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.220 modificat prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

[Art.220 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 2201. Îndemnul, determinarea sau înlesnirea la prestarea serviciilor sexuale online

(l) Îndemnul, determinarea sau înlesnirea prestării de către o altă persoană a serviciilor sexuale online constând în prezentarea persoanei angajate în activităţi sexuale explicite sau în reprezentarea organelor sexuale, transmise ca imagini video prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în scopul obţinerii directe sau indirecte a unor venituri, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane sau ale pornografiei infantile,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite:

a) asupra unei femei gravide;

b) de două sau mai multe persoane;

c) asupra a două sau mai multe persoane

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 15000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), soldate cu obţinerea unui profit în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 4 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 20000 la 40000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), soldate cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 30000 la 50000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2201 introdus prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

 

Articolul 221. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de istorie şi cultură

[Art.221 abrogat prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 222. Profanarea mormintelor şi a monumentelor

(1) Profanarea prin orice mijloace a unui mormînt, a unui monument funerar sau de for public, a unei urne funerare sau a unui cadavru, precum şi însuşirea obiectelor ce se află în mormînt sau pe el,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 950 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) din motive de prejudecată;

c) cu cauzarea de daune în proporţii mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1050 la 1250 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 4 ani.

[Art.222 alin.(2) modificat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.222 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.197 din 04.12.2020, în vigoare 22.12.2020]

[Art.222 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.222 modificat prin Legea nr.75 din 21.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Articolul 2221. Cruzimea faţă de animale

(1) Tratarea cu cruzime sau torturarea animalelor care a cauzat mutilarea ori moartea acestora

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 750 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.

(2) Aceleaşi fapte săvîrşite:

a) în public sau în prezenţa minorilor;

b) de o persoană responsabilă de îngrijirea, protecţia şi bunăstarea animalelor, de dresarea sau de acordarea asistenţei medicale veterinare;

c) din motive sadice

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.

[Art.2221 introdus prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

 

Capitolul IX

INFRACŢIUNI ECOLOGICE

Articolul 223. Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice

Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice la proiectarea, amplasarea, construcţia sau punerea în exploatare, precum şi la exploatarea construcţiilor industriale, agricole, ştiinţifice sau a altor obiective de către persoanele responsabile de respectarea lor, dacă aceasta a provocat:

a) mărirea esenţială a nivelului radiaţiei;

b) daune sănătăţii populaţiei;

c) pieirea în masă a animalelor;

d) alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.223 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice

(1) Încălcarea regulilor stabilite ce ţin de fabricarea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utilizarea substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum şi a pesticidelor, erbicidelor sau a altor substanţe chimice, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune esenţiale sănătăţii populaţiei sau mediului,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşite în zona situaţiei ecologice excepţionale sau în zona unei calamităţi naturale;

c) soldate cu impurificarea, otrăvirea sau infectarea mediului;

d) soldate cu pieirea în masă a animalelor

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1), care au provocat din imprudenţă:

a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;

b) decesul persoanei,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu decesul a două sau mai multor persoane,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.224 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului

(1) Tăinuirea datelor sau prezentarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, precum şi de către o persoană juridică, a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, precum şi despre starea sănătăţii populaţiei afectate de poluarea mediului, dacă aceasta a provocat din imprudenţă:

a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;

b) pieirea în masă a animalelor;

c) decesul persoanei;

d) alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni soldate cu decesul a două sau mai multor persoane

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.225 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 226. Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice

(1) Eschivarea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală, precum şi de către o persoană juridică, a obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice, dacă aceasta a provocat din imprudenţă:

a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;

b) pieirea în masă a animalelor;

c) decesul persoanei;

d) alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni soldate cu decesul a două sau mai multor persoane

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.226 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 227. Poluarea solului

(1) Impurificarea, otrăvirea, infectarea sau altă poluare a solului cu produse nocive ale activităţii economice ori de altă natură ca urmare a încălcării regulilor de manipulare cu substanţe nocive, îngrăşăminte minerale, stimulenţi de creştere a plantelor şi cu alte substanţe chimice sau biologice în timpul transportării, utilizării sau păstrării lor, dacă aceasta a cauzat daune:

a) sănătăţii populaţiei;

b) mediului;

c) producţiei agricole,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite în zona situaţiei ecologice excepţionale sau în zona unei calamităţi naturale;

b) urmate de decesul persoanei din imprudenţă

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.227 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 228. Încălcarea cerinţelor de protecţie a subsolului

Încălcarea cerinţelor de protecţie a zăcămintelor minerale sau a altor resurse ale subsolului, construcţia neautorizată sau amplasarea deşeurilor toxice pe terenurile cu zăcăminte minerale, precum şi deversarea nesancţionată a substanţelor nocive în subsol, dacă aceasta a provocat:

a) prăbuşiri sau alunecări de proporţii ale terenului;

b) poluarea apelor subterane, creînd pericol pentru sănătatea populaţiei;

c) decesul persoanei din imprudenţă;

d) alte urmări grave,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.228 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 229. Poluarea apei

Infectarea sau altă impurificare a apelor de suprafaţă ori subterane cu ape uzate sau cu alte deşeuri ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor industriale, agricole, comunale şi de altă natură, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile regnului animal sau vegetal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii sau sănătăţii populaţiei ori a provocat decesul persoanei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.229 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 230. Poluarea aerului

Poluarea aerului cu depăşirea normelor stabilite, ca urmare a emisiei în atmosferă a poluanţilor sau a încălcării regulilor de exploatare, sau a neutilizării utilajului, aparatajului, instalaţiilor de purificare şi control al emisiilor în atmosferă, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile mediului, regnului animal sau vegetal, sănătăţii populaţiei ori a provocat decesul persoanei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.230 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere

Tăierea ilegală a arborilor şi/sau arbuştilor din fondul forestier sau din fondul ariilor naturale protejate de stat, săvîrşită:

a) de persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere;

b) în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.231 modificat prin Legea nr.18 din 15.02.2018, în vigoare 16.03.2018]

[Art.231 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere

(1) Distrugerea sau deteriorarea în proporţii mari a masivelor forestiere în urma folosirii imprudente a focului sau a unor surse de pericol sporit

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale a masivelor forestiere prin incendiere

se pedepseşte cu amendă de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.232 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 233. Vînatul ilegal

(1) Vînatul fără autorizaţia corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte şi metode nepermise (braconajul), dacă acesta a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică ori de o persoană cu funcţie de demnitate publică

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de pînă la 3 ani, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

[Art.233 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.233 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor

Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor, cu utilizarea substanţelor explozive şi otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei, dacă aceasta a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.234 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat

Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune în proporţii mari sau a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.235 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Capitolul X

INFRACŢIUNI ECONOMICE

Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false

(1) Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti (bancnotelor şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare şi comemorative, emise de Banca Naţională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăţilor,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

c) în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate saucu lichidarea persoanei juridice.

[Art.236 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.236 modificat prin Legea nr.33 din 06.03.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false

(1) Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a cardurilor, a tichetelor de masă sau a altor instrumente de plată false, care nu reprezintă semne băneşti sau titluri de valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obligaţii patrimoniale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de un funcţionar ori alt salariat în exerciţiul funcţiunii;

c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

d) în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.237 completat prin Legea nr.195 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.237 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.237 modificat prin Legea nr.33 din 06.03.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 238. Dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune

(1) Prezentarea cu bună ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii unui credit, împrumut sau despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare sau majorării sumei acestora, sau obţinerii unui credit sau împrumut în condiţii avantajoase, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1850 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.238 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.238 în redacţia Legii nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

[Art.238 modificat prin Legea nr.108 din 04.06.2010, în vigoare 09.07.2010]

 

Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare

(1) Acordarea unui credit, împrumut sau despăgubirii/ indemnizaţiei de asigurare cu încălcarea intenţionată a legii, regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau normelor de prudenţă financiară, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni care:

a) au cauzat instituţiei financiare, asociaţiei de economii şi împrumut, organizaţiei financiare nebancare sau asigurătorului daune în proporţii deosebit de mari;

b) au condus la insolvabilitatea instituţiei financiare, asociaţiei de economii şi împrumut, organizaţiei financiare nebancare sau asigurătorului,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.239 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.239 în redacţia Legii nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

[Art.239 modificat prin Legea nr.108 din 04.06.2010, în vigoare 09.07.2010]

 

Articolul 2391. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societăţii de investiţii, a societăţii de asigurări

(1) Neîntreprinderea acţiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărîrile Băncii Naţionale a Moldovei, de hotărîrile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, de statutul băncii, de statutul societăţii de investiţii, a societăţii de asigurări, în situaţia înregistrării pierderilor financiare sau existenţei pericolului unor asemenea pierderi, de către membrii organelor de conducere, acţionarii, beneficiarii efectivi şi persoanele afiliate ale acţionarilor şi beneficiarilor efectivi,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false, distorsionarea sau tăinuirea datelor veridice de către persoanele prevăzute la alin.(1), în procesul de administrare a băncii, a societăţii de investiţii, a societăţii de asigurări,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) Acţiunile săvîrşite sau omisiunile admise, prevăzute în art.238, 239 şi 2391, de către membrii organelor de conducere ale băncii, acţionarii băncii, beneficiarii efectivi ai acţionarilor băncii, precum şi persoanele afiliate ale acţionarilor şi beneficiarilor efectivi, care au condus la insolvabilitatea băncii sau la declanşarea procesului rezoluţie a acesteia, astfel cum este prevăzut în Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor, inclusiv ca rezultat al insolvabilităţii entităţii-mamă,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(4) În sensul prezentului articol, termenul de persoană afiliată va avea semnificaţia prevăzută în art.31 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

[Art.2391 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2391 modificat prin Legea nr.233 din 03.10.2016, în vigoare 04.10.2016]

[Art.2391 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2392. Obstrucţionarea supravegherii bancare

Săvîrşirea de către acţionarul, administratorul sau oricare alt angajat al băncii a uneia dintre următoarele fapte:

a) nu răspunde la solicitările de informaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei, în modul prevăzut de aceasta, în scopul exercitării competenţelor sale prevăzute de lege;

b) transmite rapoarte sau informaţii eronate Băncii Naţionale a Moldovei, nu asigură implementarea măsurilor corective, de remediere sau a restricţiilor impuse de Banca Naţională a Moldovei;

c) împiedică efectuarea inspecţiilor Băncii Naţionale a Moldovei sau a verificărilor auditorului sau refuză să prezinte documentele necesare inspecţiilor şi verificărilor;

d) obstrucţionează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei,

se pedepseşte cu amendă de la 750 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 6 luni la 1 an.

[Art.2392 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2392 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 240. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe

(1) Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe, dacă fapta nu constituie o însuşire,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Utilizarea contrar destinaţiei a subvenţiilor, donaţiilor sau ajutoarelor umanitare în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) Utilizarea contrar destinaţiei a împrumuturilor interne, a granturilor, creditelor, precum şi a împrumuturilor externe, în proporţii mari, dacă fapta nu constituie o însuşire,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(2) şi (3) săvîrşite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) în proporţii deosebit de mari;

c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 6 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 4 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.240 în redacţia Legii nr.105 din 26.05.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Art.240 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 2401. Comercializarea motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea acesteia contrar destinaţiei

[Art.2401 abrogat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.2401 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2401 introdus prin Legea nr.223 din 03.12.2015, în vigoare 31.03.2016]

 

Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător

(1) Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, soldată cu obţinerea unui profit în proporţii mari, săvîrşită prin:

a) desfăşurarea activităţii fără înregistrare (reînregistrare), licenţă şi/sau fără autorizare obligatorii, conform legii, pentru desfăşurarea activităţii în cauză;

b) desfăşurarea unor genuri de activitate interzise de lege,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu folosirea situaţiei de serviciu;

[Lit.d), e) excluse prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

f) cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.241 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.241 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2411. Practicarea ilegală a activităţii financiare

(1) Practicarea activităţii financiare fără înregistrare şi/sau fără autorizare (licenţiere), în modul prevăzut de legislaţie, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale.

(2) Aceeaşi acţiune care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1700 la 2700 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 pînă la 5 ani.

[Art.2411 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.2411 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2411 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2411 introdus prin Legea nr.128 din 08.06.2012, în vigoare 13.07.2012]

 

Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător

Pseudoactivitatea de întreprinzător, adică crearea de întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător ilicite, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2025 la 3525 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.242 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.242 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2421. Manipularea unui eveniment

(1) Încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană,

se pedepseşte cu amendă de la 2350 la 4350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 6000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de către un antrenor, un agent al sportivului, un membru al juriului, un proprietar de club sportiv sau de o persoană care face parte din conducerea unei organizaţii sportive

se pedepsesc cu amendă de la 3350 la 5350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani.

[Art.2421 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2421 introdus prin Legea nr.38 din 21.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

 

Articolul 2422. Pariurile aranjate

(1) Parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat fie informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvîrşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment,

se pedepseşte cu amendă de la 2350 la 4350 de unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1):

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă de la 3350 la 5350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 9000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.2422 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.2422 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2422 introdus prin Legea nr.38 din 21.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

 

Articolul 2423. Încălcarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat

(1) Organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţilor în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate, precum şi orice acţiuni de import, promovare, susţinere, intermediere, facilitare sau încurajare a acestor activităţi, inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în condiţiile Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică în favoarea persoanelor neautorizate să organizeze şi să desfăşoare pe teritoriul Republicii Moldova activităţi în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1):

a) săvârşite de două sau mai multe persoane;

b) soldate cu obţinerea unui profit în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2500 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7500 unităţi convenţionale.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1):

a) soldate cu obţinerea unui profit în proporţii deosebit de mari;

b) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

c) săvârşite în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6500 la 9000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale.

[Art.2423 introdus prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 243. Spălarea banilor

(1) Spălarea banilor săvîrşită prin:

a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;

b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;

c) dobîndirea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;

d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)–c)

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 8000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 5350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 10000 la 13000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.

[Art.243 alin.(1) modificat prin Legea nr.165 din 10.09.2020, în vigoare 09.11.2020]

[Art.243 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.243 modificat prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

 

Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor

(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, dacă suma cumulativă a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an fiscal depăşeşte 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani şi 6 luni, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) dacă suma cumulativă a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an fiscal depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 16000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.244 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.244 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.244 modificat prin Legea nr.262 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

 

Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an.

[Art.2441 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.2441 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2441 introdus prin Legea nr.206 din 21.10.2011, în vigoare 18.11.2011]

 

Articolul 2442. Manipularea pe piaţa gazelor naturale

Acţiunea de manipulare pe piaţa gazelor naturale prin cel puţin una dintre următoarele modalităţi, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii deosebit de mari:

a) efectuarea unei tranzacţii sau emiterea unui ordin de tranzacţionare cu produse energetice angro care oferă sau este susceptibil de a oferi indicaţii false sau înşelătoare în ceea ce priveşte oferta, cererea sau preţul produselor energetice angro;

b) efectuarea unei tranzacţii sau emiterea unui ordin de tranzacţionare cu produse energetice angro care stabileşte sau prin care se încearcă stabilirea, în mod artificial, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane care acţionează în mod concertat, a preţului unuia sau mai multor produse energetice angro;

c) efectuarea unei tranzacţii sau emiterea unui ordin de tranzacţionare cu produse energetice angro care utilizează un instrument fictiv sau o altă formă de înşelăciune sau abuz de încredere, care transmite sau este de natură să transmită informaţii false sau înşelătoare cu privire la oferta, cererea sau preţul produselor energetice angro;

d) difuzarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, inclusiv al internetului, sau prin orice alte mijloace, a unor informaţii care oferă sau sunt susceptibile de a oferi mesaje false cu privire la oferta, cererea sau preţul produselor energetice angro, dacă persoana care a difuzat informaţiile ştia sau trebuia să ştie că acestea sunt false,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2442 introdus prin Legea nr.249 din 29.07.2022, în vigoare 10.09.2022]

 

Articolul 2443. Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa gazelor naturale

Utilizarea de către orice persoană a informaţiilor privilegiate cu intenţia de a dobândi sau înstrăina, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru o terţă persoană, produse energetice angro la care se referă aceste informaţii, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

[Art.2443 introdus prin Legea nr.249 din 29.07.2022, în vigoare 10.09.2022]

 

Articolul 245. Abuzurile la emiterea instrumentelor financiare

(1) Includerea în prospectul emisiei sau în alte documente, în temeiul cărora se înregistrează emisia instrumentelor financiare, a informaţiilor neautentice sau care pot induce în eroare, aprobarea cu bună-ştiinţă a prospectului emisiei care conţine informaţii neautentice sau care pot induce în eroare, precum şi aprobarea rezultatelor emisiei vădit neautentice, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.245 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.245 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2451. Manipularea pe piaţa de capital

Acţiunile de manipulare pe piaţa de capital prin cel puţin una dintre următoarele acţiuni, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari:

a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false ori care induc în eroare în ceea ce priveşte cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare, ori care, prin acţiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influenţează stabilirea preţului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial;

b) efectuarea de tranzacţii fictive sau prin înşelăciune;

c) aplicarea de ordine de tranzacţionare fictive;

d) difuzarea şi/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor ce oferă sau pot oferi indicaţii false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informaţiile ştia ori trebuia să ştie că informaţiile în cauză sînt false,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2451 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2451 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2451 în redacţia Legii nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

[Art.2451 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 2452. Încălcarea legislaţiei la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond

(1) Admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond şi/sau includerea intenţionată în conturile deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond a informaţiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană şi/sau eliberarea de către entitatea care ţine evidenţa deţinătorilor de valori mobiliare a listei acţionarilor în alte cazuri decît cele prevăzute de legislaţie, şi/sau refuzul de a elibera lista acţionarilor, extrasul de cont, şi/sau folosirea listei acţionarilor de către orice persoană în scopul achiziţionării sau înstrăinării de acţiuni ale societăţii, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite din imprudenţă, care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(3) Acţiunile descrise la alin.(1):

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2452 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2452 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2452 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2453. Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa de capital

(1) Utilizarea de către orice persoană a informaţiilor privilegiate cu intenţia de a dobîndi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, instrumente financiare la care aceste informaţii se referă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni:

urmate de dobîndirea sau înstrăinarea de instrumente financiare;

care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2453 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2453 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2453 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale

(1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese în cadrul societăţii comerciale, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 9000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.

[Art.2454 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2454 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2455. Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia privind piaţa financiară nebancară sau bancară

(1) Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau a prezenta informaţii privind activitatea economico-financiară a societăţii pe acţiuni, deţinerile de acţiuni, rapoartele, declaraţiile, actele de constituire ori evenimentele care influenţează emitentul, informaţii a căror prezentare ori dezvăluire este obligatorie, sau prezentarea intenţionată a unor informaţii neautentice, denaturate ori false, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2455 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2455 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2455 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2456. Practicarea de activităţi pe piaţa financiară nebancară cu încălcarea condiţiilor de licenţiere (autorizare)

(1) Nerespectarea de către participantul la piaţa financiară nebancară a condiţiilor de licenţiere (autorizare), a regulilor prudenţiale stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2456 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2456 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2456 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2457. Încălcarea cerinţelor privind activitatea profesionistă pe piaţa financiară nebancară

[Art.2457 abrogat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2457 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2457 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2458. Încălcarea legislaţiei la desfăşurarea activităţii de evaluare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele

(1) Desfăşurarea activităţii de evaluare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele cu încălcarea cerinţelor stabilite în legislaţie, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2458 modificat prin Legea nr.225 din 15.12.2017, în vigoare 29.12.2017]

[Art.2458 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2458 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 2459. Împiedicarea realizării drepturilor asociaţilor (acţionarilor) societăţii comerciale şi privarea nelegitimă de aceste drepturi

(1) Încălcarea legislaţiei privind convocarea şi desfăşurarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) societăţii comerciale care a cauzat daune în proporţii mari, săvîrşită prin:

a) refuzul sau eschivarea de la convocarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) societăţii comerciale;

b) neinformarea în modul stabilit de lege privind desfăşurarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) sau şedinţei consiliului sau divulgarea unor informaţii vădit false cu privire la data, ora şi locul adunării generale sau a şedinţei consiliului;

c) refuzul ilegal de a înregistra persoanele care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaţilor (acţionarilor);

d) desfăşurarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) în lipsa cvorumului necesar;

e) împiedicarea exercitării libere a dreptului la vot în cadrul aprobării deciziei la o adunare generală a asociaţilor (acţionarilor) sau şedinţa consiliului unei societăţi comerciale sau denaturarea intenţionată a rezultatelor votării prin introducerea în procesul-verbal, în extrasul din procesul-verbal al adunării generale sau al şedinţei consiliului, precum şi în alte documente care includ informaţia privind modul şi rezultatele votării a informaţiilor vădit false despre numărul de voturi, cvorum sau rezultatele votării; prin întocmirea listei vădit false a persoanelor care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaţilor (acţionarilor) sau la şedinţa consiliului; prin calcularea vădit falsă a voturilor sau buletinelor de vot;

f) blocarea sau limitarea accesului asociatului (acţionarului) societăţii comerciale sau a unui membru al consiliului la exercitarea dreptului de vot;

g) votarea în numele asociatului (acţionarului) societăţii comerciale sau în numele unui membru al consiliului în baza procurii (mandatului) vădit false sau în lipsa vădită a împuternicirilor;

h) aprobarea deciziilor referitor la modificarea şi/sau completarea actului de constituire (statutului) a societăţii comerciale, sau privind schimbarea componenţei organelor de conducere a societăţii comerciale, sau privind desemnarea unei organizaţii gestionare sau privind numirea unui administrator, sau privind majorarea capitalului social al societăţii comerciale sau privind reorganizarea sau dizolvarea societăţii comerciale cu încălcarea legislaţiei;

i) orice alte acţiuni săvîrşite în scopul stabilirii unui control ilegal asupra societăţii comerciale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 3350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 ore, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni, dacă ele au fost comise prin constrîngerea unui asociat (acţionar) sau unui membru al consiliului societăţii comerciale să voteze în anumit fel sau să refuze să voteze şi sunt legate de şantaj, precum şi ameninţarea cu violenţa, distrugerea sau deteriorarea bunurilor acestuia, au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau care au adus la insolvabilitatea societăţii comerciale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 5350 unităţi convenţionale sau cu închisoare pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.

[Art.2459 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2459 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 24510. Obţinerea ilegală şi/sau divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar

(1) Colectarea de informaţii care constituie secret comercial sau bancar prin sustragerea de informaţii, inclusiv folosirea mijloacelor tehnice speciale, extorcare sau ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 4350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Divulgarea ilicită sau utilizarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia i-a fost încredinţată sau i-a devenit cunoscută această informaţie în virtutea atribuţiilor deţinute, fără consimţămîntul proprietarului informaţiei,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 5350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.24510 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.24510 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 24511. Încălcarea legislaţiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii

(1) Încălcarea legislaţiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii care au cauzat daune în proporţii mari prin:

a) prezentarea unor informaţii eronate sau refuzul de a da informaţii despre investiţii, starea activelor de pensii;

b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislaţiei a unor date eronate;

c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greşit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;

d) însuşirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greşit, a mijloacelor acumulate în fond;

e) netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului;

f) divulgarea informaţiei privind starea conturilor de pensie şi plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcţii de răspundere a fondului;

g) acţiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 3350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari:

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.24511 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.24511 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 24512. Încălcarea legislaţiei privind activitatea birourilor istoriilor de credit

(1) Obţinerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decît cel prevăzut în lege şi/sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora a informaţiei care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Neprezentarea intenţionată a informaţiei în volumul stabilit de lege sau prezentarea eronată a acesteia în mod intenţionat la biroul istoriilor de credit de către sursele de formare a istoriilor de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 de unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Furnizarea şi/sau folosirea, şi/sau administrarea ilegală a informaţiilor ce caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor asumate prin contractele de credit şi/sau contractele de împrumut de către persoanele juridice ce nu deţin licenţe pentru activitatea biroului istoriilor de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 2350 de unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.24512 modificat prin Legea nr.149 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.24512 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.24512 introdus prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 246. Limitarea concurenţei libere

(1) Limitarea concurenţei libere prin încheierea unui acord anticoncurenţial orizontal care constituie un cartel dur interzis de legislaţia din domeniul concurenţei, care are ca obiect fixarea preţurilor de vînzare a produselor către terţi, limitarea producţiei sau a vînzărilor, împărţirea pieţelor sau a clienţilor sau participarea cu oferte trucate la licitaţii sau la alte forme de concurs de oferte, dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei terţe persoane,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin.(1) este liberată de răspundere penală în cazul în care aceasta beneficiază de clemenţă conform legislaţiei din domeniul concurenţei.

[Art.246 în redacţia Legii nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.246 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2461. Concurenţa neloială

Orice act de concurenţă neloială, inclusiv:

a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent;

b) răspîndirea, în procesul comerţului, de afirmaţii false, care discreditează întreprinderea, produsele sau activitatea de întreprinzător a unui concurent;

c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;

d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic;

e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile unor alţi agenţi economici

se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.2461 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea produselor

(1) Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(2) Contrafacerea produselor, adică acţiunile specificate la alin.(1) cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvîrşite în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin.(1) şi (2) este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau la contracararea infracţiunii prin autodenunţare, prin denunţarea şi facilitarea tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvîrşit ori au contribuit la săvîrşirea infracţiunii.

[Art.2462 completat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.2462 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2462 introdus prin Legea nr.115 din 23.06.2011, în vigoare 05.08.2011]

 

Articolul 247. Constrîngerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei

(1) Constrîngerea de a încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei, însoţită de ameninţări cu aplicarea violenţei, cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum şi cu răspîndirea unor informaţii care ar cauza daune considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate, în lipsa semnelor de şantaj,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) cu aplicarea violenţei, cu nimicirea sau cu deteriorarea bunurilor;

c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.247 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 248. Contrabanda

(1) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 8000 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 4000 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3500 la 4500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5500 la 6500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Înstrăinarea sau punerea în libera circulaţie, fără achitarea drepturilor de import, a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 8000 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(4) Scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prin declarare neautentică a originii mărfii ca fiind obţinute integral în Republica Moldova, dacă valoarea acestora este mai mare de 8000 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4500 la 5500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6500 la 7500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(5) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor culturale, atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, precum şi nereturnarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor culturale în cazul în care returnarea lor este obligatorie

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4500 la 5500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(6) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, a substanţelor toxice şi nocive, a armelor şi muniţiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esenţiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozibile, nucleare sau radioactive

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5500 la 6500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(7) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(6):

a) săvârşite de două sau mai multe persoane;

b) săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu;

c) dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 16000 de unităţi convenţionale,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

[Art.248 în redacţia Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.248 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.248 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.248 modificat prin Legea nr.141 din 13.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.248 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.248 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 2481. Contrabanda cu mărfuri accizate

(1) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 4000 de unităţi convenţionale, iar în cazul ţigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 60000 de bucăţi,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, dacă valoarea acestora este mai mare de 2000 de unităţi convenţionale, iar în cazul ţigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 30000 de bucăţi,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3500 la 4500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5500 la 6500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Înstrăinarea sau punerea în libera circulaţie fără achitarea drepturilor de import a mărfurilor accizate aflate sub supraveghere vamală, dacă valoarea acestora este mai mare de 4000 de unităţi convenţionale, iar în cazul ţigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 60000 de bucăţi,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3):

a) săvârşite de două sau mai multe persoane;

b) săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu;

c) dacă valoarea mărfurilor accizate este mai mare de 8000 de unităţi convenţionale, iar în cazul ţigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 120000 de bucăţi,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.2481 introdus prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 2482. Colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor introduse prin contrabandă

Colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor care trebuie plasate sub o destinaţie vamală, cunoscând că acestea au fost introduse prin contrabandă, dacă valoarea acestora este mai mare de 2000 de unităţi convenţionale în cazul mărfurilor supuse accizelor, în cazul ţigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 60000 de bucăţi, iar în cazul celorlalte mărfuri – mai mare de 4000 de unităţi convenţionale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4500 la 5500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.2482 introdus prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 249. Eschivarea de la achitarea drepturilor de import

(1) Eschivarea de la achitarea drepturilor de import prin includerea în documentele vamale, comerciale, de transport, contabile, financiare, inclusiv în format electronic, a unor date neautentice privind valoarea mărfurilor, clasificarea mărfurilor, regimul sau destinaţia vamală, tratamentul tarifar favorabil sau preferenţial, dacă suma drepturilor de import neachitate este mai mare de 8000 de unităţi convenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani şi 6 luni cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1):

a) săvârşite de două sau mai multe persoane;

b) săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu;

c) dacă suma drepturilor de import neachitate este mai mare de 16000 de unităţi convenţionale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 16000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.249 în redacţia Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.249 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.249 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.249 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 250. Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz

(1) Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni însoţite de:

a) marcarea cu alte timbre decît cele de modelul stabilit;

b) cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.250 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2501. Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora

(1) Falsificarea semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora, precum şi fabricarea, comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase cu marcaj fals

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2025 la 3525 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la de la 8000 la 11000 unităţi convenţionale sau cu privarea de a exercita o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 13000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2501 modificat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.2501 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.2501 introdus prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

 

Articolul 251. Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, îngheţate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate

Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, îngheţate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate ori utilizarea lor în alte scopuri, săvîrşită de o persoană căreia i-au fost încredinţate aceste bunuri sau care era obligată, conform legii, să asigure integritatea lor,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.251 completat prin Legea nr.49 din 30.03.2017, în vigoare 19.05.2017]

[Art.251 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.251 modificat prin Legea nr.173 din 25.07.2014, în vigoare 08.11.2014]

 

Articolul 252. Insolvabilitatea intenţionată

(1) Insolvabilitatea intenţionată care a cauzat creditorului daune în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) de două sau mai multe persoane;

b) cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) Cauzarea insolvabilităţii băncii, prin acţiuni sau inacţiuni intenţionate ale administratorului acesteia, inclusiv prin efectuarea cheltuielilor excesive, vinderea activelor băncii la un preţ sub valoarea reală a acestora, asumarea obligaţiilor nerezonabile, angajarea în relaţii de afaceri cu o persoană insolvabilă, omiterea colectării creanţelor băncii la scadenţă sau în orice alt mod contrar bunei administrări, care diminuează intenţionat patrimoniul băncii,

se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 6 ani şi cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(3) săvîrşite:

a) de un grup de administratori şi/sau de acţionari;

b) cu scopul de a evita plata creanţelor şi repornirea afacerii bancare,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 6 ani şi cu amendă în mărime de la 2850 la 3350 unităţi convenţionale.

[Art.252 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.252 completat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

 

Articolul 253. Insolvabilitatea fictivă

(1) Insolvabilitatea fictivă care a cauzat creditorului daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) de două sau mai multe persoane;

b) cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.253 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 254. Comercializarea mărfurilor de proastă calitate sau necorespunzătoare standardelor

[Art.254 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 255. Înşelarea clienţilor

(1) Depăşirea preţurilor cu amănuntul stabilite, precum şi a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile sociale şi comunale prestate populaţiei, înşelarea la socoteală sau altă inducere în eroare a clienţilor, săvîrşite în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.255 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 256. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei

(1) Primirea, prin extorcare, de către un salariat dintr-o întreprindere, instituţie sau organizaţie, a unei remuneraţii sau a altor avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea unor servicii în sfera comerţului, alimentaţiei publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări şi servicii ce ţin de obligaţiile de serviciu ale acestui salariat,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.256 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.256 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.256 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 257. Executarea necalitativă a construcţiilor

(1) Darea în folosinţă a caselor de locuit, a obiectivelor industriale, a construcţiilor în domeniul transporturilor şi energeticii, a altor construcţii în stare necalitativă, neterminate sau necorespunzînd condiţiilor proiectului de către conducătorii organizaţiilor de construcţie, conducătorii de şantier şi persoanele cu funcţie de răspundere care exercită controlul calităţii în construcţii

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Continuarea de către persoanele responsabile a lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de către persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcţii sau executarea de modificări ale acestora fără respectarea prevederilor documentelor normative privind siguranţa, rezistenţa şi stabilitatea, dacă aceasta a avut drept urmare:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei ori pierderea de către aceasta a capacităţii de muncă;

b) distrugerea totală sau parţială a construcţiei;

c) distrugerea sau defectarea unor instalaţii sau utilaje importante;

d) daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(3), care au provocat decesul persoanei,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.257 modificat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.257 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 258. Încălcarea regulilor de exploatare, reparaţii şi modificare a locuinţelor dintr-un bloc de locuit

Încălcarea de către proprietari, sau locatari a regulilor de exploatare, reparaţie şi modificare a locuinţelor dintr-un bloc de locuit, precum şi a comunicaţiilor lor interne, fapt care cauzează daune deosebit de mari integrităţii structurale a blocului de locuit sau a locuinţelor altor proprietari sau locatari ori înrăutăţeşte condiţiile locative ale acestora,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale.

[Art.258 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Capitolul XI

INFRACŢIUNI INFORMATICE ŞI INFRACŢIUNI

ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR

Articolul 259. Accesul ilegal la informaţia computerizată

(1) Accesul ilegal la informaţia computerizată, adică la informaţia din calculatoare, de pe suporţii materiali de informaţie, din sistemul sau reţeaua informatică, al unei persoane care nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract, depăşeşte limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei competente să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori să desfăşoare cercetări ştiinţifice sau să efectueze orice altă operaţiune într-un sistem informatic, dacă este însoţit de distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informaţiei, de dereglarea funcţionării calculatoarelor, a sistemului sau a reţelei informatice şi dacă a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu violarea sistemelor de protecţie;

d) cu conectarea la canalele de telecomunicaţii;

e) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale;

f) cu utilizarea ilegală a calculatorului, sistemului sau reţelei informatice, în scopul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin.(1), la art.2601–2603, 2605 şi 2606;

g) în privinţa informaţiei protejată de lege;

g1) din motive de prejudecată;

h) în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.259 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.259 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program

Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, în scopul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 2601–2603, 2605 şi 2606

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.

[Art.260 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2601. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu sînt publice şi care sînt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.

[Art.2601 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2602. Alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem informatic

Modificarea, ştergerea sau deteriorarea intenţionată a datelor informatice ţinute într-un sistem informatic ori restricţionarea ilegală a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dobîndirea, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice formă, a datelor informatice cu acces limitat, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.2602 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2603. Perturbarea funcţionării sistemului informatic

(1) Perturbarea funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1050 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) săvîrşită din interes material;

b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

d) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1050 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale sau cu lichidarea întreprinderii.

[Art.2603 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2604. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare

(1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic în scopul săvîrşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 2601–2603, 2605 şi 2606, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite din interes material;

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

d) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.

[Art.2604 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2605. Falsul informatic

Introducerea, modificarea sau ştergerea ilegală a datelor informatice ori restricţionarea ilegală a accesului la aceste date, rezultînd date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.2605 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2606. Frauda informatică

(1) Introducerea, modificarea sau ştergerea datelor informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 9 ani.

[Art.2606 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 261. Încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic

Încălcarea regulilor de colectare, prelucrare, păstrare, difuzare, repartizare a informaţiei ori a regulilor de protecţie a sistemului informatic, prevăzute în conformitate cu statutul informaţiei sau gradul ei de protecţie, dacă această acţiune a contribuit la însuşirea, denaturarea sau la distrugerea informaţiei ori a provocat alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.261 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2611. Accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii

(1) Accesul neautorizat la reţelele şi/sau serviciile de telecomunicaţii cu utilizarea reţelelor şi/sau serviciilor de telecomunicaţii ale altor operatori, dacă acesta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşită cu violarea sistemelor de protecţie;

d) săvîrşită cu folosirea mijloacelor tehnice speciale;

e) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[Art.2611 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Capitolul XII

INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Articolul 262. Încălcarea regulilor de zbor

Intrarea, ieşirea sau tranzitarea aeriană a teritoriului Republicii Moldova fără autorizaţia stabilită, nerespectarea căilor aeriene indicate în autorizaţie, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a înălţimii de zbor fără autorizarea organelor respective sau altă încălcare a regulilor referitoare la executarea zborurilor în spaţiul aerian al Republicii Moldova

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.262 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 263. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian

(1) Încălcarea de către un lucrător al transportului feroviar, naval sau aerian a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale în proporţii mari,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune care a provocat:

a) decesul unei persoane;

b) alte urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.263 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 264. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport

(1) Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită în stare de ebrietate

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi convenţionale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(3) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a provocat:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul unei persoane,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(4) Acţiunea prevăzută la alin.(3), săvîrşită în stare de ebrietate,

se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(5) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a cauzat decesul a două sau mai multor persoane,

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(6) Acţiunea prevăzută la alin.(5), săvîrşită în stare de ebrietate,

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

[Art.264 modificat prin Legea nr.138 din 19.07.2018, în vigoare 14.12.2018]

[Art.264 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe

(1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe stupefiante şi/sau de alte substanţe cu efecte similare

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat urmările indicate la art.264,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(3) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport,

se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sa cu închisoare de pînă la 1 an.

[Art.2641 modificat prin Legea nr.138 din 19.07.2018, în vigoare 14.12.2018]

[Art.2641 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.2641 modificat prin Legea nr.141 din 13.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.2641 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2642. Desfăşurarea curselor ilegale

(1) Participarea conducătorului mijlocului de transport la întreceri, concursuri sau antrenamente neautorizate pe drumurile publice

se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu sau fără privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de până la 2 ani.

(2) Organizarea întrecerilor, concursurilor sau antrenamentelor neautorizate pe drumurile publice

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 1500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 1 la 2 ani.

[Art.2642 introdus prin Legea nr.116 din 09.07.2020, în vigoare 27.07.2020]

 

Articolul 265. Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite

Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite sau altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a acestora, ce asigură securitatea circulaţiei, săvîrşită de către o persoană responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor de transport, precum şi încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală a regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor, dacă aceste acţiuni au provocat urmările indicate la art.264,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere legate de asigurarea stării tehnice sau a exploatării mijloacelor de transport pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.265 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 266. Părăsirea locului accidentului rutier

Părăsirea locului accidentului rutier de către persoana care conducea mijlocul de transport şi care a încălcat regulile de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.264 alin.(3) şi (5),

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.266 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 267. Repararea necalitativă a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport feroviar, naval sau aerian ori punerea lor în exploatare cu defecte tehnice

Repararea necalitativă a căilor de comunicaţie, a instalaţiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaţii sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval, aerian, precum şi punerea lor în exploatare cu defecte tehnice, sau încălcarea gravă a regulilor de exploatare a acestora, acţiuni săvîrşite de o persoană responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea lor, dacă au provocat urmările indicate la art.263,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1050 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 7 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.267 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 268. Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport

Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie, a instalaţiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicaţii sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, precum şi a mijloacelor de transport, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.263 sau art.264 alin.(5),

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 7 ani.

[Art.268 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 269. Încălcarea regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei

Încălcarea de către pasager, pieton sau alt participant la trafic a regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.264,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1050 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.269 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 270. Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului

Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului prin decuplarea conductei generale a frînei sau printr-un alt mijloc, dacă aceasta a provocat:

a) accidente cu oameni;

b) deraierea sau deteriorarea materialului rulant;

c) alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 7 ani.

[Art.270 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 271. Blocarea intenţionată a arterelor de transport

Blocarea intenţionată a arterelor de transport prin crearea de obstacole, prin stabilirea de posturi sau prin alte mijloace, dacă aceasta a provocat:

a) accidente cu oameni;

b) alte urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.

[Art.271 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 272. Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-şi îndeplini obligaţiile de serviciu

(1) Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-şi îndeplini obligaţiile de serviciu prin ameninţare cu moartea, cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cu distrugerea averii lui sau a rudelor lui apropiate, dacă a existat pericolul realizării unei astfel de ameninţări,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.272 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 273. Răpirea mijlocului de transport

[Art.273 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 274. Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune

[Art.274 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale

(1) Deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale ori ocuparea gării, aeroportului, portului sau altei întreprinderi, instituţii, organizaţii de transport, precum şi acapararea încărcăturilor, fără scop de însuşire,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

b) însoţite de violenţă sau de ameninţare cu aplicarea ei ori de o altă formă de intimidare;

b1) săvîrşite asupra unei aeronave aflate în zbor;

c) soldate cu avarierea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale;

d) soldate cu alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul unei persoane,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

 

Articolul 276. Falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor

(1) Falsificarea seriei, a numărului de identificare ale şasiului, caroseriei sau motorului auto prin ştergere, înlocuire sau modificare

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.276 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 277. Folosirea unui autovehicul cu elementele de identificare false

[Art.277 exclus prin Legea nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare 08.02.2008]

 

Capitolul XIII

INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII PUBLICE

ŞI A ORDINII PUBLICE

Articolul 278. Actul terorist

(1) Actul terorist, adică provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvîrşirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvîrşită în scopul de a intimida populaţia unui stat ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau de a sili un stat, o organizaţie internaţională, o persoană juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni, precum şi ameninţarea de a săvîrşi astfel de fapte în aceleaşi scopuri,

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani.

(2) Aceeaşi faptă săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de un grup criminal organizat;

c) cu aplicarea armelor de foc sau a substanţelor explozive;

d) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

e) cu cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de o organizaţie criminală;

b) soldate cu decesul unei persoane din imprudenţă

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

(4) Actul terorist săvîrşit prin omorul unei sau mai multor persoane în scopurile prevăzute la alin.(1)

se pedepseşte cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(5) Persoanei care a comis actul de terorism, altor participanţi li se pot aplica pedepse penale minime, prevăzute la prezentul articol, dacă ei au preîntîmpinat autorităţile despre faptele respective şi prin aceasta au contribuit la evitarea morţii oamenilor, a vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii, a altor urmări grave sau la demascarea altor făptuitori.

(6) Persoana care a participat la pregătirea actului de terorism se liberează de răspundere penală dacă ea, prin anunţarea la timp a autorităţilor sau prin alt mijloc, a contribuit la preîntîmpinarea realizării actului de terorism şi dacă acţiunile ei nu conţin o altă componenţă de infracţiune.

[Art.278 modificat prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

 

Articolul 2781. Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal

(1) Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal într-un loc de utilizare publică, în cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructură sau al sistemului de transport public sau săvîrşirea acestor acţiuni împotriva locului sau obiectelor menţionate cu scopul de a cauza:

a) moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) daune esenţiale acestui loc, obiect sau sistem

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) cu cauzarea de daune în proporţii mari sau deosebit de mari

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) lit.b), care au provocat din imprudenţă decesul unei persoane,

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 18 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1), însoţite de omor intenţionat,

se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

 

Articolul 279. Finanţarea terorismului

(1) Finanţarea terorismului, adică punerea la dispoziţie sau colectarea intenţionată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobîndite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscînd că vor fi utilizate, în întregime sau parţial:

a) la organizarea, pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist;

b) de către un grup criminal organizat, o organizaţie criminală sau de o persoană aparte care comite ori întreprinde tentative de comitere a unei infracţiuni cu caracter terorist sau care organizează, dirijează, se asociază, se înţelege în prealabil, instigă sau participă în calitate de complice la comiterea acestei infracţiuni, în orice scop,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Infracţiunea de finanţare a terorismului se consideră consumată indiferent de faptul dacă infracţiunea cu caracter terorist a fost comisă, dacă bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infracţiuni de către grupul, organizaţia ori persoana menţionată la alin.(1) lit.b) sau dacă infracţiunea a fost săvîrşită pe teritoriul ori în afara teritoriului Republicii Moldova.

[Art.279 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.279 modificat prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

 

Articolul 2791. Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire sau acordarea de alt suport în scop terorist

(1) Recrutarea în scop terorist, adică solicitarea adresată unei persoane de a comite sau de a participa la pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizaţie sau un grup, cu intenţia sau cunoscînd că această solicitare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 8000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Instruirea în scop terorist, adică furnizarea de instrucţiuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanţelor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substanţe nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu intenţia sau cunoscînd că această furnizare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,

se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 9 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 6000 la 9000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

(21) Autoinstruirea sau beneficierea de instruire în scop terorist, adică obţinerea de cunoştinţe sau deprinderi practice privind fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori a substanţelor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substanţe nocive ori periculoase sau privind alte metode ori tehnici specifice care pot contribui la comiterea uneia sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,

se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

(3) Procurarea, păstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de arme, muniţii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substanţe nocive ori periculoase, înlesnirea trecerii frontierei de stat, găzduirea, facilitarea pătrunderii în zone cu acces limitat, culegerea, deţinerea în scopul transmiterii ori punerea la dispoziţie de date despre obiective-ţintă, precum şi acordarea altui suport, sub orice formă, cu intenţia sau cunoscînd că aceste acţiuni sînt săvîrşite în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.

[Art.2791 modificat prin Legea nr.119 din 23.06.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.2791 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului

(1) Instigarea în scop terorist, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj cu intenţia de a instiga sau cunoscînd că un astfel de mesaj poate instiga la comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Justificarea publică a terorismului, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj despre recunoaşterea unei ideologii sau practici de comitere a infracţiunilor cu caracter terorist ca fiind justă, care necesită a fi susţinută sau este demnă de urmat,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1800 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) prin intermediul unui mijloc de informare în masă;

b) cu folosirea situaţiei de serviciu,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2792 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 2793. Călătoria în străinătate în scop terorist

(1) Călătoria în străinătate în scop terorist, adică călătoria către un stat care nu este statul de reşedinţă al persoanei, nici statul a cărui cetăţenie persoana o deţine, pentru planificarea, pregătirea, săvîrşirea ori participarea la infracţiuni cu caracter terorist sau pentru a instrui în scop terorist ori a beneficia de instruire în scop terorist,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(2) Organizarea sau facilitarea călătoriei în străinătate în scop terorist

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 ani cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 7000 de unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.2793 introdus prin Legea nr.nr.119 din 23.06.2017, în vigoare 04.08.2017]

 

Articolul 280. Luarea de ostatici

(1) Luarea sau reţinerea persoanei în calitate de ostatic şi ameninţarea cu omor, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu reţinerea în continuare a persoanei în această calitate cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică ori un grup de persoane să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni în calitate de condiţie pentru eliberarea ostaticului

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Luarea de ostatici săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) cu bună ştiinţă în privinţa unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor;

[Lit.d) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

e) din interes material;

f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,

[Lit.g) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale.

(3) Luarea de ostatici săvîrşită:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

c) cu provocarea decesului victimei din imprudenţă;

d) cu provocarea altor urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

[Art.280 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre actul de terorism

Comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre pregătirea unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni care periclitează viaţa oamenilor, cauzează daune materiale în proporţii mari sau provoacă alte urmări grave

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.281 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 282. Organizarea unei formaţiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea

(1) Organizarea sau conducerea unei formaţiuni paramilitare neprevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi participarea la o astfel de formaţiune,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(11) Aceeaşi faptă săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 9 ani.

(2) Persoana care, în mod benevol, s-a retras dintr-o formaţiune paramilitară ilegală şi a predat arma se liberează de răspundere penală dacă acţiunile ei nu conţin o altă componenţă de infracţiune.

[Art.282 alin.(11) introdus prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

 

Articolul 283. Banditismul

Organizarea unor bande armate în scopul atacării persoanelor juridice sau fizice, precum şi participarea la asemenea bande sau la atacurile săvîrşite de ele,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.

 

Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale

(1) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale, adică întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală, fie ţinerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei, fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi instrumente pentru săvîrşirea de infracţiuni, fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime şi despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii şi grupuri criminale sau infractori aparte din ţară şi din străinătate,

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

(2) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.284 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 285. Dezordini în masă

(1) Organizarea sau conducerea unor dezordini în masă, însoţite de aplicarea violenţei împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum şi de opunere de rezistenţă violentă sau armată reprezentanţilor autorităţilor,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.

(2) Participarea activă la săvîrşirea acţiunilor prevăzute la alin.(1)

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(3) Chemările la nesupunere violentă activă cerinţelor legitime ale reprezentanţilor autorităţilor şi la dezordini în masă, precum şi la săvîrşirea actelor de violenţă împotriva persoanelor,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.285 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 286. Acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor

Persoanele care, executînd pedeapsa cu închisoare, îi terorizează pe condamnaţii porniţi pe calea corectării fie săvîrşesc atacuri violente asupra administraţiei, fie organizează în aceste scopuri grupuri criminale sau participă activ la asemenea grupuri

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

 

Articolul 287. Huliganismul

(1) Huliganismul, adică acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Notă: Se declară neconstituţionale cuvântul „grosolan” şi textul „cinism sau” din articolul 287 alin.(1) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.25 din 12.08.2021, în vigoare 12.08.2021

 

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) de o persoană care anterior a săvîrşit un act de huliganism;

b) de două sau mai multe persoane,

c) pe teritoriul sau în incinta unei instituţii medico-sanitare publice ori private,

d) împotriva medicului sau a lucrătorului medical aflat în exerciţiul funcţiunii;

„e) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

(3) Huliganismul agravat, adică acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au fost săvîrşite cu aplicarea sau cu încercarea aplicării armei sau a altor obiecte pentru vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.287 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.287 alin.(2) completat prin Legea nr.247 din 16.12.2020, în vigoare 25.12.2020]

[Art.287 completat prin Legea nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.287 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 288. Vandalismul

(1) Vandalismul, adică pîngărirea edificiilor sau a altor încăperi, precum şi nimicirea bunurilor în transportul public sau în alte locuri publice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă;

d) din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.288 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.288 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 289. Pirateria

(1) Jefuirea săvîrşită în scopuri personale de către echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe această navă ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicţiei nici unui stat,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

c) săvîrşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de arme;

d) soldată cu decesul persoanei din imprudenţă;

e) soldată cu alte urmări deosebit de grave,

se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani.

 

Articolul 2891. Infracţiuni contra securităţii aeronautice şi contra securităţii aeroporturilor

(1) Faptele ce pot periclita securitatea aeronautică şi securitatea aeroporturilor, adică:

a) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate în zbor, dacă acest act poate periclita securitatea navei;

b) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane într-un aeroport care deserveşte aviaţia civilă, dacă acest act poate periclita securitatea aeroportului;

c) distrugerea unei aeronave aflate în exploatare sau cauzarea de daune acestei nave care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;

d) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate în exploatare, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această aeronavă sau să-i cauzeze daune care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;

e) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie aeriană, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate în zbor;

f) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a edificiului unui aeroport care deserveşte aviaţia civilă sau a unei aeronave situate în aeroport şi care nu se află în exploatare, sau perturbarea funcţionării serviciului aeroportului, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea aeroportului;

g) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru securitatea unei aeronave aflate în zbor;

h) survolarea ilegală a spaţiului aerian al Republicii Moldova de obiecte utilizate în scopuri militare,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.

(2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul unei persoane;

c) alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[Art.2891 alin.(1) completat prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 2892. Infracţiuni contra securităţii transportului naval

(1) Faptele ce pot periclita securitatea transportului naval, adică:

a) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dacă acest act poate periclita navigaţia în siguranţă a navei;

b) distrugerea unei nave maritime sau fluviale ori cauzarea de daune acestei nave sau încărcăturii ei care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;

c) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii ei daune care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;

d) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale;

e) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.

(2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul unei persoane;

c) alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

 

Articolul 2893. Infracţiuni contra securităţii platformelor fixe

(1) Faptele ce periclitează securitatea platformelor fixe, adică:

a) capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei platforme fixe însoţită de violenţă, de ameninţarea cu aplicarea ei sau de o altă formă de intimidare;

b) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate pe o platformă fixă, dacă acest act poate periclita securitatea platformei;

c) distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea de daune acestei platforme care pot periclita securitatea platformei;

d) plasarea sau o altă faptă care a condus la plasarea pe o platformă fixă, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această platformă sau să pericliteze securitatea ei,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.

(2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul unei persoane;

c) alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

 

Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor

(1) Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea armelor de foc, precum şi sustragerea lor, cu excepţia armei de vînătoare cu ţeavă lisă, sau a muniţiilor fără autorizaţia corespunzătoare

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Persoana care a predat de bună voie arma de foc sau muniţiile pe care le deţinea fără autorizaţia corespunzătoare este liberată de răspundere penală.

[Art.290 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 291. Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor

Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea acestora altor persoane,

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.291 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 292. Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive ori a materialelor radioactive

(1) Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanţelor explozive sau materialelor radioactive fără autorizaţia corespunzătoare sau orice altă operaţie ilegală privind circulaţia acestora

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(11) Aceleaşi fapte săvîrşite cu materialul nuclear, dacă acestea creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 9000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (11), care au provocat din imprudenţă:

a) decesul unei persoane;

b) alte urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.292 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 293. Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a substanţelor uşor inflamabile sau corozive

Încălcarea regulilor de evidenţă, păstrare, transportare şi folosire a substanţelor uşor inflamabile sau corozive, precum şi expedierea ilegală prin poştă sau bagaj a acestor substanţe,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.293 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 294. Transportarea ilegală cu transportul aerian a substanţelor explozive sau uşor inflamabile

[Art.294 exclus prin Legea nr.136-XVI din 19.06.2008, în vigoare 08.08.2008]

 

Articolul 295. Sustragerea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare, ameninţarea de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalaţii

(1) Sustragerea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare

se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Cererea de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaţie nucleară însoţită de ameninţarea cu aplicarea violenţei sau de altă formă de intimidare

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) cu folosirea situaţiei de serviciu;

c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(4) Atacul săvîrşit asupra unei persoane în scopul sustragerii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe,

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin.(4), săvîrşite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;

c) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 17 ani.

(6) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3), (4) sau (5), săvîrşite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;

b) în proporţii mari sau deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

(7) Ameninţarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaţie nucleară cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

 

Articolul 2951. Deţinerea, confecţionarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalaţiilor nucleare

(1) Deţinerea materialului radioactiv, confecţionarea sau deţinerea unui dispozitiv radioactiv cu scopul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Utilizarea prin orice metodă a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare, însoţită de eliberarea sau de pericolul eliberării materialului radioactiv, săvîrşită cu scopul:

a) de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului;

b) de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni,

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

(3) Ameninţarea de a săvîrşi o faptă prevăzută la alin.(2)

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

 

Articolul 2952. Atacul asupra unei instalaţii nucleare

(1) Săvîrşirea unei acţiuni îndreptate împotriva unei instalaţii nucleare sau care perturbă funcţionarea unei instalaţii nucleare

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) de două sau mai multe persoane;

b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei;

c) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) însoţite de expunerea la radiaţie ori de eliberarea de substanţe radioactive;

b) soldate cu alte urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

(4) Ameninţarea de a săvîrşi o acţiune prevăzută la alin.(1)

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

(5) Ameninţarea de a săvîrşi o acţiune prevăzută la alin.(1) cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

[Art.2952 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 296. Încălcarea regulilor de protecţie contra incendiilor

Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiară, precum şi încălcarea cu rea-voinţă a regulilor de protecţie contra incendiilor, dacă acestea au provocat urmări grave,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Art.296 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 297. Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile

Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor de stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile, precum şi încălcarea cu rea-voinţă a normelor şi regulilor în domeniul protecţiei civile, dacă acestea au provocat:

a) decesul unei persoane;

b) alte urmări grave,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.297 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 298. Încălcarea regulilor de exploatare a obiectivelor energetice

Încălcarea regulilor de exploatare a staţiilor de producere, a liniilor de transportare şi distribuire a energiei electrice şi termice, a conductelor de transportare a combustibilului, dacă aceasta a provocat:

a) decesul unei persoane;

b) alte urmări grave,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

 

Articolul 299. Încălcarea regulilor de pază a liniilor de telecomunicaţii

[Art.299 exclus prin Legea nr.292-XVI din 21.12.2007, în vigoare 08.02.2008]

 

Articolul 300. Încălcarea regulilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere

Încălcarea regulilor de securitate, de construcţie, sanitare sau de protecţie contra incendiilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcţie miniere, precum şi încălcarea regulilor de exploatare a mecanismelor de construcţie, dacă acestea au provocat:

a) decesul unei persoane;

b) alte urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

 

Articolul 301. Încălcarea regulilor de securitate în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului exploziei

Încălcarea disciplinei tehnice şi de producţie sau a regulilor ce asigură securitatea de producţie în întreprinderile sau secţiile supuse pericolului exploziei, dacă aceasta a provocat:

a) decesul unei persoane;

b) alte urmări grave,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.

 

Articolul 3011. Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, săvîrşite ilegal

Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, săvîrşite ilegal,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.

[Art.3011 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 302. Organizarea cerşetoriei

(1) Organizarea cerşetoriei cu scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) asupra a două sau mai multor persoane;

b) de două sau mai multe persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2850 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3500 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.302 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.302 în redacţia Legii nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

 

Capitolul XIV

INFRACŢIUNI CONTRA JUSTIŢIEI

Articolul 303. Amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală

(1) Amestecul, sub orice formă, în judecarea cauzelor de către instanţele de judecată naţionale sau internaţionale cu scopul de a împiedica examinarea multilaterală, deplină şi obiectivă a cauzei concrete sau de a obţine pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti ilegale

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Amestecul, sub orice formă, în activitatea organelor de urmărire penală sau a personalului instanţelor de judecată internaţionale cu scopul de a împiedica cercetarea rapidă, completă şi obiectivă a cauzei penale

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.303 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.303 completat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 304. Calomnierea judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea justiţiei

[Art.304 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 305. Atentarea la viaţa judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea justiţiei

[Art.305 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 306. Tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate

(1) Tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate de cel care efectuează urmărirea penală

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) urmărind învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

[Lit.b) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

c) soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.306 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 307. Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii

(1) Pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărîri, sentinţe, decizii sau încheieri contrare legii

se pedepseşte cu amendă în sumă de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

[Lit.b) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

c) soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Notă: Se declară neconstituţional  textul „soldată cu urmări grave” din articolul 307 alin.(2) lit.c) din Codul penal conform Hot. Curţii Constituţionale nr.24 din 17.10.2019, în vigoare 17.10.2019

[Art.307 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 308. Reţinerea sau arestarea ilegală

(1) Reţinerea ilegală cu bună-ştiinţă de către persoana care efectuează urmărirea penală

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 2 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Arestarea ilegală cu bună-ştiinţă de către judecător

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Alin.(3) art.308 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

 

Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţii

Constrîngerea persoanei, prin ameninţare sau prin alte acte ilegale, de a face declaraţii, de a încheia acord de recunoaştere a vinovăţiei, constrîngerea, în acelaşi mod, a expertului de a face concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către persoana care constată infracţiunea, ofiţerul de urmărire penală, procuror sau de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau degradant,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.

[Art.309 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.309 în redacţia Legii nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

 

Articolul 3091. Tortura

[Art.3091 abrogat prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

[Art.3091 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

[Art.3091 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 310. Falsificarea probelor

(1) Falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1150 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.310 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 311. Denunţarea falsă sau plîngerea falsă

(1) Denunţarea cu bună ştiinţă falsă, în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrşirea unei infracţiuni, sau plîngerea cu bună ştiinţă falsă despre săvîrşirea unei infracţiuni, făcută unui organ sau unei persoane cu funcţie de răspundere, care sînt în drept de a porni urmărirea penală,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

b) săvîrşită din interes material;

c) însoţită de crearea artificială a probelor acuzatoare

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.311 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.311 modificat prin Legea nr.106 din 26.05.2016, în vigoare 24.06.2016]

 

Articolul 312. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă

(1) Prezentarea, cu bună-ştiinţă, a declaraţiei mincinoase de către martor sau partea vătămată, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret, dacă această acţiune a fost săvîrşită în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravenţional sau în instanţa de judecată internaţională,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) legate de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

b) săvîrşite din interes material;

c) însoţite de crearea artificială a probelor acuzatoare

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.312 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.312 modificat prin Legea nr.106 din 26.05.2016, în vigoare 24.06.2016]

[Art.312 completat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 313. Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii

Refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii în cadrul urmăririi penale sau al cercetării judecătoreşti

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale.

[Art.313 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 314. Determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte

(1) Determinarea, prin constrîngere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a părţii vătămate la depunerea de declaraţii mincinoase, a expertului la formularea de concluzii sau declaraţii false, a interpretului sau a traducătorului la efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte, precum şi la eschivarea de la depunerea declaraţiilor, de la formularea concluziilor sau declaraţiilor, de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravenţional sau în instanţa de judecată internaţională,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.314 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.314 modificat prin Legea nr.106 din 26.05.2016, în vigoare 24.06.2016]

[Art.314 completat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

[Art.314 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 315. Divulgarea datelor urmăririi penale

(1) Divulgarea datelor urmăririi penale contrar interdicţiei persoanelor care efectuează urmărirea penală

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(2) Divulgarea intenţionată a datelor urmăririi penale de către persoana care efectuează urmărirea penală sau de către persoana abilitată cu controlul asupra desfăşurării urmăririi penale, dacă această acţiune a cauzat daune morale sau materiale bănuitului, învinuitului, martorului, părţii vătămate sau reprezentanţilor acestora ori dacă l-a făcut pe vinovat să se eschiveze de la răspundere,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.315 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 316. Divulgarea datelor privind măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat cu protecţia martorilor

(1) Divulgarea datelor privind măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat cu protecţia martorilor, precum şi faţă de rudele apropiate ale acestora,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi faptă:

a) săvîrşită de către o persoană căreia aceste date i-au fost încredinţate în virtutea atribuţiilor de serviciu;

b) soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.316 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.316 în redacţia Legii nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

 

Articolul 317. Evadarea din locurile de deţinere

(1) Evadarea din locurile de deţinere, săvîrşită de persoana care execută pedeapsa cu închisoare, precum şi de persoana care se află sub arest preventiv,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşită de două sau mai multe persoane;

c) însoţită de aplicarea violenţei;

d) săvîrşită cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de arme

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani.

(3) Nu constituie infracţiune, în sensul prezentului articol, evadarea din locurile de detenţie a persoanei în privinţa căreia la momentul evadării nu exista sau a încetat temeiul legal al detenţiei.

 

Articolul 318. Înlesnirea evadării

(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării

se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Înlesnirea evadării de o persoană cu funcţie de răspundere

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

 

Articolul 319. Eschivarea de la executarea pedepsei cu închisoare

Eschivarea de la executarea pedepsei a condamnatului căruia i s-a permis să plece pe scurtă durată din locurile de deţinere

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 2 ani.

 

Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată

(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcţie de răspundere a hotărîrii instanţei de judecată, precum şi împiedicarea executării ei, dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancţiunii contravenţionale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 850 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.320 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.320 în redacţia Legii nr.173 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 3201. Neexecutarea măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie

Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanţa de judecată în ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani.

[Art.3201 modificat prin Legea nr.316 din 17.11.2022, în vigoare 09.01.2023]

[Art.3201 introdus prin Legea nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

 

Articolul 321. Nesupunerea prin violenţă cerinţelor administraţiei penitenciarului

Nesupunerea prin violenţă cerinţelor legitime ale administraţiei penitenciarului, săvîrşită de o persoană care execută pedeapsa în penitenciar,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

 

Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte sau substanţe interzise persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare

(1) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare a obiectelor sau a substanţelor a căror transmitere ori păstrare este interzisă conform legislaţiei privind executarea hotărîrilor cu caracter penal

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 600 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 80 la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni.

(2) Acţiunea prevăzută la alin.(1), săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 800 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(3) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare a băuturilor alcoolice, a drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 4 ani.

(4) Acţiunea prevăzută la alin.(3), săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(5) Transmiterea tăinuită de control prin orice mijloace persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare a armelor, substanţelor explozive, toxice, incendiare sau radioactive

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani.

(6) Acţiunea prevăzută la alin.(5), săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu,

se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.322 în redacţia Legii nr.157 din 26.07.2018, în vigoare 14.10.2018]

[Art.322 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.322 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 323. Favorizarea infracţiunii

(1) Favorizarea dinainte nepromisă a infracţiunii grave, deosebit de grave sau excepţional de grave

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Nu sînt pasibili de răspundere penală pentru favorizarea infracţiunii soţul (soţia) şi rudele apropiate ale persoanei care a săvîrşit infracţiunea.

[Art.323 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Capitolul XV

INFRACŢIUNI CONTRA BUNEI DESFĂŞURĂRI

A ACTIVITĂŢII ÎN SFERA PUBLICĂ

[Denumirea cap.XV în redacţia Legii nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

Articolul 324. Corupere pasivă

(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

a1) de un funcţionar internaţional;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin.(1);

d) în proporţii mari

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

b) în proporţii deosebit de mari;

c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.324 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.324 modificat prin Legea nr.78 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

[Art.324 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 325. Coruperea activă

(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) în proporţii mari

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) în proporţii deosebit de mari;

a1) în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar internaţional;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art.324 este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.

[Art.325 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.325 modificat prin Legea nr.78 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

[Art.325 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 326. Traficul de influenţă

(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvîrşite,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(11) Promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin.(1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cînd respectiva persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, în scopul indicat la alin.(1),

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţional sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11):

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii mari;

d) urmate de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmărit

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (11) sau (2), săvîrşite:

a) cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin.(1) este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.

[Art.326 alin.(1),(2),(3) modificate prin Legea nr.165 din 10.09.2020, în vigoare 09.11.2020]

[Art.326 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.326 modificat prin Legea nr.78 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

[Art.326 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

[Art.326 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 3261. Exercitarea atribuţiilor în sectorul public în situaţie de conflict de interese

(1) Fapta persoanei publice care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a soluţionat cereri, demersuri sau plîngeri, a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terţe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în vederea obţinerii, directe sau indirecte, a unui avantaj patrimonial a cărui valoare depăşeşte 10000 de unităţi convenţionale, pentru sine sau pentru o persoană apropiată în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, dacă conflictul de interese nu a fost declarat şi soluţionat în conformitate cu legislaţia privind declararea şi controlul averii şi a intereselor personale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de la 5 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin.(1):

a) săvîrşită de către o persoană cu funcţie de demnitate publică;

b) săvîrşită în legătură cu negocierea, gestionarea sau executarea mijloacelor financiare din fonduri publice sau din fonduri externe,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării unor acte normative.

[Art.3261 alin.(1) modificat prin Legea nr.165 din 10.09.2020, în vigoare 09.11.2020]

[Art.3261 introdus prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

(1) Folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Notă: Se declară neconstituţional textul „intereselor publice sau” din alin.(1) art.327 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.33 din 07.12.2017, în vigoare 07.12.2017

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşită de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

b1) săvîrşită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;

c) soldată cu urmări grave;

d) săvârşită din motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Notă: Se declară neconstituţional  textul „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin.(2) lit.c) din Codul penal conform Hot. Curţii Constituţionale nr.24 din 17.10.2019, în vigoare 17.10.2019

 

(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.327 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.327 alin.(1),(2),(3) modificate prin Legea nr.165 din 10.09.2020, în vigoare 09.11.2020]

[Art.327 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.327 modificat prin Legea nr.60 din 07.04.2016, în vigoare 06.05.2016]

[Art.327 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.327 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu

(1) Săvîrşirea de către o persoană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Notă: Se declară neconstituţional textul „intereselor publice sau” din alin.(1) art.328 conform Hot.Curţii Constituţionale nr.22 din 27.06.2017, în vigoare 27.06.2017

(11) Refuzul neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la restrîngerea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, inclusiv desfăşurarea neîntemeiată a unor controale, dacă aceasta a cauzat daune drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, în valoare de cel puţin 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei,

se pedepseşte cu amendă de la 1200 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 luni, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

b) de aplicarea armei;

b1) de motive de prejudecată

[Lit.c) exclusă prin Legea nr.252 din 08.11.2012, în vigoare 21.12.2012]

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

c) săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale;

d) soldate cu urmări grave,

Notă: Se declară neconstituţional art.328 alin.(3) lit.d) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.22 din 01.10.2018, în vigoare 01.10.2018

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.328 alin.(2) completat prin Legea nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.328 completat prin Legea nr.179 din 26.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.328 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.328 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.328 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 329. Neglijenţa în serviciu

(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Notă: Se declară neconstituţional  textul „intereselor publice sau” din articolul 329 alin.(1) din Codul penal conform Hot. Curţii Constituţionale nr.24 din 17.10.2019, în vigoare 17.10.2019

(2) Aceleaşi acţiuni care au provocat:

a) decesul unei persoane;

b) alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Notă: Se declară neconstituţional  textul „alte urmări grave” din articolul 329 alin.(2) lit.b) din Codul penal conform Hot. Curţii Constituţionale nr.24 din 17.10.2019, în vigoare 17.10.2019

[Art.329 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.329 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.329 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 330. Primirea de către un funcţionar a recompensei ilicite

[Art.330 exclus prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

[Art.330 modificat prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenţialitate a informaţiilor din declaraţiile de avere şi interese personale

[Alin.(1),(2) art.3301 excluse prin Legea nr.181 din 19.12.2011, în vigoare 01.03.2012]

(3) Divulgarea sau publicarea intenţionată a informaţiilor din declaraţiile de avere şi interese personale de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 650 unităţi convenţionale, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

[Art.3301 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.3301 modificat prin Legea nr.134 din 17.06.2016, în vigoare 01.08.2016]

[Art.3301 modificat prin Legea nr.181 din 19.12.2011, în vigoare 01.03.2012]

[Art.3301 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 3302. Îmbogăţirea ilicită

(1) Deţinerea de către o persoană cu funcţie de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terţi, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depăşeşte substanţial mijloacele dobîndite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.3302 introdus prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

 

Articolul 331. Refuzul de a îndeplini legea

[Art.331 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 332. Falsul în acte publice

(1) Înscrierea de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, precum şi falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite din interes material sau din alte interese personale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.332 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.332 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.332 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 3321. Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe

(1) Folosirea ori prezentarea de documente, înscrisuri sau date vădit false, inexacte ori incomplete pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri externe, precum şi omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de mijloace din fonduri externe, dacă fapta are ca rezultat obţinerea frauduloasă a acestor mijloace financiare,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

b) care au cauzat daune în proporţii mari;

c) săvîrşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) şi (2) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 8 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.3321 introdus prin Legea nr.105 din 26.05.2016, în vigoare 01.07.2016]

 

Articolul 3322. Delapidarea mijloacelor din fondurile externe

(1) Delapidarea mijloacelor din fondurile externe

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) de două sau mai multe persoane;

b) în proporţii mari;

c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) şi (2) săvîrşite:

a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

b) în proporţii deosebit de mari;

c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 10 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 6 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.3322 introdus prin Legea nr.105 din 26.05.2016, în vigoare 01.07.2016]

 

Capitolul XVI

INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT

[Titlul capitolului XVI în redacţia Legii nr.78 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 333. Luarea de mită

(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească ori o altă organizaţie nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizaţie, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni fiind în exerciţiul funcţiei sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu extorcarea mitei;

d) în proporţii mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) în proporţii deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 6350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1850 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

[Art.333 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.333 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.333 modificat prin Legea nr.38 din 21.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

[Art.333 modificat prin Legea nr.78 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

[Art.333 completat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 334. Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizaţie comercială, obştească ori o altă organizaţie nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizaţie, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni fiind în exerciţiul funcţiei sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane;

c) în proporţii mari

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) în proporţii deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6350 la 8350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Persoana care a dat mită este liberată de răspundere penală dacă mita i-a fost extorcată sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea săvîrşită de ea.

[Art.334 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.334 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.334 modificat prin Legea nr.38 din 21.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

[Art.334 modificat prin Legea nr.78 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Articolul 335. Abuzul de serviciu

(1) Folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală ori care lucrează pentru o astfel de organizaţie a situaţiei de serviciu, a bunurilor organizaţiei în interes material, în alte interese personale sau în interesul terţilor, direct ori indirect, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Notă: Se declară neconstituţional textul „intereselor publice sau” din art.335 alin.(1) din Codul penal conform Hot.Curţii Constituţionale nr.39 din 21.12.2021, în vigoare 21.12.2021

(11) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu urmări grave,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Notă: Se declară neconstituţional  textul „acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin.(11) din Codul penal conform Hot. Curţii Constituţionale nr.24 din 17.10.2019, în vigoare 17.10.2019

[Alin.2 art.335 exclus prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale ori săvîrşite de către administratorul unei bănci,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

[Art.335 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.335 modificat prin Legea nr.180 din 25.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

[Art.335 modificat prin Legea nr.326 din 23.12.2013, în vigoare 25.02.2014]

[Art.335 completat prin Legea nr.78 din 12.04.2012, în vigoare 25.05.2012]

[Art.335 modificat prin Legea nr.245 din 02.12.2011, în vigoare 03.02.2012]

 

Articolul 3351. Falsul în documente contabile

(1) Întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu rea-voinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2850 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.3351 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.3351 introdus prin Legea nr.77 din 12.04.2012, în vigoare 29.05.2012]

 

Articolul 336. Depăşirea atribuţiilor de serviciu

[Art.336 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Capitolul XVII

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢILOR

PUBLICE ŞI A SECURITĂŢII DE STAT

Articolul 337. Trădarea de Patrie

(1) Trădarea de Patrie, adică fapta săvîrşită intenţionat de un cetăţean al Republicii Moldova în dauna suveranităţii, inviolabilităţii teritoriale sau a securităţii de stat şi a capacităţii de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea duşmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizaţii străine, unei entităţi anticonstituţionale sau reprezentanţilor lor, precum şi acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

(11) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvârşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare pe un termen de la 15 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

(2) Este liberat de răspundere penală cetăţeanul Republicii Moldova, racolat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activităţi duşmănoase împotriva Republicii Moldova, dacă el nu a săvîrşit nici un fel de acţiuni pentru realizarea însărcinării criminale primite şi a declarat de bună voie autorităţilor despre legătura sa cu serviciul de spionaj străin.

[Art.337 alin.(1) completat, alin.(11) introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 338. Spionajul

Transmiterea, precum şi sustragerea sau culegerea de informaţii ce constituie secret de stat în scopul transmiterii lor unui stat străin, unei organizaţii străine, unei entităţi anticonstituţionale sau agenturii lor, precum şi transmiterea sau culegerea, din însărcinarea serviciului de spionaj străin sau al unei entităţi anticonstituţionale, a altor informaţii pentru a fi folosite în dauna intereselor Republicii Moldova, dacă spionajul este săvârşit de un cetăţean străin sau de un apatrid,

se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

[Art.338 în redacţia Legii nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 3381. Constituirea unei structuri informative ilegale

Iniţierea constituirii, organizarea, constituirea pe teritoriul Republicii Moldova a unei structuri informative ilegale sau recrutarea, instigarea la recrutare a persoanelor în scopul comiterii unor acţiuni în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 8000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

[Art.3381 introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 3382. Complotul împotriva Republicii Moldova

(1) Stabilirea, menţinerea legăturilor cu un stat străin, cu o organizaţie străină, cu o entitate anticonstituţională sau cu reprezentanţii acestora în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art.337, 338, 3381 şi 3401 sau exprimarea acordului de a se implica într-o astfel de activitate

se pedepseşte cu închisoare pe un termen de la 2 la 7 ani.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvârşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare pe un termen de la 5 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[Art.3382 introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 3383. Culegerea neautorizată de informaţii

(1) Culegerea ori sustragerea informaţiilor în scopul stocării sau folosirii acestora în dauna suveranităţii, independenţei, inviolabilităţii teritoriale, securităţii de stat sau capacităţii de apărare a Republicii Moldova, dacă fapta nu constituie trădare de Patrie sau spionaj,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1), săvârşite de o persoană căreia informaţiile respective i-au devenit cunoscute în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1050 la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

[Art.3383 introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 339. Uzurparea puterii de stat

(1) Acţiunile săvîrşite în scopul uzurpării sau menţinerii forţate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni care au provocat:

a) schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova;

b) decesul unei persoane;

c) alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

 

Articolul 340. Rebeliunea armată

Organizarea sau conducerea unei rebeliuni armate, precum şi participarea la ea, în scopul răsturnării sau schimbării prin violenţă a orînduirii constituţionale ori în scopul violării integrităţii teritoriale a Republicii Moldova

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

 

Articolul 3401. Separatismul

(1) Separatismul, adică acţiunile săvârşite cu scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova,

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Instigarea la separatism, precum şi distribuirea obiectelor, producerea şi/sau distribuirea, în orice formă şi prin orice mijloace, a materialelor şi/sau informaţiilor care instigă la separatism

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii ori de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1):

a) însoţite de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa şi sănătatea persoanei;

b) însoţite de aplicarea armelor de foc sau a substanţelor explozive;

c) însoţite de cauzarea daunelor materiale în proporţii deosebit de mari;

d) săvârşite la indicaţia unui stat străin, a unei entităţi anticonstituţionale sau a reprezentanţilor acestora,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 15 ani.

(5) Finanţarea separatismului, adică punerea la dispoziţie sau colectarea intenţionată, prin orice mijloace, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură, dobândite prin orice mijloc în scopul utilizării acestora, în întregime sau parţial, la organizarea, la pregătirea sau la săvârşirea acţiunilor de separatism ori prestarea serviciilor financiare în scopul utilizării bunurilor sau serviciilor respective sau cunoscând că acestea vor fi utilizate, în întregime sau parţial, la organizarea, la pregătirea sau la săvârşirea acţiunilor de separatism,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 6 la 12 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 12000 la 15000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.”

[Art.3401 introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova

(1) Chemările publice la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale, precum şi difuzarea prin diferite forme, în acest scop, de materiale cu asemenea chemări,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 4 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite din însărcinarea unei organizaţii străine sau a reprezentanţilor ei,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

[Art.341 alin.(1) modificat prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

[Art.341 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 342. Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului

Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului, săvîrşită în scopul sistării activităţii lor de stat sau a altei activităţi politice ori din răzbunare pentru asemenea activitate,

se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

 

Articolul 343. Diversiunea

Săvîrşirea, în scopul slăbirii bazei economice şi a capacităţii de apărare a ţării, a unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni îndreptate spre exterminarea în masă a oamenilor, spre vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii mai multor persoane, spre distrugerea sau deteriorarea întreprinderilor, clădirilor, căilor şi mijloacelor de comunicaţie, a mijloacelor de telecomunicaţii ori a altor bunuri de stat sau obşteşti, precum şi provocarea, în aceleaşi scopuri, a unor otrăviri sau răspîndirea unor epidemii sau epizootii,

se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

 

Articolul 344. Divulgarea secretului de stat

(1) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.344 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 345. Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat

Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat, precum şi a obiectelor datele despre care constituie secret de stat, de către o persoană căreia aceste documente sau obiecte i-au fost încredinţate, dacă pierderea a fost un rezultat al încălcării regulilor stabilite de păstrare a documentelor sau obiectelor menţionate şi a cauzat urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 750 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.345 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 346. Instigarea la acţiuni violente pe motive de prejudecată

Instigarea la ură sau violenţă, manifestată prin îndemnuri publice, diseminare a informaţiei sau alte forme de informare a publicului, inclusiv prin intermediul mass-mediei, în formă scrisă, desen sau imagine, sau prin intermediul unui sistem informatic, împotriva unei categorii de persoane pe motive de prejudecată

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 an la 3 ani.

[Art.346 în redacţia Legii nr.111 din 21.04.2022, în vigoare 03.07.2022]

[Art.346 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.346 modificat prin Legea nr.306 din 26.12.2012, în vigoare 08.02.2013]

 

Articolul 347. Profanarea simbolurilor de stat

(1) Profanarea simbolurilor de stat (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat arborate, utilizate sau intonate public

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) de două sau mai multe persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 350 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 220 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de persoana cu funcţie de răspundere responsabilă pentru respectarea modului de utilizare a simbolurilor de stat,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1150 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

[Art.347 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.347 modificat prin Legea nr.290 din 21.12.2012, în vigoare 08.02.2013]

 

Articolul 348. Împiedicarea activităţii legale a persoanei cu funcţie de răspundere

[Art.348 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 349. Ameninţarea sau violenţa săvîrşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească

(1) Ameninţarea cu moartea, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, fie cu nimicirea bunurilor persoanei cu funcţie de răspundere, rudelor ei apropiate, în scopul sistării activităţii ei de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care ameninţă sau al altei persoane, precum şi aceeaşi ameninţare împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(11) Aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate faţă de persoana cu funcţie de răspundere ori a rudelor ei apropiate, fie nimicirea bunurilor acestora în scopul sistării activităţii lor de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care aplică violenţa sau al altei persoane, precum şi aceleaşi acţiuni aplicate împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţii convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11) însoţite de:

a) aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanelor menţionate la alin.(1);

b) distrugerea bunurilor prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;

c) daune materiale în proporţii mari;

d) alte urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.

[Art.349 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 350. Atentarea la viaţa colaboratorului poliţiei şi a militarului

[Art.350 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 351. Uzurparea de calităţi oficiale

(1) Uzurparea de calităţi oficiale, însoţită de săvîrşirea pe această bază a altei infracţiuni,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită de două sau mai multe persoane

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1050 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani.

[Art.351 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 352. Samavolnicia

(1) Samavolnicia, adică exercitarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-au cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a), b) excluse prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

c) însoţită de ameninţare cu moartea ori cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;

d) însoţită de aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;

e) însoţită de nimicirea bunurilor

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) însoţite de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate;

c) săvîrşite cu aplicarea armei;

d) soldate cu daune în proporţii deosebit de mari;

e) soldate cu alte urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.

[Art.352 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.352 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

 

Articolul 3521. Falsul în declaraţii

(1) Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Includerea intenţionată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenţionată a unor date în declaraţia de avere şi interese personale

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[Art.3521 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.3521 modificat prin Legea nr.134 din 17.06.2016, în vigoare 01.08.2016]

[Art.3521 completat prin Legea nr.181 din 19.12.2011, în vigoare 01.03.2012]

 

Articolul 3522. Nedenunţarea infracţiunilor contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat

(1) Fapta persoanei care, cunoscând despre pregătirea, tentativa sau săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art.337–3401, 343, nu înştiinţează autorităţile publice

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Nu sunt pasibili de răspundere penală conform alin.(1) din prezentul articol soţul (soţia) şi rudele apropiate ale persoanei care pregăteşte sau a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art.337–3401, 343.

[Art.3522 introdus prin Legea nr.9 din 02.02.2023, în vigoare 18.03.2023]

 

Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi

Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.

[Art.353 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 354. Eschivarea de la mobilizare

Eschivarea pe timp de război de la mobilizare în rîndurile Forţelor Armate

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

 

Articolul 355. Eschivarea sau refuzul de a îndeplini obligaţiile serviciului de alternativă

Eschivarea sau refuzul persoanei care îndeplineşte serviciul de alternativă de a executa obligaţiile ce îi revin în cadrul acestui serviciu prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.

[Art.355 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 356. Eschivarea pe timp de război de la îndeplinirea prestaţiilor

Eschivarea pe timp de război de la mobilizarea la muncă sau de la îndeplinirea altor prestaţii

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

 

Articolul 357. Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi împiedicarea activităţii întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă, de asediu şi de război

Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum şi împiedicarea activităţii întreprinderii, instituţiei ori organizaţiei în condiţiile stării de urgenţă, de asediu şi de război,

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.

[Art.357 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 358. Organizarea sau participarea activă la acţiuni de grup care tulbură grav ordinea publică ori implicarea minorilor în aceste acţiuni

[Art.358 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

 

Articolul 359. Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale

Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 550 unităţi convenţionale.

[Art.359 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 360. Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor

(1) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor aparţinînd întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, dacă această faptă a fost săvîrşită din interes material sau din alte motive josnice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea, distrugerea sau păstrarea buletinelor de identitate sau a altor documente importante ale persoanelor fizice, cu intenţia de a limita libertatea persoanei, inclusiv libertatea de circulaţie, sau de a o lipsi de aceasta,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

[Art.360 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 361. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false

(1) Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, confecţionarea sau vînzarea imprimatelor, ştampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşite referitor la un document de importanţă deosebită;

Notă: Se declară neconstituţională litera c) din alin.(2) arti.361 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.12 din 14.05.2018, în vigoare 14.05.2018

d) soldate cu daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

Notă: Se declară neconstituţional textul „intereselor publice sau” de la lit.d) alin.(2) art.361 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.33 din 07.12.2017, în vigoare 07.12.2017

[Art.361 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 362. Trecerea ilegală a frontierei de stat

(1) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova prin eludarea sau sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

[Alin.(2) art.362 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1):

a) însoţite de violenţă;

b) săvîrşite cu aplicarea armei,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 8 ani.

(4) Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova, fără paşaportul stabilit sau fără autorizaţie, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova, precum şi asupra persoanelor care sînt victime ale traficului de fiinţe umane.

[Art.362 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.362 modificat prin Legea nr.119 din 23.05.2013, în vigoare 21.06.2013]

[Art.362 modificat prin Legea nr.304 din 26.12.2012, în vigoare 05.03.2013]

 

Articolul 3621. Organizarea migraţiei ilegale

(1) Organizarea, în scopul obţinerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieşirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al acestui stat

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) de două sau mai multe persoane;

d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1150 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) soldate cu daune în proporţii deosebit de mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Victima migraţiei ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieşirii de pe acest teritoriu, precum şi pentru faptele de deţinere şi folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migraţiei sale ilegale.

[Art.3621 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

[Art.3621 completat prin Legea nr.270 din 07.11.2013, în vigoare 10.12.2013]

[Art.3621 completat prin Legea nr.20 din 01.03.2013, în vigoare 29.03.2013]

 

Articolul 363. Folosirea ilegală a însemnelor Crucii Roşii

Folosirea emblemei Crucii Roşii şi a denumirii „Crucea Roşie” de către persoane care nu sînt împuternicite cu acest drept, precum şi a însemnelor care pot fi confundate cu emblema Crucii Roşii, dacă această acţiune a avut urmări grave,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 600 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

[Art.363 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Capitolul XVIII

INFRACŢIUNI MILITARE

Articolul 364. Neexecutarea intenţionată a ordinului

(1) Neexecutarea intenţionată a ordinului şefului dat în modul stabilit, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor de serviciu,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) săvîrşită de două sau mai multe persoane;

b) soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

(4) Neexecutarea ordinului din neglijenţă sau din lipsă de conştiinciozitate:

a) soldată cu urmări grave;

b) pe timp de război;

c) în condiţii de luptă

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Alin.(5) art.364 exclus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

[Alin.(6) art.364 exclus prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 365. Opunerea de rezistenţă şefului sau constrîngerea acestuia la încălcarea obligaţiilor de serviciu

(1) Opunerea de rezistenţă şefului, unei alte persoane care îndeplineşte obligaţiile legate de serviciul militar sau constrîngerea lor la încălcarea acestor obligaţii, însoţite de aplicarea violenţei,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

b) săvîrşite cu aplicarea armei;

c) soldate cu urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşite pe timp de război;

c) săvîrşite în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 13 ani.

 

Articolul 366. Insultarea militarului

Insulta adusă şefului de către subaltern, precum şi subalternului de către şef, în timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 6 luni.

 

Articolul 367. Ameninţarea militarului

(1) Ameninţarea militarului de către şef sau subaltern cu moartea, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu bătaia în timpul îndeplinirii obligaţiilor legate de serviciul militar

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.

 

Articolul 368. Acte de violenţă săvîrşite asupra militarului

(1) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori lovirea subalternului de către şef, precum şi a şefului de către subaltern în timpul cînd aceştia îndeplinesc obligaţiile legate de serviciul militar

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

b) săvîrşite cu aplicarea armei;

c) soldate cu urmări grave;

d) săvîrşite pe timp de război;

e) săvîrşite în condiţii de luptă

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.

 

Articolul 369. Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari dacă între ei nu există raporturi de subordonare

(1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari, în timpul îndeplinirii serviciului militar, dacă între ei nu există raporturi de subordonare şi dacă această încălcare s-a manifestat prin acte de violenţă,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, în vigoare 24.05.2009]

b) săvîrşită asupra a două sau mai multor persoane;

c) soldată cu vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

b) săvîrşite cu aplicarea armei;

c) soldate cu urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.

 

Articolul 370. Abuzul de putere, excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii

(1) Abuzul de putere sau de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu de către şef sau de către o persoană cu funcţie de răspundere, inacţiunea la exercitarea puterii, dacă acestea au cauzat victimei sau intereselor de serviciu daune în proporţii considerabile,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 950 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni soldate cu urmări grave

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

[Art.370 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 371. Dezertarea

(1) Dezertarea, adică părăsirea unităţii militare, centrului de instrucţie sau locului de serviciu în scopul eschivării de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum şi neprezentarea din acelaşi motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiei din unitatea militară sau din centrul de instrucţie, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituţia curativă, săvîrşită de către un militar sau rezervist,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 950 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) cu armă;

b) de două sau mai multe persoane,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.

[Alin.(4) art.371 exclus prin Legea nr.53-XVI din 13.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

(5) Militarul care pentru prima dată a dezertat în condiţiile alin.(1) se liberează de răspundere penală dacă dezertarea a fost săvîrşită în urma unui concurs de împrejurări grele.

[Art.371 modificat prin Legea nr.207 din 29.07.2016, în vigoare 07.11.2016]

 

Articolul 372. Eschivarea de la serviciul militar

(1) Eschivarea militarului sau a rezervistului de la îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar sau de la concentrare ori mobilizare prin automutilare sau prin simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

 

Articolul 373. Încălcarea regulilor de mînuire a armei, de manipulare a substanţelor şi obiectelor ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur

(1) Încălcarea regulilor de mînuire a armei, de manipulare a muniţiilor, a substanţelor explozive, radioactive şi a altor substanţe şi obiecte ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur, dacă aceasta a cauzat vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul unei persoane;

c) alte urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă decesul a două sau mai multor persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.

 

Articolul 374. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă

(1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă, a ordinelor şi dispoziţiilor emise în vederea modificării şi completării acestor reguli, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune care a provocat urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani.

 

Articolul 375. Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă (de luptă) al trupelor militare

(1) Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă (de luptă) pentru descoperirea şi respingerea la timp a unui atac prin surprindere asupra Republicii Moldova sau pentru apărarea şi asigurarea securităţii Republicii Moldova, dacă aceasta a cauzat sau putea să cauzeze daune intereselor securităţii statului,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune care a provocat urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

 

Articolul 376. Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern

(1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern de o persoană care face parte din personalul de zi al unităţii militare, cu excepţia gărzii şi a cartului, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore.

(2) Aceeaşi acţiune soldată cu daune în proporţii considerabile, a căror prevenire intră în obligaţiile persoanei indicate la alin.(1),

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.

 

Articolul 377. Încălcarea regulilor cu privire la menţinerea ordinii publice şi la asigurarea securităţii publice

(1) Încălcarea regulilor cu privire la menţinerea ordinii de către o persoană din unitatea militară pentru menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice, însoţită de încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului sau de aplicarea violenţei asupra lui,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

 

Articolul 378. Atitudinea neglijentă faţă de serviciul militar

(1) Atitudinea neglijentă a şefului sau a unei alte persoane cu funcţie de răspundere faţă de serviciul militar, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 3 ani.

(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.

 

Articolul 379. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a patrimoniului militar

(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a armamentului, muniţiilor, mijloacelor de locomoţie, tehnicii militare sau a unui alt patrimoniu militar

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.

 

Articolul 380. Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a patrimoniului militar

(1) Distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a patrimoniului militar în proporţii mari

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.

 

Articolul 381. Risipirea sau pierderea patrimoniului militar

(1) Comercializarea, gajarea sau darea în folosinţă de către un militar a echipamentului care i-a fost eliberat pentru folosinţă personală, precum şi pierderea sau deteriorarea acestor obiecte în urma încălcării regulilor de păstrare,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă

se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.

(3) Pierderea sau deteriorarea, în urma încălcării regulilor de păstrare, a armelor, muniţiilor, a mijloacelor de locomoţie, a obiectelor de aprovizionare tehnică sau a unui alt patrimoniu militar, încredinţat spre a fi folosit în timpul serviciului,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

(4) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) pe timp de război;

b) în condiţii de luptă

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

 

Articolul 382. Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor

(1) Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a maşinilor de luptă, speciale sau de transport, dacă aceasta a provocat o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune în proporţii mari,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune care a provocat:

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;

b) decesul unei persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 5 ani.

(3) Aceeaşi acţiune care a provocat decesul mai multor persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 5 ani.

 

Articolul 383. Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor

Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor, dacă aceasta a provocat o catastrofă sau alte urmări grave,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

 

Articolul 384. Încălcarea regulilor de navigaţie

Încălcarea regulilor de navigaţie, dacă aceasta a provocat:

a) scufundarea sau deteriorarea serioasă a navei;

b) decesul unei persoane;

c) alte urmări grave,

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

 

Articolul 385. Predarea sau lăsarea mijloacelor de război inamicului

Predarea de către şef a forţelor militare ce i-au fost încredinţate, precum şi lăsarea, nejustificată de situaţia de luptă, a fortificaţiilor, a tehnicii de luptă şi altor mijloace de război inamicului,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

 

Articolul 386. Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă sau refuzul de a acţiona cu arma

Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă în timpul luptei sau refuzul de a acţiona cu arma în timpul luptei

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani.

 

Articolul 387. Predarea de bună voie în prizonierat

Predarea de bună voie în prizonierat

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani.

 

Articolul 388. Acţiunile criminale ale militarilor aflaţi în prizonierat

(1) Participarea benevolă a militarului aflat în prizonierat la lucrările de importanţă militară sau la alte lucrări despre care se ştie că pot cauza daune Republicii Moldova sau statelor aliate cu ea, dacă aceasta nu constituie trădare de Patrie,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.

(2) Actele de violenţă săvîrşite asupra altor prizonieri de război sau comportarea plină de cruzime faţă de ei din partea unui prizonier de război care se află în situaţia de superior

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

(3) Săvîrşirea de un militar aflat în prizonierat a unor acţiuni în dauna altor prizonieri de război din interes material sau pentru a-şi asigura o comportare indulgentă din partea inamicului

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

 

Articolul 389. Jefuirea celor căzuţi pe cîmpul de luptă

[Art.389 abrogat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 390. Actele de violenţă asupra populaţiei din zona operaţiilor militare

[Art.390 abrogat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 391. Încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar în timpul conflictelor militare

[Art.391 abrogat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 392. Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Roşii ca element protector în timpul conflictului armat

[Art.392 abrogat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

Articolul 393. Infracţiunile săvîrşite de civili

[Art.393 abrogat prin Legea nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 21.05.2013]

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 18 aprilie 2002.
Nr.985-XV.

 

___________________________________________________________

* Republicat în temeiul articolului III lit.c) al Legii nr.277-XVI din 18 decembrie 2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.120.

 

Modificat şi completat prin legile Republicii Moldova:

Legea nr.211-XV din 29.05.2003– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.470;

Legea nr.305-XV din 11.07.2003– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.153-154, art.619;

Legea nr.353-XV din 31.07.2003– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172, art.727;

Legea nr.111-XV din 22.04.2004– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.391;

Legea nr.136-XV din 06.05.2004– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.482;

Legea nr.158-XV din 20.05.2004– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.497;

Legea nr.254-XV din 09.07.2004– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.848;

Legea nr.333-XV din 07.10.2004– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.860;

Legea nr.446-XV din 30.12.2004– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.391;

Legea nr.45-XVI din 21.04.2005– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.69-70, art.282;

Legea nr.139-XVI din 30.06.2005– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.463;

Legea nr.277-XVI din 04.11.2005– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.161-163, art.795;

Legea nr.282-XVI din 10.11.2005– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.161-163, art.797;

Legea nr.336-XVI din 16.12.2005– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.24;

Legea nr.376-XVI din 29.12.2005– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.20, art.89;

Legea nr.30-XVI din 23.02.2006– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.186;

Legea nr.184-XVI din 29.06.2006– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.599;

Legea nr.353-XVI din 24.11.2006– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.195-198, art.920;

Legea nr.387-XVI din 08.12.2006– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.203-206, art.975;

Legea nr.104-XVI din 20.04.2007– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.397;

Legea nr.110-XVI din 27.04.2007– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art.360;

Legea nr.231-XVI din 02.11.2007– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183, art.639;

Legea nr.235-XVI din 08.11.2007– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191, art.732;

Legea nr.243-XVI din 16.11.2007– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.194-197, art.747;

Legea nr.292-XVI din 21.12.2007– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.28-29, art.82;

Legea nr.3-XVI din 07.02.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.123;

Legea nr.27-XVI din 22.02.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.47-48, art.145;

Legea nr.44-XVI din 06.03.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.76-77, art.251;

Legea nr.53-XVI din 13.03.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.84-85, art.290;

Legea nr.128-XVI din 06.06.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.115-116, art.443;

Legea nr.136-XVI din 19.06.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.145-151, art.591;

Legea nr.181-XVI din 10.07.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.140-142, art.576;

Legea nr.193-XVI din 26.09.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.189, art.677;

Legea nr.277-XVI din 18.12.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.120;

Legea nr.278-XVI din 18.12.2008– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40, art.98;

Legea nr.16-XVI din 03.02.2009– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.132.

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment